Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Dietrich's V21 - kluczowe funkcje
Polska wersja Dietrich’s V21 dostępna w od marca 2021

Nowa wersja programu oferuje wiele udoskonaleń i nowych narzędzi. Budownictwo drewniane rozwija się bardzo dynamicznie, stawiając wysokie wymagania dla wszystkich etapów od planowania po produkcję. Dietrich's V21 to doskonałe narzędzie wpisujące się trend cyfrowej ewolucji przemysłowej.

Planowanie - Projektowanie - Wymiarowanie - Produkcja
Wszystkie procesy w jednym projekcie

Portfolio budownictwa drewnianego znacznie się rozszerzyło: budownictwo mieszkaniowe wielopiętrowe, budynki biurowe i hotelowe. Aby skorzystać z tych nowych możliwości, potrzebujesz odpowiednich narzędzi, zarówno w zakresie maszyn i urządzeń, jak i oprogramowania.

Wymagania dużych projektów są głównym przedmiotem zainteresowania Dietricha w wersji 21, a szczególnie cieszy fakt, że te ulepszenia jeszcze bardziej usprawniają pracę ze wszystkimi innymi projektami!

Duże projekty

Etykiety 3D

To nowy system opisu elementów w środowisku 3D. System etykiet 3D wykorzystuje rozwiązania stosowane dla standardowych odnośników stosowanych w dokumentacji rysunkowej. Nowością jest to, że odnośnik nie jest powiązany z żadną płaszczyzną. To sprawia, że bez względu na ustawienie widoku modelu, etykieta jest dobrze widoczna i czytelna.

OpenGL tryb krawędziowy

Środowisko graficzne OpenGL daje olbrzymie możliwości w zakresie prezentacji grafiki 3D. Renderowana grafika otrzymuje silne wsparcie sprzętowe i software'owe. Tryb OpenGL w przestrzeni roboczej otrzymał nową metodę prezentacji modelu w formie krawędziowej. Metoda prezentacji modelu nie jest nowa. Nowością jest wykorzystanie modeli krawędziowych w OpenGL. Ten zabieg umożliwił 50-krotne przyspieszenie wyświetlania grafiki.

Opis 3D 

Bezpośrednia informacja o obiektach składowych modelu może mieć duże znaczenie dla procesu projektowego. Dotychczas taki zakres informacji był zarezerwowany dla dokumentacji rysunkowej. W poprzedniej wersji można było wyświetlić zunifikowaną  informację o belkach i płytach w modelu 3D. Nowa wersja rozszerza grupę dostępnych typów obiektów o panele (prefabrykaty) oraz komponenty. System opisu można dopasować indywidualnie do typu obiektu. Tekst opisu jest skalowalny i dynamiczny. Automatycznie dopasowuje się do widoku i skali modelu.

Automatyczne generowanie plików maszynowych

System generowanie plików maszynowych zarówno na centra ciesielskie, jak i mosty wielofunkcyjne otrzymał nową funkcjonalność. Polega ona na automatycznym podziale wybranego zespołu belek lub paneli na grupy związane z systemem prefabrykacji. Proces podziału jest ściśle związany z nazewnictwem plików. Nazwa plików może być konfigurowana w oparciu o informacje o projekcie, zmiennych użytkownika oraz lokalizację (ściana/strop/dach). Nowe rozwiązanie sprawdzi się szczególnie przy dużych projektach podlegających zaawansowanej prefabrykacji.

Ergonomia pracy

Nowe tryby interfejsu programu

Zostały opracowane 3 nowe interfejsy kolorystyczne programu: ciemny niebieski, ciemny szary i jasny szary. Dla każdego z nich można wybrać wariant o jednolitym kolorze okna graficznego - zgodnie z wybranym trybem, lub biały. Nowe tryby graficzne są bardziej przyjazne i mniej męczą wzrok przy długotrwałej pracy

Interfejs dla rozdzielczości 4K 

Obsługa monitorów o rozdzielczości 4K wymaga dostosowania interfejsu programu do wysokiej rozdzielczości wyświetlanego obrazu. Małe rozmiary ikon oraz czcionek komend są, pomimo wysokiej jakości, małe i nieczytelne. Użytkownik może dostosować do własnych potrzeb zarówno wielkość czcionki, jak i rozmiar ikon.  Standardowa wielkość ikon 18 pikseli się nie sprawdza. Dlatego zaleca się wybór rozmiaru 32 lub nawet 48 pikseli.

Optymalizacja prezentacji krawędzi elementów

Sposób prezentacji modelu ma wpływ na szybkość pracy zarówno programu, jak i na efektywność projektanta. Aby zachować prawidłowy balans między ilością krawędzi elementów a jakością prezentacji, został wprowadzony nowy system. Polega on na możliwości definicji różnych typów krawędzi obiektów: podstawowy, drugorzędny, zaokrąglania i fazowania oraz  pomocniczy. Definicja cech może być wykonana z poziomu bazy materiałowej oraz programu CAD. Projektant może kontrolować zakres prezentowanych krawędzi elementu. Do prawidłowego działania nowego rozwiązania konieczna była aktualizacja obiektów w bazie materiałowej oraz bibliotece elementów. 

Dynamiczna orientacja wstawianych elementów

Mechanizm wstawiania obiektów 3D uległ całkowitej przebudowie i został oparty na dynamicznej zmianie orientacji. Za pomocą klawiszy funkcyjnych projektant może kontrolować punkt zaczepienia elementu, ustawienie względem osi X, Y i Z oraz rotację przekroju względem własnej osi. Kontrola orientacji realizowana jest po etapie definicji obiektu, a przed wyborem punktu wstawienia. Docelowe położenie elementu można skorygować wprowadzając przesunięcie w lokalnym lub globalnym układzie współrzędnych.

Pracujesz ze starszą wersją programu ?
Skontaktuj się z doradcą technicznym lub wypełnij formularz kontaktowy. Otrzymasz ofertę na nową wersję.
formularz kontaktowy Schatten

Planowanie

Rysunki na dopalaczu

Dokumentacja rysunkowa to kluczowy element każdego projektu. Zmiany i usprawnienia zostały dokonane w mechanizmie wyświetlania elementów rysunkowych. Zaimplementowany został system Direct2D. Pozwala on na wyświetlanie grafiki z dużo lepszą jakością oraz zdecydowanie szybciej, dzięki wsparciu sprzętowemu karty grafiki.

Stolarka otworowa - szczegółowy opis, okna i drzwi balkonowe, rolety

Stolarka otworowa ogrywa bardzo ważną rolę w projekcie obiektu. Błedy lub niekompletna informacja może mieć poważne konsekwencje finansowe. Z tego względu zostały wprowadzone zmiany również w tym obszarze działania programu. Opis stolarki otworowej został rozbudowany. Oprócz podstawowych informacji o gabarytach i położeniu, możliwe jest dodanie informacji o typie rolety, napędzie, itp. Opis można dostosować indywidualnie dla każdego okna lub drzwi. Nowością są drzwi balkonowe. To nowy rodzaj elementu stolarki będący hybrydą okna oraz drzwi. Drzwi balkonowe, chociaż wstawiane są jako obiekt typu okno, posiadają reprezentację graficzną przynależną dla drzwi Projektowanie to proces dynamiczny, w którym zachodzi konieczność zmian w zakresie już wykonanych czynności. Zmiana typu okna lub drzwi, nie spowoduje utraty danych. Modyfikacje można wprowadzać szybko i efektywnie

Przeglądarka HTML - nowe tryby wizualizacji, lepsze narzędzie do ukrywania, identyfikacja za pomocą QR kodów

Internetowa przeglądarka modeli Dietrich’s otrzymała nowe, udoskonalone tryby wizualizacji. Oprócz podstawowego trybu tekstura pojawiły się dodatkowo: tekstura + krawędzie elementu, przezroczystość oraz ukryte krawędzie. W prosty sposób użytkownik może się przełączać między nimi zmieniając sposób prezentacji modelu. Zarządzanie widocznością modelu standardowo realizowane było z poziomu struktury modelu. Nowe narzędzie umożliwia ukrycie dowolnie wybranego elementu, całej grupy elementów wg przynależności oraz wyświetlenie wszystkich ukrytych elementów. Nowym narzędziem jest wyszukiwarka elementów. Za pomocą kryteriów: numer sortowania, numer zamówienia itd. można wyszukać i wyróżnić elementy w modelu. Nowością jest wyszukiwanie za pomocą QR kodów. Skanując QR kod elementu można wyróżnić jego położenie w modelu. 

Import BLT - nowy moduł

Format BTL opracowany przez design2machine powoli staje się standardem w branży konstrukcji drewnianych. Choć jest to kod opracowany głównie na potrzeby produkcyjne - sterowanie centrami ciesielskimi oraz mostami wielofunkcyjnymi, zawiera wiele informacji o elementach składowych konstrukcji. BTL zawiera podstawowe informacje o belkach takie jak: przekrój elementu, materiał, położenie, typ i parametry obróbek maszynowych. Każdy element posiada określoną lokalizację w przestrzeni oraz może być przypisany do określonej części konstrukcji i kondygnacji. Z poziomu importera BTL kontrolujemy jakie materiały podlegają importowi oraz do której z kondygnacji należy je dopisać w konstrukcji.

Załadunek - nowy moduł

Logistyka prefabrykatów to duże wyzwanie. Konieczne jest skoordynowanie procesu budowy obiektu z kolejnością dostaw prefabrykatów na plac budowy. Przy załadunku pojazdu niezbędne jest takie ustawienie prefabrykatów, aby było ono zgodne z kolejnością ich montażu. Nie należy zapominać o typie pojazdu i samej naczepy, aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (DMC).

Procedura załadunku dopuszcza jednoczesne stosowanie całych prefabrykatów np. ścian, paneli stropowych, jak również pojedynczych belek lub ich pakietów. W ten sposób można optymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową oraz załadować różne typy obiektów niezbędnych na wybranym etapie prac.  

Interfejs modułu załadunku składa się dwóch okien graficznych. Można je umieścić na jednym ekranie monitora, lub w przypadku stanowisk wielomonitorowych na innym. W ten sposób można mieć równocześnie podgląd na model obiektu oraz ładowaną naczepę. Oba okna są ze sobą sprzężone i podlegają automatycznej aktualizacji.

Proces załadunku naczepy podlega stałej kontroli w zakresie dopuszczalnych gabarytów elementów oraz ich masy. Program na bieżąco podaje masę załadowanych elementów oraz dozwolone obciążenie ze względu na DMC pojazdu. Przekroczenie limitów jest raportowane, a dodatkowo oznaczone czerwonym kolorem. 

Moduł załadunku został wyposażony w bibliotekę najbardziej popularnych typów pojazdów oraz naczep samochodowych. Korzystając z niej można zbudować własną flotę dostosowaną do specyfiki produkcji oraz posiadanych pojazdów, lub lokalnych firm transportowych.

Proces załadunku jest realizowanych warstwami. Mogą być one pionowe - dedykowane dla ścian, lub poziome - panele stropowe i dachowe. Grubość warstw można dowolnie modyfikować, nawet dla już załadowanych elementów.

Moduł załadunku generuje automatycznie dokumentację rysunkową. Każda z warstw ładunkowych otrzymuje kompletną informację o sposobie załadunku oraz załadowanych obiektach. Nawet najbardziej karkołomny pomysł zapakowania naczepy zostanie precyzyjnie udokumentowany.

 

Moduł załadunku jest bardzo elastyczny i pozwala na wiele w zakresie dopasowania do oczekiwań klienta. Tworząc własną bibliotekę transportową oraz ustawienia i szablony, proces załadunku stanie się miłą i przyjemną pracą dla logistyka.

Potrzebujesz szkolenia ?
Skontaktuj się z doradcą technicznym lub wypełnij formularz
kontakt telefoniczny Schatten
© 2021 dietrichs.com