Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

System szkoleń
Rozbudowany i dopasowana oferta szkoleniowa

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne realizowane są zwykle bezpośrednio w siedzibie klienta. Sporadycznie szkolenia odbywają się w centrali firmy we Wrocławiu. Szkolenia prowadzone są według wymogów oraz oczekiwań zainteresowanych. Program szkolenia każdorazowo jest dostosowywany do zapotrzebowania klienta: zakresu działalności, technologii, a nawet posiadanego parku maszyn i narzędzi. Wielkość grup szkoleniowych jest mała i zwykle nie przekracza 3 uczestników. Ze względu na indywidualny charakter szkoleń są one bardzo efektywne, lecz ich koszt jest względnie wysoki. Ta forma szkoleń skierowana jest głównie do pracodawców, czyli firm budujących konstrukcje drewniane.

Szkolenia grupowe

Szkolenia grupowe oparte są na wybranej grupie zagadnień związanych z projektowaniem w systemie Dietrich's 3D CAD/CAM konstrukcji drewnianych. Każdy blok tematyczny został szczegółowo opisany w formie konspektu oraz materiałów szkoleniowych. To sprawia, że szkolenia są powtarzalne i kończą się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu z określonego zagadnienia.

Wprowadzono etapowość realizacji określonych szkoleń w formie szkolenia podstawowego oraz zaawansowanego. Oznacza to, że kurs zaawansowany wymaga uprzedniego ukończenia kursu podstawowego oraz wykazanie się określonymi umiejętnościami. Dla każdego szkolenia została określona norma czasowa przeznaczona na realizację zagadnienia. Ze względów technicznych czas trwania pojedynczego szkolenia waha się w przedziale od jednego do dwóch dni roboczych. Planowana wielkość grup szkoleniowych mieści się w przedziale od 5-10 osób. Szkolenia będą realizowane przez cały rok kalendarzowy.

© 2020 dietrichs.com