Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Z Dietrich's do DC-Statik

...inteligenty eksport modeli CAD do obliczeń wytrzymałościowych

Wymiana danych między systemami projektowymi CAD, a systemami obliczeniowymi realizowane jest głównie na poziomie parametrów geometrycznych i cech materiałowo - przekrojowych. Surowe modele obliczeniowe pozbawione są informacji o obciążeniach, połączeniach węzłów, lokalizacji i typie podpór. Do wykonania obliczeń konieczny jest spory nakład pracy ze strony konstruktora.

Dietrich’s 3D CAD/CAM oraz DC-Statik to programy z jednej rodziny. Taka sytuacja umożliwiła zbudowanie inteligentnego narzędzia transferu obiektów między środowiskiem CAD /Dietrich’s/, a systemem obliczeniowym DC-Statik. Eksportowane elementy mogą podlegać obliczeniom bezpośrednio, bez konieczności ingerencji ze strony konstruktora.

eksport elementów

Dietrich’s 3D CAD/CAM umożliwia eksport dwóch obiektów typu: krokiew oraz belka pozioma.  Belka pozioma jest wykorzystywana przy eksporcie płatwi, belek stropowych oraz nadproży i podciagów

Rozwiązaniem specjalnym jest eksport stropu. W tym przypadku proces eksportu jest ograniczony do grupy elementów o unikalnych cechach: materiałowych, przekrojowych, geometrycznych i obciążeniowych.

przekrój i materiał

Eksportowane elementy posiadają przypisane cechy materiałowe oraz przekrój elementu i ich rozstaw. Warunkiem niezbędnym jest aby wybrany materiał posiadał wymagane parametry do obliczeń. 

podpory i węzły

Mechanizm eksportu jest dostosowany do typu eksportowanego elementu. Na tej podstawie generowane są podpory o określonym typie i lokalizacji:

  • krokiew - zacios generuje podporę
  • belka, płatew - słup lub oczep generuje podporę

Podział elementów na pręty ma związek ze zróżnicowaniem obciążenia, klasy pracy konstrukcji, elementów dochodzących (wymiany) lub występowanie podpory

parametry eksportu

Parametry eksportu elementów umożliwiają określenie tych informacji, które nie można przypisać do elementu lub są nieistotne na etapie projektu CAD. Parametry bazowe definiują klasę użytkowania oraz wartość obciążenia użytkowego dla elementu. Dla belek stropowych dedykowana jest sekcja obliczenia wibracji. Projektant dokonuje wyboru czy chce wykonać analizę wibracji stropu oraz określa wymagane parametry stropu. Ostatnia sekcja dotyczy ochrony ogniowej. Projektant określa klasę odporności ogniowej oraz ekspozycję elementu na ogień.

obciążenia

System generowania obciążeń dostosowany do typu eksportowanego elementu. Dla krokwi automatycznie generowany jest zestaw obciążeń środowiskowych (śnieg+wiatr) oraz obciążenia stałe wynikające z typu dachu. W przypadku belek stropowych pojawiają się obciążenia użytkowe oraz stałe wynikające z typu stropu. 

obliczenia, wyniki

W zależności od stadium projektowego program daje nam trzy opcje obliczeniowe. Pierwsza z nich to wykonanie szybkich obliczeń sprawdzających, bez uruchamiania programu DC-Statik. Druga opcja umożliwia wyeksportowanie elementu, zapis modelu obliczeniowego lecz nie wykonywanie obliczeń. Obliczenia i szczegółowa analiza wyników zostanie dokonana w terminie późniejszym. Ostania opcja polega na zapisie modelu obliczeniowego i uruchomieniu programu DC-Statik.

prezentacja wyników w Dietrich’s

Wyniki obliczeń można prezentować w Dietrich’s 3D CAD/CAM. Eksport elementu do obliczeń w DC-Statik generuje link między elementem w modelu CAD, a modelem obliczeniowym i jego wynikami. Projektant może prezentować w formie graficznej obciążenia, schemat statyczny, wykresy sił wewnętrznych, reakcje, linię ugięcia.

Jaki program wybrać?
Skontaktuj się z doradcą technicznym. Umów się na bezpłatną prezentację.
termin spotkania Schatten
© 2020 dietrichs.com