Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Analiza przepon ściennych

... wymiarowanie płyt i łączników

To specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń nośności oraz sztywności ścian w budynkach szkieletowych. Metoda obliczeniowa zakłada usztywnienie ściany za pomocą płyt mocowanych bezpośrednio do konstrukcji szkieletu za pomocą łączników. W obliczeniach uwzględniane są dwie warstwy płyt: zewnętrzna, wewnętrzna lub obydwie.

Algorytm obliczeniowy modułu DC – Statik Ściana, został oparty o najnowsze i najbardziej zaawansowane badania naukowe w tej dziedzinie . W rezultacie wyniki obliczeń są dużo bardziej ekonomiczne w porównaniu do metod obliczeniowych proponowanych przez normę PN-EN 1995-1-1, Eurokod 5, Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

Program DC-Statik Ściana płynnie integruje się ze środowiskiem projektowym Dietrich's 3D CAD/CAM. Wykorzystuje dostępne narzędzia projektowe, a obciążenia i wyniki obliczeń widoczne są w modelu konstrukcji. Projektanci nie korzystający z  Dietrich's 3D CAD/CAM mogą wybrać program DC-Statik Ściana w wersji samodzielniej. W tym przypadku wyniki obliczeń nie można wykorzystać bezpośrednio w dokumentacji projektowej.

Parametry gwoździowania płyt

Parametry gwoździowania lub zszywkowania można zdefiniować dla kilku kluczowych krawędzi płyt:

  • ściegi obwodowe płyty,
  • ściegi wewnętrzne płyty
  • ściegi wokół otworów okiennych i drzwiowych,
  • ściegi na podwalinie i oczepie
  • ściegi na skrajnych słupkach na końcu ściany.

Dla każdej z wymienionych krawędzi można zastosować indywidualny rozstaw łączników. W obrębie ściany można stosować jeden typ łącznika.

Płyty poszycia

Procedura obliczeniowa umożliwia zastosowanie pojedynczego: wewnętrzna, zewnętrzna strona szkieletu lub podwójnego systemu poszycia ściany płytą konstrukcyjną. Jako płyty poszycia konstrukcyjnego można stosować płyty konstrukcyjne:

  • drewnopochodne
  • mineralne.

Analiza budynku

Obliczenia sztywności ścian można realizować dla układów ścian w obrębie jednej kondygnacji budynku. Interakcja ścian między sobą odbywa się za pośrednictwem bezpośrednich połączeń ścian: typu trójnik, czy też naroże oraz powiązania ścian ze stropem powyżej ścian.

Więcej informacji o obliczeniach?
Obejrzyj filmy o obliczeniach sztywność budynku szkieletowego
filmy demonstracyjne Schatten

Analiza ściany

Ściany można poddać analizie indywidualnie. W takim przypadku można bardzo dowolnie kształtować wielkość oraz charakter przyjętych obciążeń do obliczeń.

Wyniki

Wynikiem obliczeń jest określenie poziomu wytężenia ściany w stosunku do nośności obliczeniowej. W wynikach można odnaleźć wytężenie płyt poszycia konstrukcyjnego oraz ściegów łączników (gwoździowanie). Nośność łączników rozpatrywana jest dla ściegów, a nie indywidualnie dla łączników. Wynika to z założenia stałości strumienia ścinania wzdłuż ściegu łączników.

Siły kotwiące

Analiza sztywności ściany umożliwia wyznaczenie wielkości oraz położenia sił kotwiących dla modelu zniszczenia budynku typu – obrócenie. Na tej podstawie można dobrać typ oraz model złącza kotwiącego ścianę z fundamentem lub stropem.

Wymiana danych między modelem obliczeniowy a Dietrich's 3D CAD/CAM

Model obliczeniowy sztywnosci budynku oraz model Dietrich's 3D CAD/CAM są ze sobą w pełni kompatybilne. Prace projektowe można rozpocząć w Dietrich's 3D CAD/CAM. Następnie wykonać obliczenia sztywności budynku, aby ponownie powrócić do Dietrich's 3D CAD/CAM i zakończyć prace projektowe.

Jaki program wybrać?
Skontaktuj się z doradcą technicznym. Umów się na bezpłatną prezentację.
termin spotkania Schatten
© 2024 dietrichs.com