Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Dietrich’s + Colling-Statik = DC-Statik

... program obliczeniowy dla rzemieślników i inżynierów

DC-Statik to wspólny projekt firmy Dietrich’s oraz biura inżynierskiego profesora François Colling. W tym układzie podział ról jest prosty i oczywisty. Biuro profesora François Collinga odpowiedzialne jest za część merytoryczną oprogramowania. Opracowuje metodologię obliczeń oraz weryfikuje ich poprawność. Firma Dietrich’s odpowiada za część informatyczną, budując interfejs i tworząc oprogramowanie DC-Statik.
Inicjatorem tego projektu jest Europejskie Stowarzyszenie Konstrukcji Drewnianych (European Timber Construction Association) oraz jego członkowie reprezentujący stowarzyszenia krajowe. ETCA dostrzegła brak specjalistycznego oprogramowania do wymiarowania konstrukcji drewnianych. Choć na rynku jest wiele programów obliczeniowych, zwykle mają charakter bardzo uniwersalny, a przygotowanie obliczeń wymaga dużego nakładu pracy oraz wiedzy.
Jednym z istotnych kryteriów postawionych przed programem DC-Statik było stworzenie intuicyjnego programu obliczeniowego dostępnego również dla osób nie będących inżynierami. Dlatego DC-Statik ma prosty i funkcjonalny interfejs.

© 2024 dietrichs.com