Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

D-Ściana

D-Ściana to grupa programów komputerowych do projektowania ścian w domach drewnianych. Środowisko projektowe o umożliwia kompleksowe projektowanie konstrukcji i opracowanie projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych. 

Moduł architektoniczny definiuje bryłę budynku. Projektant dobiera układ warstw ścian: zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich układ w modelu. Ściany otrzymuję elementy stolarki otworowej. Na jej podstawie można przygotować przedmiar robót oraz rzuty kondygnacji.

Kolejny etap prac projektowych wynika z wybranej technologii konstrukcji ścian. Dostępne moduły przeznaczone są do wydajnego projektowania ścian w różnorodnych systemach: szkieletowej, szkieletowej otwartej, szkieletowej zamkniętej, ryglowej, wieńcowej, sumikowo-łątkowej, CLT, MHM, SIP, idt.

W ofercie firmy Dietrich's znajdują się różne konfiguracje modułu do projektowania ścian, dopasowane do stopnia zaawansowania projektowanych konstrukcji. Wszystkie proponowane pakiety pozwalają kontrolować inwestycję od projektu po produkcję i montaż. 

Jaki program wybrać
Skontaktuj się z doradcą technicznym lub wypełnij formularz kontaktowy. Umów się na bezpłatną prezentację.
formularz kontaktowy Schatten

D-Ściana Basic

... rzutu kondygnacji, architektura

D-Ściana Basic to moduł architektoniczny. Program umożliwia narysowanie układu ścian na wybranych kondygnacjach. Ściany oraz kondygnacje są ze sobą powiązane w sposób dynamiczny. Zmiana wysokości jednej z nich skutkuje  dopasowaniem się kondygnacji dolnej. Program posiada wbudowaną bibliotekę różnych typy ścian: murowanych, szkieletowych. Można ją rozbudowywać o nowe typy lub edytować już istniejące.

Projektant może szybko ocenić izolacyjność i zweryfikować układ warstw przegrody ściany pod kątem fizyki budowli. Moduł do analizy cieplno-wigotnościowej wyznaczy współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę z uwzględnieniem jej niejednorodności (izolacja/szkielet). Jeśli w przegrodzie dojdzie do kondensacji pary wodnej, zostanie wyznaczona strefa kondensacji oraz to czy będzie ona miała destrukcyjny wpływ na przegrodę.

Program współpracuje z wieloma systemami projektowymi CAD: AutoCAD ®, ArchiCAD ®, Revit ®, itp. Wymiana danych może być oparta o różne formaty danych. Rzuty kondygnacji w formacie plików rysunkowych  DWG, DXF można importować bezpośrednio na wybrane kondygnacje. Układ warstw rysunkowych zostanie zachowany w modelu. Zdecydowanie bardziej zaawansowany jest format wymiany danych oparty o standard IFC. Pliki zapisane w standardzie IFC posiadają wspólny schemat danych pozwalający na utrzymanie i wymianę danych między różnymi programami klasy BIM.

D-Ściana Basic automatycznie generuje rysunki typu rzuty kondygnacji, widoki i przekroje. Rysunki są automatycznie wymiarowane, opisywane, wybrane warstwy cieniowane lub kreskowane. Tak powstała dokumentacja rysunkowa ma dynamiczny charakter. Modyfikacja modelu będzie miała swoje odzwierciedlenie na rysunkach.

Obmiary długości, powierzchni ścian lub ich warstw, są dostępne są niemal od ręki. Moduł bazodanowy opracuje i wydrukuje czytelne zestawienia stolarki i obmiary.

D-Ściana Professional

... od ryglówki do szkieletówki

D-Ściana Professional to intuicyjne i wydajne narzędzie do projektowania ścian w konstrukcji szkieletowej. Program bazuje na opracowanym uprzednio modelu architektonicznym ścian w D-Ściana Basic. Jest on źródłem kluczowych informacji o strukturze oraz geometrii warstw ściany. 

Program posiada interesującą filozofię projektowania. Chociaż projektant pracuje na płaskim dwuwymiarowym widoku ściany, kontroluje również 3-ci wymiar, związany z grubością ściany. Wprowadzenie elementów konstrukcji, poszycia, czy też łacenia wymaga określenia przynależności do warstw ściany. W ten prosty sposób elementy bezbłędnie są lokowane w określonym miejscu.  

Projektant ma do dyspozycji gotową bibliotekę elementów: słupków, podwalin, oczepów, rygli czy też łat i kontrłat. Elementy mogą mieć stałe wymiary przekroju lub też bazować na zmiennych projektowych. W taki przypadku wymiary elementu można powiązać z do grubości wybranej warstwy ściany. Długość elementów można określić samodzielnie lub też wyznaczyć ją automatycznie. Jeśli zostanie ustawiony parametr automatycznego połączenia, elementy konstrukcji są docinane na wymiar i łączone zgodnie z definicją użytkownika. W tym zakresie biblioteka połączeń jest bardzo obszerna: wręby, czopy, nakładki.

Cechą indywidualną każdej ściany jest obecność elementów osprzętu instalacyjnego. Projektant musi wprowadzić punkty instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej. Do to celu zostały opracowane różne rodzaje kombi-bloków. Ich rola sprowadza się do wykonania obróbek w elementach konstrukcji ściany oraz ich oznaczenia graficznego na rysunkach.

D-Ściana Professional automatycznie generuje rysunki warsztatowe elementów oraz produkcyjne ścian. Rysunki są automatycznie wymiarowane, opisywane, wybrane warstwy cieniowane lub kreskowane. Tak powstała dokumentacja rysunkowa ma dynamiczny charakter. Modyfikacja modelu będzie miała swoje odzwierciedlenie na rysunkach.

Moduł bazodanowy opracuje i wydrukuje czytelne zestawienia materiałów: drewna, belek dwuteowych, deskowania, płyt, łączników...

D-Ściana Premium

D-ŚCIANA Premium to narzędzie do projektowania drewnianych domów prefabrykowanych na dużą skalę. Świetnie sprawdza się zarówno w fabrykach domów drewnianych o wydajności od kilkudziesięciu do kilkuset domów w skali roku. Predefiniowane schematy konstrukcji ścian przez projektanta, umożliwiają automatyczne generowanie konstrukcji szkieletu ścian wraz z systemami łacenia i poszycia. Umożliwia standaryzację produkcji i ścisłe przestrzeganie wymogów technicznych. D-Ściana Premium zawiera wszystkie zalety D-Ściana Basic i D-Ściana Professional i jest wzbogacony o AKS-Edytor (Asystent Konstrukcji Szkieletowych).

AKS-Edytor umożliwia projektowanie dowolnych, wielowarstwowych konstrukcji ścian drewnianych. Program posiada  bezpośredni dostęp do bazy materiałowej. Definicji podlega olbrzymia ilość parametrów związana wymiarami elementów szkieletu i poszycia, ich orientacji, rozstawu oraz położenie w każdej warstwie ściany.

AKS-Edytor to nowoczesne narzędzie o parametrycznej architekturze. Ta właściwość daje olbrzymie możliwości oraz dużą elastyczność. Każdy detal konstrukcji opisany jest przez parametry. Projektant może je podać jako bezpośrednie wartości liczbowe lub jako zmienne. Zmienne mają charakter uniwersalny, mogą być powiązane z wymiarami elementów konstrukcji, materiałami lub cechami samych ścian. Ta sama zmienna może być wykorzystana w wielu różnych ustawieniach. Można na nich wykonywać działania matematyczne. 

Automatycznie rozpoznawane są typy wzajemnych połączeń ścian: narożnik, trójnik oraz hierarchia ścian w połączeniu (nadrzędna/podrzędna). Projektant ma pełną kontrolę nad wzajemnym przenikaniem warstw ścian w połączeniach. AKS-Edytor umożliwia bezpośredni podgląd definiowanych rozwiązań.    

Definicji podlegają dolne i górne połączenia ścian ze stropami i dachem. Dla każdej kondygnacji można zdefiniować inne rozwiązania na przykład podwójna podwalina dla połączenia z płytą fundamentową na parterze, a pojedyncza na piętrach wewnętrznych. 

Przy tworzeniu konstrukcji ścian uwzględniane są otwory okienne i drzwiowe. Projektant określa które z nich wymagają zastosowania nadproży z wzmocnionej konstrukcji, a które standardowych. AKS-Edytor umożliwia definicję wielu różnych typów nadproży.

© 2020 dietrichs.com