Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Słupy

...z drewna litego, klejonego i stali

Schemat obliczeniowy słup jest jednym z podstawowych schematów obciążeniowych. Pionowy słup może podlegać obciążeniom ściskającym, rozciągającym lub nawet zginającym. Podstawowe jego zastosowanie to analiza elementów słupów wolno stojących, czyli słupów podpierających płatwie, belki stropowe oraz podciągi. Druga grupa aplikacji to wymiarowanie słupów w układach ścianowych, o smukłych przekrojach lecz posiadających stężenia wyboczeniowe. Obliczenia mogą być oparte na jednym z wielu predefiniowanych szablonów.

Więcej informacji o obliczeniach?
Obejrzyj filmy o obliczeniach słupa
filmy demonstracyjne Schatten

słup

Obliczenia słupa można wykonać jedynie dla przekroju prostokątnego. Dla takiego przekroju można stosować materiały z drewna litego lub klejonego. Grupa produktów drewnopochodnych to belki z klejonych warstwowo fornirów LVL różnych procentów oraz belki dwuteowe.

Słupy mogą być wykonane również z płyt drewna klejonego krzyżowo CLT.

 • drewno lite klasy C i D
 • drewno klejone klasy Glc i Glh
 • drewno klejone CLT
 • belki LVL, GLVL
 • belki dwuteowe I-beam
 • płyty OSB/3, OSB/4
 • płyty 3-warstwowe SWP

Dla przekrojów z materiałów klejonych warstwowo, dozwolona jest kontrola ułożenia lamel/fornirów (na płasko/na sztorc) oraz orientacja fornirów (wzdłuż/ w poprzek).

Dodatkowy moduł stal umożliwia rozszerzenie możliwości obliczeniowych o kształtowniki stalowe typu: dwuteownik, ceownik czy też rura.

węzły i podpory

Ze względu na specyfikę konstrukcji drewnianych, system podpór został mocno ograniczony. Dla dolnego węzła słupa można zastosować pełne utwierdzenie lub podporę przegubowo nieprzesuwną. Dla górnego węzła przewidziano jedynie podporę przegubowo przesuwną lub brak podpory. Z tego względu schemat podparcia słupa umożliwia realizację trzech podstawowych schematów obliczeniowych dla prętów ściskanych.

 • utwierdzenie + przegub
 • tylko utwierdzenie
 • przegub + przegub

stężenia wyboczeniowe

W celu ograniczenie lub eliminacji ryzyka wyboczenia słupa stosowane są różnego rodzaju stężenia. Przewidziane zostały dwa rodzaje stężeń w postaci ciągłej oraz punktowej. Stężenia ciągłe można stosować jeśli do słupa zamocowana jest płyta poszycia konstrukcyjnego np. płyta OSB. O punktowej formie stężeń mówimy jeśli projekt przewiduje zastosowanie łacenia, rygli lub przewiązek.

 • stężenie ciągłe – płytowanie
 • stężenie punktowe – łaty, rygle

obciążenia

Obciążenia własne takie jak ciężar konstrukcji wyznaczane są automatycznie na podstawie parametrów zapisanych w bazie materiałowej. Mechanizm transferu obciążeń między obliczeniami umożliwia szybkie i efektywne obciążanie elementów. Siły reakcji wyznaczone w punktach podparcia płatwi można wykorzystać jako obciążenia słupa.
Projektant ma możliwość zastosowania dodatkowych obciążeń w postaci sił lub momentów. Może zastosować obciążenia skupione, liniowe lub nawet powierzchniowe.

 • transfer obciążeń między obliczeniami
 • siły lub momenty
 • lokalny lub globalny układ współrzędnych
 • skupione, liniowe
 • jednorodne lub trapezowe
 • własne, zmienne, wyjątkowe, sejsmiczne

wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń prezentowane są w formie tabelarycznej, jako stopień wytężenia materiału. Dla ułatwienia doboru optymalnego przekroju, podane są wyniki dla przekrojów pochodnych w stosunku do bazowego. Dodatkowym ułatwieniem jest kolorystyczne oznaczenie wyników (czerwony – zielony – żółty).
Wyniki zawierają wartość ugięcia maksymalnego oraz kryterium graniczne obliczeń.

Jaki program wybrać?
Skontaktuj się z doradcą technicznym. Umów się na bezpłatną prezentację.
termin spotkania Schatten
© 2024 dietrichs.com