Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Kluczowe zmiany w Dietrich's wersja 18
Nowy system numeracji wersji

Nowa wersja systemu Dietrich's 3D CAD/CAM została oznaczona numerem 18. Z tym wydarzeniem wiąże się zmiana schematu numeracji wersji programu. Nowy system numeracji związany jest z rokiem jej publikacji v18 dla roku 2018. Taki system jest bardziej przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich.

Przyjazność dla użytkownika

Efektywna praca w środowisku 3D wymaga szybkiej i wydajnej platformy graficznej. Nowa wersja Dietrich's 3D CAD/CAM zawiera kluczowe zmiany w zakresie wykorzystania grafiki 3D. Nie pominięto również rozwoju kluczowych narzędzi do tworzenia obiektów rysunkowych w środowisku 3D.

Wizualizacja, Open GL

Zwiększenie szybkości i wydajności obróbki grafiki stało się możliwe dzięki migracji na platformę OpenGL 4.5. Nowe graficzne API umożliwiło zdecydowanie bardziej efektywnie wykorzystać zasoby obliczeniowe karty graficznej. Przyspieszenie wizualizacji oraz poruszanie się w modelu w każdym trybie: krawędziowym, cieniowanym czy też teksturowanym jest zdecydowanie szybsze.

Punkty przyciąganie 3D

System lokalizacji punktów 2D został wzbogacony o elementy graficzne: symbol + opis już w poprzedniej wersji. Nowe rozwiązania przypadły do gustu projektantom. Wersja v 18 Dietrich's 3D CAD/CAM posiada ujednolicone narzędzia w zakresie lokalizacji punktów 2D oraz 3D. Wybór punktu przyciągania nie budzi żadnych wątpliwości, bez względu na typ obiektów.

Grupowanie kondygnacji

Funkcja grupowania kondygnacji dostępna jest już jakiś czas. Umożliwia prawidłowe zarządzanie interakcjami między kondygnacjami budynku. Opis grupy kondygnacji był jednak „zaszyty” w definicji kondygnacji. Nowa wersja umożliwia prezentowanie nazwy grupy kondygnacji w oknie nawigacji budynkiem.

Do zarządzania geometrią można wykorzystać również kondygnacje. Specjalne grupy kondygnacji mogą umożliwić import równych formatów danych DXF, DWG, SAT, czy IFC.

Narzędzia projektowe

Nowa wersja programu przynosi dużą grupę drobnych lecz niezwykle przydatnych narzędzi w codziennej pracy projektanta konstrukcji drewnianych. Oparcie krokwi na ścianach obitych płytą wymagało albo wykonania wycięć w płytach, albo ręcznej korekty zaciosu o grubość płyty. Teraz można uwzględnić obecność płyty przy płatwiach i zacios zostanie automatycznie zmodyfikowany. Zmianie uległ również system wiercenia krokwi pod krokwiaki. Informacja o wierceniu może zostać zdefiniowana zarówno z poziomu płatwi, jak i krokwi.

Zacios i wycięcie pod płyty

Definicja zaciosu i wycięcia na krokwiach została rozbudowana i daje możliwości uwzględnienia opłytowania. Mechanizm uwzględnia pojedyncze opłytowanie oraz rozpoznaje czy płyty wchodzą w kolizję z krokwią. Jeśli płyty nie kolidują z krokwią powstaje zwykły zacios.

Wiercenia pod krokwiaki

Nowy system wiercenia krokwi pod krokwiaki jest jest bardzo elastyczny oraz efektywny. Informacja o wierceniu może pochodzić z płatwi. W taki przypadku wszystkie krokwie na niej oparte otrzymają takie same parametry wiercenia. Można zastosować indywidualne podejście przypisując parametry każdej z krokwi z osobna.

Funkcja umożliwia wykonanie maksymalnie do dwóch wierceń. Projektant kontroluje wielkość przesunięcia wiercenia względem krawędzi płatwi oraz graniczny kąt nachylenia połaci dla tej operacji. Dla każdego z wierceń można dopisać wymagany łącznik: np. wkręt lub gwoźdź.

Wyłaz strychowy

To całkowicie nowa funkcja została opracowana na potrzeby montażu składanych schodów strychowych. Funkcja bazuje na rozwiązaniach otworów wstawianych w stropach. Projektant kontroluje wymiary otworu oraz jego orientację. Definicja wyłazu strychowego obejmuje system wymianów dla jętek i kleszczy. Wyłaz strychowy przypisany jest do dachu i działa w module dach.

Wnęki

Wnęki są powszechnie stosowane w budownictwie. Występują głównie w ścianach, pełniąc zarówno funkcje dekoracyjne: wnęka pod lustro, wnęka jako półka, jak również funkcje użytkowe - wnęka na skrzynkę elektryczną lub rozdzielczą instalacji centralnego ogrzewania.

Wnęki mogą być prostokątne lub mieć dowolny kształt oparty na wieloboku. Projektant może kontrolować głębokość wnęki. Jeśli głębokość wnęki będzie większa niż grubość ściany spowoduje ona perforację ściany. Rzeczywista głębokość wnęki, czyli różna od zera, powoduje efekty wizualne zarówno w bryle ściany czy też stropu, jak również w ich opłytowaniu. Program dopuszcza zerową głębokość dla wnęki. W takim przypadku wnęka stanowi obiekt pomocniczy, do którego przypisana jest określona procedura realizowana przez system AKS. Do wnęk można przypisać również kombi-bloki.

Elementy typu wnęka występują w składni plików IFC (IfcOpeningRecess). Import IFC w wersji Premium rozpoznaje i wykorzystuje takie elementy. Jednym z przykładów jest wykonanie wycięć w podwalinach dla peszli kabli elektrycznych.

Automatyzacja projektowania

Sprawne projektowanie dużych i skomplikowanych technicznie obiektów wymaga odpowiednich narzędzi projektowych. Automatyzacja procesu projektowego odgrywa kluczową rolę. W tym miejscu na myśl przychodzi AKS czyli Asystent Konstrukcji Szkieletowych. To bardzo wydajne narzędzie niezbędne do projektowania prefabrykowanych ścian szkieletowych. AKS otrzymał dwa nowe systemy dystrybucji płyt. Nowe opcje w zakresie atrybutów ścian, umożliwiają indywidualne podejście do zagadnienia kierunku dystrybucji konstrukcji dla każdej ze ścian.

Trójnik ścian

Nowa wersja Dietrich's 3D CAD/CAM umożliwia prawidłową interpretację trójnika ścian schodzących się w jednym punkcie. Ścianom można przypinać nowe atrybuty typu połączenie. Nowa odmiana trójnika jest akceptowana przez AKS, który generuje konstrukcję połączenia. Technologia jest zastosowana również przy imporcie ścian z formatu IFC.

Komponenty

Projektowanie konstrukcji drewnianych wymaga czasami zastosowania nietypowych okuć, belek stalowych z uchwytami, itp. Zwykle są to obiekty występujące w dużej ilości w obrębie obiektu, lecz ze względu na zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne, mają one charakter unikatowy i są ściśle związane z określoną realizacją. Funkcja komponent realizuje kilka celów. Jej podstawowym działaniem jest grupowanie elementów. Elementy składowe komponentu zostają powiązane ze sobą pod wspólną nazwą. Ta relacja ma charakter logiczny, a nie fizyczny. Elementy składowe nie tworzą jednej bryły, lecz zbiór elementów składowych.

Wydanie dokumentacji rysunkowej dla ślusarni wymagało dużego nakładu pracy. W nowej wersji ten proces został zautomatyzowany. Program automatycznie generuje przekroje komponentu. Nowa metoda generowania dokumentacji rysunkowej dla komponentów umożliwia ich automatyczne wymiarowanie. Rysunki posiadają listy materiałowe.

Zmienne pomocnicze w AKS

Asystent konstrukcji szkieletowych od początku posiadał wbudowany mechanizm zmiennych użytkownika oraz zmiennych systemowych. To dzięki nim możliwy był proces parametryzacji ustawień detali konstrukcji. Efektywność oraz elastyczność tego narzędzia została doceniona przez wielu użytkowników. Naturalnym rozwinięciem technologii zmiennych jest dodanie zmiennych pomocniczych. Takie rozwiązanie sprawdziło się w kombi-blokach. Zmienne pomocnicze umożliwiają realizację obliczeń nowych wartości na bazie wszystkich typów zmiennych: systemowych, użytkownikach oraz pomocniczych. Zmienne pomocnicze dają możliwość wprowadzenia warunków logicznych w definicje wartości. Długie i skomplikowane formuły obliczeniowe zostają zamienione na jedną zmienną. Zmienne pomocnicze można eksportować do zewnętrznego pliku txt.

Nowe systemy dystrybucji płyt w AKS

System dystrybucji płyt w AKS uległ przebudowie. Wprowadzone zostały 4 systemy dystrybucji dla płyt: standard, płyt pióro-wpust, przekrój referencyjny oraz przekrój referencyjny – min odsunięcie. Nowe opcje umożliwiają lepszą kontrolę dystrybucji płyt między rzędami. Projektant może kontrolować ustawienie płyt względem styków warstwy referencyjnej (wybranej przez projektanta) oraz styków płyt w niższym rzędzie. W przypadku nietypowych sytuacji ustawienie parametrów minimalnego, a nie rzeczywistego przesunięcia umożliwia algorytmowi wyszukanie rozwiązania. Inną oczekiwaną opcją jest możliwość kontroli minimalnych wymiarów płyt wewnętrznych oraz skrajnych. Gdy zachodzi taka konieczność program wstawia płyty połówkowe oraz wymagany słupek, aby spełnić narzucone warunki dystrybucji.

Atrybuty ściany – kierunek dystrybucji

Nowością wersji 18 jest możliwość indywidualnego przypisania każdej ze ścian kierunku dystrybucji konstrukcji ściany przez AKS. To oczekiwana i pożądana opcja przez wielu projektantów. Zmiana parametrów dystrybucji wynika z wielu aspektów np. kolizji z osprzętem elektrycznym, hydraulicznym lub grzewczym ścian. Projektant może wybrać jedną ośmiu dostępnych opcji.

Projekt centralny

To nowy moduł, który umożliwia pracę zespołową nad projektem. Projekt jest lokowany na serwerze, do którego ma dostęp zespół projektowy. Ze względów bezpieczeństwa oraz wydajności, proces projektowy odbywa się lokalnie, na stacji roboczej projektanta. Nowy moduł odpowiada za rejestrację zmian i synchronizację między projektem lokalnym, a tym umieszczonym na serwerze. Model na serwerze dostępny jest dla innych projektantów. Jeśli w danym momencie prowadzone są prace projektowe, inny projektanci posiadają jedynie prawa odczytu do modelu.

BIM – wymiana danych

BIM odgrywa co raz większą role w procesie projektowania, realizacji i eksploatacji konstrukcji budowlanych. Dietrich's 3D CAD/CAM obsługuje format wymiany danych IFC od ponad 10 lat. W ostatnim czasie prace nad tą technologią zostały znacząco zintensyfikowane. Zaowocowało to rozbudowaniem narzędzi do importu oraz eksportu danych w formacie IFC. Firma Dietrich's rozumie znaczenie BIM dla rozwoju branży budownictwa drewnianego. Dietrich's był pierwszym dostawcą oprogramowania dla budownictwa drewnianego, który stał się członkiem buildingSMART e.V. (www.buildingsmart.de).

PDF 3D

To nowy format do którego można eksportować modele 3D Dietrich's. Format plików PDF jest powszechnie wykorzystywany w zakresie wymiany dokumentów. Na rynku jest wiele narzędzi zarówno do tworzenia jak i przeglądania plików PDF. To sprawia, że jest to format pożądany przez naszych klientów.

Nowe rozwiązania dostępne w technologii PDF 3D sprawiły, że firma podjęła decyzję o utworzeniu interfejsu PDF 3D. Model zapisany do tego formatu nie wymaga dużego pliku. Sporych rozmiarów model wymaga zaledwie kilku megabajtów pamięci. Nawigacja modelem w pliku PDF jest płynna i pozbawiona efektu inercji. Model zapisany w pliku PDF posiada strukturę oraz informację o elementach. Można go przeglądać według dowolnego klucza: kondygnacji, ścian, stropów, czy też połaci. Każdy z elementów posiada informację o materiale, numerze, czy przynależności do struktury budynku.

Technologia PDF umożliwia wprowadzenie adnotacji i komentarzy. Komentarz można powiązać z detalem konstrukcji. Każdy komentarz posiada autora oraz datę. Konsultacje projektu za pomocą PDF 3D nabierają realnego kształtu.

BIM/IFC

Format plików IFC to podstawowy format wymiany danych w technologi BIM. Wymiana danych następuje dwukierunkowo: import i eksport między programami architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz instalacyjnymi. Format IFC zaczyna odgrywać co raz ważniejszą role, w obrocie dokumentacji nawet w obrębie firm.

Format IFC podlega stałemu rozwojowi i dopasowaniu do potrzeb oczekiwań rynku. W obecnej chwili stosowane są dwa równolegle standardy plików IFC 2x3 oraz IFC 2x4. Dietrich's 3D CAD/CAM obsługuje obydwa z nich. Specyfika BIM oraz OpenBIM wymusiła dostosowanie ustawień dla eksportowanych plików IFC, w taki sposób aby były poprawnie interpretowane przez programy takie jak Revit oraz ArchiCAD.

© 2020 dietrichs.com