Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Płatwie

... płatwie ciągłe i odcinkowe

Schemat obliczeniowy dla płatwi został przygotowany specjalnie dla dachów o układzie płatwiowym, pozbawionym krokwi. W takim układzie, obciążenia połaci są przekazywane bezpośrednio na płatwie dachowe. Ze względu na duże rozpiętości płatwi, dozwolone jest stosowanie płatwi ciągłej wieloprzęsłowej, odcinkowej lub odcinkowej łączonej na zakład.

typ dachu

Typ dachu przyjęty do obliczeń ogrywa bardzo istotna rolę ze względu na obciążenia środowiskowe, typu śnieg oraz wiatr. Projektant może dokonać wyboru spośród czterech dostępnych opcji.

 • dach dwuspadowy
 • dachu pulpitowy
 • dach typu dobudówka
 • dach typu dobudówka poniżej okapu sąsiedniego dachu

płatwie

Obliczenia belki można wykonać dla przekroju prostokątnego, fazowanego oraz ukośnego /płatwie dopasowane do płaszczyzny dachu/. Dla takiego przekroju można stosować materiały z drewna litego lub klejonego. Grupa produktów drewnopochodnych to belki z klejonych warstwowo fornirów LVL różnych procentów oraz belki dwuteowe. 

Płatwie mogą być wykonane również z płyt drewna klejonego krzyżowo CLT. W takim przypadku pełnią rolę samonośnych płyt dachowych.

 • drewno lite klasy C i D
 • drewno klejone klasy Glc i Glh
 • drewno klejone CLT
 • belki LVL, GLVL
 • belki dwuteowe I-beam
 • płyty OSB/3, OSB/4
 • płyty 3-warstwowe SWP

Dla przekrojów z materiałów klejonych warstwowo, dozwolona jest kontrola ułożenia lamel/fornirów (na płasko/na sztorc) oraz orientacja fornirów (wzdłuż/ w poprzek).

płatwie z zakładem

Płatwie z zakładem to opcja, która umożliwia analizowanie wielokrotnych układów płatwiowych jednoprzęsłowych. Punkty łączenia płatwi znajduje się nad podporą. Połączenie jest wykonane w formie zakładu. Jego długość oraz wymagana ilość łączników podlega obliczeniom.

układ płatwi

Położenie płatwi w strukturze dachu określa się poprzez wybór warstw zabudowy połaci. Dystrybucja płatwi jest realizowana wzdłuż połaci dachu. Projektant określa odsuniecie dla elementów początkowego i końcowego. Pozostałe parametry to rozstaw lub ilość elementów.
Dla opcji płatwi jako paneli CLT ilość oraz rozstaw określa szerokość panela, w taki sposób aby ułożyć element przy elemencie bez zbędnych szczelin.

geometria połaci

Definicja parametrów połaci dachu realizowana jest na podstawie: szerokości budynku,kąta nachylenia, wielkości okapu oraz rzędnej okapu lub położenia murłaty. W ten sposób powstaje model połaci dachu.

obciążenia środowiskowe

Obciążenia środowiskowe ogrywają kluczową rolę w wymiarowaniu płatwi. Kluczowe są przyjęte wartości obliczeniowe, lecz nie tylko. Sposób oddziaływania na dach zamkniętego budynku jest odmienny, niż dla otwartej na wiatr altanki. Obciążenie połaci śniegiem będzie inne przy uwzględnieniu nawisu śnieżnego na okapie oraz możliwości zsuwania się śniegu po połaci.

 • nawis śnieżny na okapie
 • zsuwanie śniegu po połaci
 • otwarcie konstrukcji na wiatr

obciążenia

Obciążenia własne takie jak ciężar konstrukcji oraz zabudowy połaci dachu wyznaczane są automatycznie na podstawie parametrów zapisanych w bazie materiałowej oraz rozstawu płatwi. Projektant ma możliwość zastosowania dodatkowych obciążeń w postaci sił lub momentów. Może zastosować obciążenia skupione, liniowe lub nawet powierzchniowe.

 • transfer obciążeń między obliczeniami
 • siły lub momenty
 • lokalny lub globalny układ współrzędnych
 • skupione, liniowe, powierzchniowe
 • jednorodne lub trapezowe
 • własne, zmienne, wyjątkowe, sejsmiczne

wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń prezentowane są w formie tabelarycznej, jako stopień wytężenia materiału. Dla ułatwienia doboru optymalnego przekroju, podane są wyniki dla przekrojów pochodnych w stosunku do bazowego. Dodatkowym ułatwieniem jest kolorystyczne oznaczenie wyników (czerwony – zielony – żółty).
Obliczeniom poddane jest także połączenie w formie zakładu między płatwiami: długość i ilość łączników . Wyznaczony jest stopień wytężenia dla tego połączenia.
Wyniki zawierają wartość ugięcia maksymalnego oraz kryterium graniczne obliczeń.

Jaki program wybrać?
Skontaktuj się z doradcą technicznym. Umów się na bezpłatną prezentację.
termin spotkania Schatten
© 2024 dietrichs.com