Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Program do dachów dla cieśli i dekarzy - D-Dach

D-Dach to grupa programów komputerowych do projektowania dachów opracowana specjalnie dla wykonawców: cieśli i dekarzy. Zasadniczym celem aplikacji jest przygotowanie dokumentacji wykonawczej dachu i więźby dachowej. 

Aplikacja dekarska umożliwia rozwiązanie połaci, wstawienia lukarn, okien połaciowych i kominów. Długość połaci jest dopasowana do wybranego materiał pokrycia dachu.

Moduł ciesielski posiada wbudowaną  bibliotekę elementów konstrukcji więźby dachowej oraz połączeń ciesielskich. Połączenia czopowe, na zacios sa dynamiczne - zmiany konstrukcji powodują dopasowanie połączeń.

W ofercie firmy Dietrich's znajdują się trzy warianty modułu do dachów dopasowane do stopnia zaawansowania projektowanych konstrukcji. Wszystkie proponowane pakiety pozwalają kontrolować inwestycję od projektu po produkcję i montaż. 

Spraw aby praca stała się łatwa, dokładna i wydajna, bez względu na to czy jest to dach z więźbą tradycyjną, wiązarami lub dźwigarami z klejonki. Kompletną dokumentację w postaci zestawień materiałów, rysunków wykonawczych i montażowych z wymiarami, uzyskasz za przysłowiowym kliknięciem myszki

Jaki program wybrać?
Skontaktuj się z doradcą technicznym. Umów się na bezpłatną prezentację.
termin spotkania Schatten

D-Dach Basic

Na dobry start - D-Dach Basic

Program D-Dach Basic to proste narzędzie do więźb dachowych dla początkujących cieśli lub bardzo małych firm ciesielskich. Program umożliwia projektowanie dachów prostych: pulpitowych i dwuspadowych jak również bardziej skomplikowanych, wielopołaciowych. Ograniczeniem jest konieczność zachowania kątów prostych w obrysie dachu. Użytkownik ma do dyspozycji dwa najbardziej popularne typy lukarn jednospadową /pulpitową/ oraz dwuspadową.

Program ciesielski D-Dach Basic jest pozbawiony modułu dekarskiego. Nie ma możliwości dystrybucji dachówki na połaci i wykonania zestawienia dachówki. 

Biblioteka elementów więźby zawiera murłaty, płatwie, belki kalenicowe, kleszcze, jętki, krokwie, krokwie narożne, koszowe. Przekrój krokwi koszowych i narożnych nie przewiduje fazowania i cięcia koszowego. Połączenia ciesielskie na zacios, zacios narożny i koszowy, nakładka i czop realizowane są automatycznie między elementami więźby.

Program automatycznie generuje rysunki rzutu więźby z opisem elementów oraz wymiarowaniem rozstawu krokwi i płatwi. Rysunki montażowe, warsztatowe i zestawienia materiałów posiadają ujednolicony system numeracji elementów. Rysunki pojedynczych elementów więźby: krokwi, krokwi narożnych i koszowych czy też płatwi posiadają kompletne wymiarowanie. Na ich podstawie można trasować i wycinać elementy. Program generuje obmiary dachu, połaci i listy cięć drewna. 

W przeciągu kilku chwil możesz uzyskać idealny kształt dachu oraz pełną dokumentacją wykonawczą z wyceną.

D-Dach Professional

Optymalny wybór - D-Dach Professional

Program D-Dach Professional to optymalne narzędzie do projektowania dachów i więźb dachowych dla cieśli i dekarzy. Program komputerowy został przygotowany z myślą o firmach ciesielsko - dekarskich średniej wielkości . Aplikacja umożliwia bardzo sprawne i efektywne połączenie zagadnień dekarskich i ciesielskich. 

Projektowanie dachów różnorodnych typów - jednospadowych, dwuspadowych, wielopołaciowych, kopertowych, mansardowych, półszczytowych, naczółkowych, wieżowych daje ogromne możliwości. Obrys dachu może mieć dowolny kształt, w tym zakresie nie ma ograniczeń. Użytkownik ma do dyspozycji wszystkie stosowane typy lukarn: jednospadową (pulpitową), dwuspadową, trójspadową, trójkątną (szpiczastą), szczytową, trapezową, baryłkową i oczywiście wole oko. 

Biblioteka okien połaciowych Fakro, Velux i Roto zawiera informacje o gabarytach samego okna oraz wymaganych parametrach montażowych (szczeliny montażowe). Dla obiektów typu okna połaciowe oraz kominy przewidziany został system wymianów krokwi i kleszczy oraz jętek. 

Program dekarski spełnia kilka zadań: obliczenie rozstawu łat, obliczenie długości łat i kontrłat oraz obliczenie zapotrzebowania na dachówkę. Biblioteka dachówek zawiera kilkanaście modeli rożnych producentów dachówek np. Creaton, Brass, Koramic. Otwarta architektura bazy danych umożliwia dodanie nowych modeli dachówek. 

D-Dach Professional to zaawansowany program do prac ciesielskich. Konstrukcję więźby dachowej można budować manualnie, krok po kroku. Użytkownik ma również do dyspozycji narzędzia do automatyzacji tego procesu - asystent konstrukcji dachu.

Biblioteka elementów więźby zawiera murłaty, płatwie, słupy, miecze, belki kalenicowe, kleszcze, jętki, nakładki, krokwie, krokwie narożne, koszowe. Przewidziane zostały rożne warianty krokwi koszowych i narożnych: prostych, z pełnym lub częściowym fazowaniem. Połączenia ciesielskie na zacios, zacios narożny i koszowy, nakładka i czopowe realizowane są automatycznie między elementami więźby. Dostępne jest również biblioteka połączeń na śruby i sworznie.

Wprowadzenie modyfikacji do projektu dachu takich jak: zmiana nachylenia dachu, profilu, warstw zabudowy połaci, deskowania czy izolacji jest możliwa nawet po zakończeniu projektu, wymaga jedynie przeliczenie dachu aby uwzględnić wprowadzone zmiany. Więźba dachowa wraz z połączeniami zostanie dopasowana do nowej konfiguracji.

Komunikacja D-Dach Professional z innymi systemami CAD ma charakter dwukierunkowy: można zarówno eksportować oraz importować rysunki w formacie DXF/DWG. Program umożliwia zapisanie ustawień użytkownika oraz elementów konstrukcji dachu w bibliotece. Zapisane całe dachy lub jedynie jego elementy można wykorzystać w innych projektach.

Na podstawie przygotowanego projektu program automatycznie przygotowuje:

  • listy materiałowe: drewna, deskowania, płyt, łączników, itp.,
  • obmiary: powierzchni (pokrycia dachu, membrany dachowej, deskowania), długości linii (okapów, koszy), kubatury izolacji
  • lista obróbek: gniazda, czopy, zaciosy, cięcia, fazowania, wiercenia, itp.,
  • rysunki warsztatowe (krokwi, krokwi koszowych, narożnych) z wymiarami
  • rysunki montażowe z wymiarami (rzut więźby, przekroje)
  • wizualizacje (pliki graficzne PNG)

 Oprogramowanie D-Dach Professional przygotowany jest do współpracy z maszynami sterowanymi numerycznie CNC. Aplikacja D-MAS generuje kody maszynowe na podstawie modelu dachu na różne modele maszyn - centrum ciesielskie.

D-Dach Premium

Pakiet mistrzów - D-Dach Premium

D-Dach Premium to pakiet programów do projektowania najbardziej skomplikowanych dachów. Powstał o z myślą o dużych firmach ciesielsko – dekarskich oraz fabrykach domów drewnianych. 

Punktem wyjścia jest program dla cieśli i dekarzy D-Dach Professional. Program do rysowania dachów został wzbogacony o narzędzia do modelowania i edycji pojedynczych połaci dachowych. Użytkownik może tworzyć pojedyncze połacie o dowolnym kształcie i nachyleniu, przechodzące przez wskazane punkty i linie. W przypadku połaci krzywoliniowych o wypaczonej powierzchni definicja oparta jest o zbiór punktów, przez które przechodzi połać. Zaawansowana edycja połaci pozwala na modyfikację kształty połaci poprzez :

  • przesuwanie lub usuwanie wybranych punktów
  • przesuwanie całych lub fragmentów krawędzi połaci (okap, kosz , naroże)
  • wstawianie owalnych, trójkątnych lub trapezowych kształtów na krawędzi połaci (okap, kosz , naroże)

Funkcja wielu konturów dachu umożliwia wprowadzenie dowolnej ilości niezależnych dachów do modelu budynku. Użytkownik może kontrolować wzajemna iterację między dachami, czy maja się przecinać czy też być niezależne. Jest możliwość ustalenia hierarchii między dachami 

D-Dach Premium umożliwia kompleksowe podejście do konstrukcji dachu jako przegrody budowlanej. Moduł deskowania połaci rozpoznaje strefy funkcyjne dachu: okap, część mieszkalną oraz niemieszkalną. Na tej podstawie dobierany jest typ oraz sposób deskowania i płytowania połaci (płyta FC, GKB, OSB). Rozwiązuje to problemy wewnętrznej zabudowy poddasza. Optymalizacja dystrybucji uwzględnia wymiary płyt i standardowe długości deski boazeryjnej. 

Pakiet Premium zawiera dwa dodatkowe moduły niezwiązane z konstrukcją dachu: D-Ściana oraz D-Strop. Za ich pomocą możliwa jest prezentacja całego budynku, a nie tylko dachu i więźby dachowej.

D-Dach Panele

D-Dach panele

D-Dach panele umożliwia definicję zabudowy, konstrukcji i detali połączeń paneli dachowych za pomocą specjalnego asystenta. Po określeniu położenia oraz rozmiaru paneli dachowych program automatycznie wprowadzi konstrukcję oraz przypisze deskowanie i łacenie do poszczególnych paneli. Program oznaczy i wyodrębni grupy elementów należące do poszczególnych paneli 
Same panele oraz elementy powiązane z panelami można poddawać edycji. Przeliczeniu można poddać całe połacie gdy tylko zajdą zmiany w dachu lub w definicji samych paneli. System potrafi określić środek ciężkości dla każdego z paneli, aby umożliwić łatwy i dokładny montaż. Rysunki wykonawcze, tworzone automatycznie mogą obejmować zarówno elementy składowe paneli, całe prefabrykaty jak i widoki całego dachu z naniesioną numeracją poszczególnych, wydzielonych sekcji. To wydajne narzędzie ułatwiające proces zarówno podziału jak i organizacji już podzielonego dachu.

© 2020 dietrichs.com