Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Kluczowe zmiany w Dietrich's wersja V20.
PROJEKTOWANIE, OBLICZENIA, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, PRODUKCJA

Dietrich’s 3D CAD/CAM V20 to ewolucja dobrze pracującego narzędzia. Wprowadzone zmiany oraz nowe moduły wypełniają w dużym zakresie  życzenia i oczekiwania klientów na nadchodzący rok. Zasadnicze zmiany zostały wprowadzone w zakresie wymiany danych opartych o formaty graficzne oraz PDF. Internetowa przeglądarka modeli Dietrich’s to nowe narzędzie do szybkiej i kompletnej prezentacji modelu. Nowy system generowania zestawień materiałów na rysunkach zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających projektantów. Lista nowości i udoskonaleń jest długa. Zapraszamy do zapoznania się z opisem najistotniejszych zmian w programie.

Miłej zabawy i sukcesów dzięki nowym funkcjom w Dietrich’s 3D CAD/CAM V20!

Wizualizacja i prezentacja modelu

Nowość! – Profesjonalna wizualizacja modeli

Prezentacja modelu odgrywa coraz większą rolę. Klienci oczekują coraz lepszych wizualizacji, jak najbardziej zbliżonych do fotografii. Nowy moduł eksportu modeli do formatów FBX, OBJ oraz GLTF otwiera dostęp do szerokiej grupy profesjonalnego oprogramowania do renderingu i wizualizacji fotorealistycznych. Opracowanie nowego formatu wymiany danych było możliwe dzięki współpracy z partnerem technologicznym w tym zakresie, firmą LUMION.

Eksportowane modele Dietrich's posiadają zoptymalizowane cechy pod kątem renderingu.

 • Wszystkie elementy składowe modeli posiadają przypisane tekstury. Typ tekstur jest dostosowany do orientacji i układu elementu, np. elementy drewniane posiadają inną teksturę na bocznych ściankach – drewno wzdłuż włókien, a inną na końcach – drewno w poprzek włókien.
 • System grupowania tekstur odgrywa kluczową rolę przy wykonywaniu wielu wariantów kolorystycznych modeli. Zmiany nie wymagają żmudnej selekcji pojedynczych ścian brył i przypisywaniu nowych cech materiałowych. Mechanizmy filtrowania cech teksturowych LUMION rozwiązują ten problem natychmiast.
 • Każdy eksportowany model posiada własny układ współrzędnych. Import modeli do LUMION wykorzystuje punkt osadzenia. W przypadku dokonania zmian w modelu źródłowym Dietrich's i jego ponownym imporcie do LUMION, położenie modelu będzie prawidłowe.

Nowość! – Internetowa przeglądarka modeli Dietrich's

Szybka, wydajna i intuicyjna przeglądarka modeli 3D. Brak potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, wtyczek czy nawet rejestrowania się na specjalistycznych portalach. Tak działa internetowa przeglądarka modeli Dietrich's 3D CAD/CAM. Cały model jest zapisywany do formatu HTML, który jest obsługiwany przez zwykłe przeglądarki internetowe.

 • Przeglądanie modeli 3D za pomocą zwykłych przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Apple, Microsoft Edge
 • Intuicyjna nawigacja po modelu: przesuwanie, rotacja, powiększanie/zmniejszanie
 • Predefiniowane widoki: izometria, z góry, z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu
 • Opcja dodawania tła: niebo, grunt
 • Dostępna pełna struktura modelu z podziałem na kondygnacje, ściany, stropy czy też połacie.
 • Szczegółowe informacje o elementach konstrukcji: materiał, wymiary, NrS, itp.
 • Zarządzanie prezentacją modelu za pomocą włączania/wyłączania widoczności elementów z poziomu struktury modelu
 • Narzędzia do pomiaru odległości
 • Tryb pełnoekranowy umożliwia optymalne wykorzystanie ekranu (urządzenia mobilne).

Przykładowy model zapisany w formacie HTML można przeglądać pod adresem - 3dwv.dietrichs.com

Projektowanie i wymiana danych

Nowość! Skanowanie laserowe – inwentaryzacja obiektów 3D

Skanowanie laserowe to technologia zdobywająca coraz większą popularność w budownictwie. Dzieje się tak za sprawą olbrzymiego postępu technologicznego jaki nastąpił w ostatnich latach w zakresie produkcji urządzeń do skanowania laserowego jak również oprogramowaniu do obróbki danych w postaci chmury punktów. Nowy moduł to wtyczka do programu As-Built™ Modeler. Za jej pomocą pobierane są dane do Dietrich's 3D CAD/CAM.

Dane ze skanowania laserowego są importowane i obrabiane przez program zewnętrzny As-Built™ Modeler. Na bazie chmury punktów oraz wykonanych zdjęć budowany jest trójwymiarowa model skanowanego obiektu. Moduł D-As-Built umożliwia połączenie środowiska projektowego Dietrich's 3D CAD/CAM z As-Built™ Modeler. Dzięki temu możemy wykonywać pomiary w zeskanowanym modelu 3D dokładnie tak samo jak za pomocą LEICA Builder, 3D Disto w terenie.

Nowe narzędzie umożliwiają import ortofotomap /zdjęć/ generowanych w procesie skanowanie przez As-Built™ Modeler do środowiska Dietrich's. Import grafik realizowany jest na płaszczyzny ścian, stropów, połaci oraz płaszczyzn roboczych.

As-Built™ Modeler umożliwia tworzenie obiektów rysunkowych na bazie zeskanowanego modelu 3D. Są one zapisywane w wygodnym formacie DXF. Ich import do Dietrich's nie stanowi problemu. Wymiana danych ma charakter dwukierunkowy. As-Built™ Modeler może również pobierać obiekty z Dietrich's w celu weryfikacji prawidłowego ich położenia.

Nowość! Import/eksport plików PDF

PDF to niezwykle popularny format wymiany danych zarówno w zakresie obiegu dokumentacji opisowej jak również technicznej w postaci rysunków. Nowe moduły umożliwiają zaawansowany import dokumentacji technicznej w formacie PDF.

Każdy importowany dokument jest analizowany pod kątem jego zawartości. Na tej podstawie następuje podział na obiekty wektorowe: linie, koła i łuki oraz obiekty rastrowe: grafiki, fotografie. Import może być dokonany w całości lub z podziałem na typ obiektów.

Dla dokumentów wielostronicowych dostępna jest pełna struktura takiego dokumentu z podziałem na pojedyncze strony. Jeśli dokument PDF posiada podział zawartości na warstwy, są one dostępne na etapie importu. Projektant może kontrolować, które warstwy PDF zostaną zaimportowane.

Funkcja skalowania umożliwia dopasowanie wielkości importowanych obiektów. System skalowania można oprzeć o współczynnik skali ustalony bezpośrednio lub pośrednio na podstawie pomierzonej odległości i jej docelowej wartości po przeskalowaniu.

Płatwie

Nową funkcjonalność otrzymały płatwie. Wprowadzanie podziału połaci dachu na panele dachowe, jest rozpoznawane przez płatwie. Możliwy jest automatyczny podział płatwi na granicach paneli. Projektant może kontrolować czy chce dokonać takiego podziału oraz wartość odsunięcia końców płatwi od granicy paneli dachowych.

W przypadku płatwi kalenicowej projektant otrzymał nowe opcje w zakresie kontroli węzła płatew kalenicowa – krokiew narożna/koszowa. Dostępne są dwa nowe rozwiązania. Pierwsze z nich umożliwia wydłużenie płatwi do krawędzi krokwi koszowej/narożnej. Drugie rozwiązanie wydłuża płatew aż do płaszczyzny przeciwległej połaci dachu.

BIM - IFC - Praca w zespole

Nowość! Eksport danych do Excel

Nowy system eksportu danych do formatu Excel to bardzo zaawansowane i elastyczne narzędzie. Dane mogą być pobierane zarówno z: bazy adresowej, informacji o projekcie, zestawień materiałowych jak również z obmiarów. Istota działania opiera się na specjalnie przygotowanym pliku Excel pełniącym rolę szablonu. W szablonie definiowane są komórki o unikalnych nazwach. To do nich zostaną przypisane określone informacje w trakcie procedury eksportu danych.

Nowy typ wymiany danych może znaleźć zastosowanie w programach kosztorysowania, systemach zarządzania produkcją ERP (Enterprise Resource Planning), dostosowaniu zestawień materiałowych pod wymogi zamówień partnerów biznesowych.

IFC-Import

Udoskonalono i zoptymalizowano mechanizmy importu obiektów typu IFCRoof. System definicji dachu dla wielu programów CAD opiera się na rozbiciu na pojedyncze połacie. W trakcie procedury importu elementów połaci dachu realizowana jest zaawansowana analiza mająca na celu pogrupowanie pojedynczych połaci w dach. Generowany jest kontur dachu, niezbędny do rozwiązania połaci dachu.

Import obiektów typu “IFCniches” został rozszerzony o zakres stropów. Wnęki jako obiekty wykorzystywane są jako obiekty pomocnicze. Można do nich przypisywać kombi-bloki czyli makra realizujące różnego rodzaju operacyjne: puszki elektryczne, punkty wodne i hydrauliczne.

Organizacja pracy

Menedżer widoków 2D i przekrojów

Dostęp do standardowego menedżer widoków i przekrojów wymaga wykorzystania menu programu lub wyboru właściwej ikony. Nowe rozwiązanie umożliwia bezpośredni dostęp do dowolnego przekroju i widoku z poziomu struktury modelu. Struktura modelu została rozbudowa. Dodana została nowa sekcja widoki/przekroje w ramach grupy DACH. Sekcja widoki/przekroje zawiera wszystkie zdefiniowane przekroje.

 • Edycja przekrojów umożliwia zmianę położenia przekroju w modelu. Nowe położenie jest określane metodą graficzną. 
 • Przekroje łamane mogą być wykonane z dowolną liczbą punktów załomu
 • Krawędzie elementów będących rzeczywistymi przekrojami otrzymają linię ciągłą grubszą niż elementy w widoku
 • Za pomocą zwykłej warstwy rysunkowej można określić poziom terenu. Elementy budynku poniżej linii otrzymają linię przerywaną

Menedżer widoków 3D

Menedżer widoków 3D to narzędzie o wszechstronnym zastosowaniu. Widok 3D daje możliwość zapisania wielu parametrów prezentowanego modelu. W pierwszej kolejności jest to kierunek patrzenia na model. Zapisane zostaje również powiększenie modelu. Pełnej kontroli w zakresie prezentacji podlegają warstwy rysunkowe, płaszczyzny robocze i oczywiście obiekty 3D: ściany, stropy, belki, płyty itp. Widoki 3D otrzymują unikalne nazwy i są dostępne z poziomu struktury modelu. Parametry widoku 3D można konfigurować za pomocą dostępnych opcji lub przejąć ustawienia bieżącego widoku.

Widoki 3D to wyśmienite narzędzie do konsultacji projektu. Wystarczy ustawić właściwy widok, wyłączyć zbędne elementy, a następnie zapisać widok z adekwatną etykietą. Zmiany dokonane w modelu weryfikujemy przeglądając widoki 3D jeden po drugim.

Widok 3D może być wykorzystany przy generowaniu rysunków. Rysunek widok D-CAM wykorzystuje widoki 3D. Dzięki temu rysunek ze statycznego może stać się dynamicznym.

Rysunek rzut kondygnacji

To jeden z kluczowych typów rysunków wykorzystywanych przy projektowaniu budynków. Ze względu na dużą ilość informacji, często konieczne są zmiany wykonywane bezpośrednio przez projektanta. Aby zoptymalizować i ograniczyć nakład dodatkowych prac zostały wprowadzone udoskonalenia.

 • System wymiarowania ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych został zoptymalizowany. System wymiarowania ścian wewnętrznych może być prezentowany na zewnątrz budynku.
 • Wprowadzona została strefa zastrzeżona dla linii wymiarowych. Za jej pomocą można określić w jakie odległości od ścian powinny znajdować się linie wymiarowe.
 • Dodana została opcja prezentacji położenia płatwi w formie krawędziowej lub osi.
 • Prezentacja klatki schodowej możliwa jest zarówno dla kondygnacji bieżącej jak i powyżej klatki schodowej.

Rysunki konstrukcyjne - zestawienia materiałowe

Dokumentacja rysunkowa zyskała nową funkcjonalność w zakresie zestawień materiałowych. Możliwa jest teraz bardzo precyzyjna kontrola nad ilością prezentowanych informacji w tabelce na rysunku. Zestawieniu podlegać mogą różne typy materiałów (belki, płyty, łączniki, itd.). Dodatkowo projektant zyskuje kontrolę nad sposobem prezentacji dodawanych zestawień - np.: czcionka, wielkość, kolejność. Nowe opcje dostępne są w miejscu wcześniejszej, uproszczonej opcji zestawień na rysunkach rzut konstrukcji ściany/stropu/więźby oraz widok D-CAM.

DC-Statik - Program do obliczeń konstrukcji drewnianych

Wzmocnienia podporowe

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych to obliczenia przekrojów elementów oraz węzłów i połączeń. Ze względu na anizotropowych charakter drewna, szczególną uwagę należy zwrócić na strefy podporowe i punktu przyłożenia dużych obciążeń skupionych. Metoda wzmocnień podporowych zakłada zwiększenie powierzchni docisku za pomocą podkładek z blach stalowych. Dodatkowe zastosowanie wkrętów z pełnym gwintem daje możliwość transferu obciążeń z warstwy powierzchniowej w głąb materiału.

Sztywność przestrzenna budynku

Metodologia obliczeniowa analizy sztywności przestrzennej budynku autorstwa profesorów Colling'a i Kessel uznawana jest za jedną z najlepszych. Umożliwia weryfikację rzeczywistych konstrukcji budynków w technologii szkieletu drewnianego. Kolejne prace badawcze w tym zakresie pozwalają na zwiększenie jakości oraz dokładności prowadzonych obliczeń.

 • Rozwinięty został system definicji obciążeń pionowych ścian. Sposób przekazywania obciążeń na słupki ściany odgrywa bardzo istotną rolę i wpływa w sposób znaczący na wyniki obliczeń.
 • Został dodany nowy typ obciążenia poziomego dla ścian – obciążenia sejsmiczne
 • Rysunek rzut kondygnacji został wzbogacony o nową funkcjonalność. Automatycznie zostaną rozmieszczone i opisane punkty kotwienia ścian.
 • Rozbudowana została biblioteka materiałowa. Nowe rodzaje płyt konstrukcyjnych stosowane w analizie przepon ściennych
© 2020 dietrichs.com