Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Krokiew koszowa i narożna

... prostokątna i fazowana

Schemat obliczeniowy dla krokwi narożnych i koszowych umożliwia wymiarowanie krokwi w systemie dachów o symetrycznym lub asymetrycznym układzie połaci (różne kąty nachylenia połaci). Istnieje również dowolność w zakresie wzajemnej orientacji połaci. Dopuszczalna wartość kąta wyznaczonego przez linie okapów musi mieścić się w przedziale od 20 do 160 stopni. Obliczenia mogą być oparte na jednym z wielu predefiniowanych szablonów.

forma dachu i lokalizacja krokwi

Kształt dachu przyjęty do obliczeń oraz lokalizacja krokwi narożnej oraz koszowej ogrywa bardzo istotna rolę ze względu na obciążenia wiatrem  uwzględnione w obliczeniach.

Dla przypadku krokwi narożnej projektant może dokonać wyboru spośród czterech dostępnych opcji.

 • połacie obie strony – do krokwi narożnej nie dochodzą żadne krokwie narożne
 • kopertowy lewa strona – do krokwi narożnej dochodzą krokwie narożne z lewej strony
 • kopertowy prawa strona – do krokwi narożnej dochodzą krokwie narożne z prawej strony
 • kopertowy obie strony – do krokwi narożnej dochodzą krokwie narożne z lewej i prawej strony

Dla  krokwi koszowej dostępne są trzy przypadki.

 • połacie obie strony – dach główny  do krokwi koszowej dochodzą linie kalenicy z lewej i prawej strony
 • podrzędny – lewa strona  – wykusz, lukarna  do krokwi koszowej dochodzi linia kalenicy z lewej strony
 • podrzędny – prawa strona  – wykusz, lukarna  do krokwi koszowej dochodzi linia kalenicy z prawej strony

krokiew narożna i koszowa

Obliczenia krokwi narożnej i koszowej można wykonać dla przekroju: prostokątnego, z częściowym lub pełnym górnym fazowaniem, a nawet z dolnym cięciem koszowym.  W przypadku krokwi koszowej dostepne są warianty dla przekroju: prostokątnego, z wycinanym koszem, prostokatny zaniżony oraz dolnym cięciem narożnym. W obliczeniach uwzględniane są rzeczywisty kształt i powierzchnia przekroju poprzecznego elementu.

krokiew narożna:

 • przekrój prostokątny
 • przekrój fazowany
 • przekrój częściowo fazowany

krokiew koszowa

 • przekrój prostokątny
 • przekrój wycinany kosz
 • przekrój prostokątny zaniżony

Dla przyjetego przekroju można stosować materiały z drewna litego lub klejonego. Wysokość krokwi narożnej/koszowej można dopasować do wysokości krokwi umieszczonych na sąsiednich połaciach.

geometria kosza i naroża

Definicja wartości geometrycznych krokwi narożnej oraz koszowej jest oparta o parametry sąsiednich połaci. Na ich podstawie określane są kąt nachylenia i okapy krokwi. Projektant w tym zakresie ma dwie opcje.

Pierwsza z nich  polega na bezpośrednim podaniu parametrów sąsiednich połaci: kąta nachylenia, długości połaci, wysokości i długości okapów.

Drugie rozwiązanie oparte jest na wcześniejszym wykonaniu obliczeń zwykłych krokwi z sąsiednich połaci. Zawarte w nich informacje można wczytać dla lewej i prawej połaci. Program sam analizuje spójność wczytanych danych i wyświetla komunikat o ich poprawności.

 • wg obliczeń krokwi
 • wg parametrów połaci

geometria dachu

Większość dachów oparta jest na planie prostokątnym, w którym linie okapów tworzą kąt 90 stopni. Obliczenia krokwi narożnej oraz koszowej można realizować również dla obiektów o nieregularnym kształcie.  Algorytm obliczeniowy pozwalana na określenie kąta utworzonego przez linie okapów w zakresie do 20 do 160 stopni.

 • dachy prostokatne
 • dachy o kształcie wieloboków
 • altany od 5 kątnej do 18 kątnej

 

schemat obciążeń

Obliczenia krokwi narożnej i koszowej można wykonać dla różnych wariantów zakresów obciążeń. Wyznaczają one kształt powierzchni, z której zbierane są obciążenia oraz ich wielkość. Zakres obciążeń wynika z typu przyjętej konstrukcji dachu oraz sposobu jego podparcia. Dopuszczalne są cztery warianty

 • wg płatwi
 • wg dwusiecznej
 • wg powierzchni naroża /krokwie/
 • wg powierzchni naroża /płatwi
Więcej informacji o obliczeniach?
Obejrzyj filmy o obliczeniach krokwi narożnej i koszowej
filmy demonstracyjne Schatten

obciążenia środowiskowe

Obciążenia środowiskowe ogrywają istotną rolę w wymiarowaniu krokwi. Kluczowe są przyjęte wartości obliczeniowe, lecz nie tylko. Program umożliwia uwzględnienie w obliczeniach nawisu śnieżnego na okapie oraz możliwości zsuwania się śniegu po połaci.

 • nawis śnieżny na okapie
 • zsuwanie śniegu po połaci

podparcie krokwi

Oparcie krokwi narożnej i koszowej na murłacie, płatwi pośredniej czy też na płatwi kalenicowej realizowane jest za pomocą zaciosu. W obliczeniach zostaje uwzględnione osłabienie przekroju wynikające z wykonania zaciosu w krokwiach. W celu ułatwienia lokalizacji punktów podparcia w postaci płatwi, ich położenie jest określane dla każdej z połaci z osobna. Projektant może okreslić odległość płatwi od linii bazowej (zewnętrzna krawędź wieńca) lub wysokość dolnej krawędzi płatwi. Jako wartość wynikowa podane jest położenie podpory względem osi krokwi narożnej/koszowej.

 • podpora przegubowa nieprzesuwna
 • podpora przegubowa przesuwna

obciążenia

Obciążenia własne takie jak ciężar konstrukcji oraz zabudowy połaci dachu wyznaczane są automatycznie na podstawie parametrów zapisanych w bazie materiałowej. Projektant ma możliwość zastosowania dodatkowych obciążeń w postaci sił lub momentów. Może zastosować obciążenia skupione i liniowe. Położenie obciążeń jest lokalizowane na podstawie odległości od linii bazowej dla lewej lub prawej połaci.

 • transfer obciążeń między obliczeniami
 • siły lub momenty
 • lokalny lub globalny układ współrzędnych
 • skupione, liniowe
 • jednorodne lub trapezowe
 • własne, zmienne, wyjątkowe, sejsmiczne

wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń prezentowane są w formie tabelarycznej, jako stopień wytężenia materiału. Dla ułatwienia doboru optymalnego przekroju, podane są wyniki dla przekrojów pochodnych w stosunku do bazowego. Dodatkowym ułatwieniem jest kolorystyczne oznaczenie wyników (czerwony – zielony – żółty).
Obliczeniom poddane jest także połączenie za pomocą zaciosu między krokwią, a płatwią. Wyznaczony jest stopień wytężenia dla tego połączenia.
Wyniki zawierają wartość ugięcia maksymalnego oraz kryterium graniczne obliczeń.

raport

Program generuje raporty obliczeniowe w formie dokumentów tekstowych. Projektant ma do wyboru kilka formatów: DOC, DOCX, PDF, RTF i ODT. Zakres informacji w raporcie można określić na czterech poziomach szczegółowości.

 • skrócony
 • standardowy
 • szczegółowy
 • bardzo szczegółowy

dokumentacja rysunkowa

Wyniki obliczeń można przestawić w formie dokumentacji rysunkowej w formacie D-CAD 2D lub DXF. Rysunki mogą zawierać informacje obliczeniowe: wykresy sił wewnętrznych, linii ugięcia, obciążenia oraz reakcje podporowe. Program generuje również rysunki warsztatowe z szczegółowym wymiarowaniem elementu dla rzemieślnika.

.

Jaki program wybrać?
Skontaktuj się z doradcą technicznym. Umów się na bezpłatną prezentację.
termin spotkania Schatten
© 2022 dietrichs.com