Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Domy z bala
Początki budownictwa drewnianego

Obok technologi ciężkiego szkieletu drewnianego jest to najstarsza metoda budowy schronienia przez ludzi. Nisko przetworzony i łatwo dostępny surowiec zadecydował o dominacji tej technologii w początkach rozwoju budownictwa drewnianego. Głównymi obszarami występowania tej techniki były tereny obfitujące w najczęściej używany surowiec czyli proste i wysokie drzewa sosny lub świerka. Skandynawia, rejon Morza Bałtyckiego, Europa Środkowo-wschodnia czy Rosja są kolebką budownictwa zrębowego. Szeroki obszar występowania  wykształcił wiele regionalnych stylów i modyfikacji tego typu konstrukcji. Technologia budowy ścian wieńcowych pozostaje jednak wszędzie taka sama i polega na poziomym układaniu okrąglaków lub krawędziaków łączonych w narożach za pomocą złączy ciesielskich. Miejsce połączenia bali określa się mianem węgieł. Natomiast rzędy bali połączonych w węgły nazywa się wieńcami. Mimo bardzo tradycyjnego charakteru tej techniki również i tu zastosowanie znajdują programy ułatwiające projektowanie i produkcją konstrukcji drewnianych.

Więcej informacji o projektowaniu domów z bala?
Skontaktuj się z doradcą technicznym lub wypełnij formularz kontaktowy.
formularz kontaktowy Schatten

Domy z bala

Piękno tradycji

W ostatnich latach technologia budowy domów z litych bali przeżywa renesans. Niepowtarzalny urok drewnianych domów, łatwość i szybkie tempo ich budowy sprawiają, że ciągle rośnie zainteresowanie tą tradycyjną technologią. Naturalny budulec ścian czyli drewno zapewnia właściwy mikroklimat dla jego mieszkańców. Technologia budowy z bali prostokątnych lub okrągłych wymaga od projektantów oraz wykonawcy dużej wiedzy fachowej  o samym drewnie. Specyficzne właściwości budynku jak osiadanie ścian czy szczelność połączeń bali wymuszają stosowanie ścisłych reguł podczas budowy. Tradycyjne połączenia ciesielskie na podwójny zamek węgłowy – jaskółczy ogon czy połączenie wrębowo – krzyżowe to esencja konstrukcji z litych bali drewnianych.

Budowa domów z bala wymaga dużych umiejetności oraz olbrzymiej wiedzy zdobywanej latami.

Połączenie tradycji z nowoczesnością znalazło swoje odzwierciedlenie w oprogramowaniu Dietrich’s 3D CAD/CAM. Olbrzymia standardowa biblioteka tradycyjnych połączeń ciesielskich oraz możliwość dodania dowolnych własnych typów połączeń to siła tego systemu. Możliwość dowolnego umieszczenia elementów konstrukcji w przestrzeni. Duże możliwości edycyjne w zakresie przesuwania, kopiowania czy obracania elementów, cięcia dowolnymi płaszczyznami, szybkiej zmiany przekroju elementów. Specjalnie na potrzeby technologii domów z bala system został wyposażony w narzędzie do automatycznego rozwiązywania konstrukcji ścian wieńcowych. Jego możliwości prezentuje krótki film.  Program umożliwia zapis do biblioteki własnych profili belek pióro-wpust, często wykorzystywanych lub będących standardem firmy. Program umożliwia weryfikację poprawności zaprojektowanej konstrukcji za pomocą testu kolizji tj. penetracji wzajemnej elementów, co gwarantuje pewność montażu konstrukcji. Automatycznie generowana dokumentacja montażowa i wykonawcza w sposób znaczący skraca proces przygotowania produkcji. Kompletną dokumentację zamykają zestawienia materiałów i przedmiary. W zestawieniach można ująć połączenia ciesielskie (czopy, wiercenia, zaciosy na krokwi, fazowania, itd.). System przygotowuje zwymiarowane rysunki poszczególnych ścian, gotowe do wykorzystania na produkcji lub montażu. Dobrze przygotowana budowa domów z bali przypomina składanie klocków Lego. Fotorealistyczna wizualizacja projektu podnosi jego wartość w oczach klienta oraz rozwiewa wątpliwości przy produkcji i montażu konstrukcji.

Domy sumikowo - łątkowe

Konstrukcja hybrydowa

Technologia sumikowo-łątkowa jest pewną mieszanką klasycznej konstrukcji domów z bala oraz szkieletu ciężkiego. Charakteryzuje się ona wprowadzeniem słupów dzielących długie bale (płazy) w ścianie wieńcowej. Zabieg ten ma na celu zmniejszenie długości potrzebnego materiału. Jednocześnie osiągnięto przez to poprawę sztywności długich ścian bez przewiązań. Słupy nazywane łątkami spinają podwalinę z oczepem ściany. Rozmieszczane są w równych odstępach na długości ściany, przy oknach i drzwiach oraz w narożnikach. W niektórych odmianach tej technologii można spotkać rezygnację ze słupów narożnych na rzecz klasycznego połączenia węglowego bali. Między łątkami, poziomo, jeden na drugim ułożone są sumiki. To na nich wspiera się ciężar oczepu, a przez to stropu i dachu. Podobnie jak w domach z długich bali trzeba tu uwzględnić, podczas projektowania połączeń ciesielskich takie cech drewna jak skurcz i spęcznienie. Pionowe łątki posiadają wycięte kanały na całej swej długości, w które wpuszczane są sumiki. Zapewnia to możliwość swobodnej pracy drewna.

Program typu CAD/CAM jakim jest Dietrich's daje możliwość ciągłej weryfikacji wprowadzanych rozwiązań konstrukcyjnych. Wykonanie odpowiednich luzów i tolerancji w obróbkach jest proste do zaprojektowania. Narzędzia ułatwiające wprowadzanie elementów konstrukcyjnych jak wielowarstwowe płaszczyzny robocze ścian czy automatyczny system dystrybucji elementów przyspieszają proces przygotowania modelu 3D. Ogromną zaleta jest możliwość kompleksowego zaprojektowania budynku wraz z więźbą dachową i stropem drewnianym tak by wszystkie elementy domu współgrały ze sobą. Wszystkie informacje tj.: zestawienia materiałówobmiary budynkurysunki wykonawcze i montażowe wykonywane są w sposób automatyczny, nie zabierając użytkownikowi niepotrzebnie czasu. Również wykonanie pliku sterującego centrami ciesielskimi CNC nie wymaga dużego zaangażowania.

© 2020 dietrichs.com