Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Kluczowe zmiany w Dietrich's wersja 19
ERGONOMIA, PRACA W GRUPIE, KONSTRUKCJA, BIM, ORGANIZACJA PRACY

Lista zmian i udoskonaleń poczynionych w nowej wersji programu Dietrich’s 3D CAD/CAM oraz DC-Statik jest bardzo długa. Pełny opis aktualizacji wersji 19 stanowi dokument liczący blisko 20 stron. Poniższy opis zawiera jedynie te najważniejsze nowe funkcje, moduły.

Sam decydujesz, co jest dla Ciebie ważne i cenne, a także ułatwia codzienną pracę!
Miłej zabawy i sukcesów dzięki nowym funkcjom aktualizacji!

Ergonomia

NOWOŚĆ! Płaszczyzny robocze rewolucja w projektowaniu 3D

Nowa funkcja zmienia sposób pracy w module D-CAM. Płaszczyzny konstrukcyjne łączą zalety projektowania 3D oraz pracy w 2D znane z innych modułów. To sprawia, że wprowadzanie danych jest wyjątkowo łatwe i komfortowe.

 • szybka i łatwa definicja - np. dowolna powierzchnia w modelu może stać się  płaszczyzną

 • intuicyjna edycja położenia płaszczyzny lub jej zakresu (kliknij/przeciągnij)

 • regulowana siatka pomocnicza ułatwia wprowadzanie danych

 • specjalnie dedykowane narzędzia 3D - belka/płyta na płaszczyźnie

 • specjalnie dedykowane narzędzia 2D - pełen zestaw geometrii pomocniczej

 • łatwe zarządzanie dowolną ilością płaszczyzn w drzewku modelu - własne nazwy płaszczyzn, sortowanie poprzez numerację lub “przeciągnij i upuść”

 • praca w trybie OpenGL pozwala zredukować widoczny obszar modelu do wielkości obszaru płaszczyzny.

   

Nowa rewolucyjna funkcja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników D-CAM Professional lub Premium!

Ulepszona prezentacja przezroczystości modelu

Nowa metoda prezentacji przezroczystości zapewnia wysoką jakość wizualizacji. Pozwala lepiej obrazować kolejność prezentowanych obiektów. Wybór krawędzi i punktów do pracy w trybie OpenGL nie budzi teraz wątpliwości.

Rozbudowane narzędzie kopiowania i przesuwania elementów

Projektant może wybierać spośród wielu metod zmiany położenia elementu. Zmiany w funkcji kopiowania przyniosły poprawę wydajności i elastyczności w codziennych zadaniach. Narzędzie kopiowania zapewnia pełną kontrolę nad efektem końcowym. Projektant decyduje o punkcie bazowym dla określania rozstawu między kopiami. Program na bieżąco prezentuje potencjalny wynik operacji jeszcze przed jej zakończeniem.

Optymalnie dostosowane rysunki warsztatowe

Generowanie rysunków długich elementów zwykle sprawiało sporo problemów. Arkusz papieru formatu A4/A3 wymagał znacznego zmniejszenia prezentowanego obrazu. Teraz projektant może regulować długość elementów na rysunku. Wycinając obszary belki niezawierające żadnych informacji program znacznie redukuje skalę rysunków. Poprawia to czytelność dokumentacji. Nowa funkcja pozostaje pod pełną kontrolą projektanta w zakresie kwalifikowania długości pustych obszarów i procentowego skrócenia odcinka.

Konstrukcja

Asystent Konstrukcji Szkieletowych - nowa jakość pracy

AKS to zbiór zasad precyzyjnie określających technologie automatycznego rozwiązania ścian obiektu. Przepis na budowę domu szkieletowego może być teraz jeszcze bardziej szczegółowy i jednocześnie dużo bardziej elastyczny.

 • wnęki mogą być teraz traktowane jak okna lub drzwi podczas dystrybucji poszycia ściany
 • połączenie ściany z dachem - kształt każdej z warstwy może zależeć nie tylko od dachu, ale również od pozycji dowolnej warstwy ściany.
 • zakończenia warstw ściany w połączeniu z sąsiednimi ścianami/dachami otrzymały trzy nowe warianty: prostopadle, zgodnie z kątem, dwusieczna.
 • połączenia narożne i trójniki otrzymały możliwość tworzenia wielu wariantów połączeń, nawet w ramach tego samego przepisu AKS
 • wprowadzono system automatycznego wyboru rodzaju obudowy otworów ściennych. Projektant wprowadza typy konstrukcji otworu i określa reguły ich stosowania.

Optymalizacja pracy z konstrukcją dachu

Flagowy moduł konstrukcyjny przeszedł wiele drobnych zmian poprawiających komfort i wydajność pracy. Wysunięcie płatwi ukośnej w szczycie budynku może być teraz regulowane. Montaż desek zamykających między krokwiami może być teraz łatwiejszy dzięki rozszerzonemu zestawowi szczelin. Elementy tworzące lukarny są teraz grupowane w osobne podzbiory łatwe do wyróżnienia. Pełną listę rozszerzeń można znaleźć w dokumencie do pobrania na tej stronie

NOWOŚĆ! Połączenia elementów stalowych w konstrukcji drewnianej

Duże drewniane konstrukcje często są wspierane przez elementy stalowe. Kompletna dokumentacja powinna zawierać szczegółowy opis wykonania połączeń wszystkich elementów nośnych. Teraz system wyposażony został w narzędzie opisujące połączenia spawane między elementami stalowymi. Odpowiednie symbole i opisy mogą zostać zapisane i wygodnie używane.

Nowa funkcja jest integralnym elementem modułu "Połączenia konstrukcji stalowych".

Biblioteka symboli jest zgodna z normatywem DIN EN ISO 2553.

BIM|Praca w grupie

NOWOŚĆ! Dynamiczny podgląd zewnętrznych modeli - D-Ref

Nowa funkcja daje możliwość importowania dowolnych modeli do bieżącego obiektu w formie modeli referencyjnych. Są one widoczne dla projektanta, tak jakby je właśnie zaprojektował. Nie ma jednak możliwości ich edycji. Służą one jako punkt odniesienia dla prac projektowych.

System D-Ref dba o aktualność wyświetlanych danych. Informuje o zmianach w zewnętrznych modelach, dając możliwość aktualizacji informacji. Pozwala sprawnie administrować wyświetlanymi danymi. Projektant ma szerokie spektrum możliwości prezentacji zewnętrznych danych.

Modele referencyjne świetnie sprawdzają się w pracy zespołowej. Pozwalają kontrolować duże inwestycje integrując działania różnych projektantów. Narzędzia diagnostyczne, takie jak test kolizji czy analiza zgodności brył, nadzorują poprawność informacji.

IFC - Eksport Bardziej szczegółowa kontrola informacji

Wymiana danych z zewnętrznymi systemami CAD wymaga uwzględnienia ich specyfiki i możliwości. Nie wszystkie programy są w stanie poprawnie interpretować opcje zawarte w IFC. Teraz można nadać odpowiedni kształt przekazywanej informacji decydując o m.in.:

 • przypisaniu struktury modelu do eksportowanych elementów - np. Allplan, Revit

 • geometrycznym opisie struktur modelu: CSG / BRep - np. Allplan

 •  

  geometrycznym opisie elementów modelu: SweptSolid / BRep - np. Dlubal

IFC - Import Spójność danych w 100%

Dane importowane w plikach IFC pochodzą z różnych środowisk - często o innej strukturze i filozofii pracy. Ich poprawna interpretacja i dostosowanie do środowiska Dietrich’s jest dla nas priorytetem. Od teraz możliwe jest odczytanie informacji o numerze importowanej ściany i wprowadzenie do systemu z oryginalną informacją. Nie trzeba już ręcznie dopasowywać numeracji ścian.

Organizacja pracy

NOWOŚĆ! Automatyczna interpretacja produktów

W początkowej fazie projektu nie zawsze znamy dokładną charakterystykę użytego materiału (klasę; producenta; itp.). Definiując poszycie w AKS również wprowadzamy ogólny rodzaj płyty, a jej grubość wynika z grubości warstw ścian. W takim przypadku można wprowadzić kilka zależności, które pozwolą algorytmowi sortowania dopasować bardziej konkretny materiał z bazy danych. Zależności to warunki porównujące cechy materiału. Kryterium może być np. grubość. Ogólnie zdefiniowane płyty “OSB” o różnych grubościach mogą dostać automatycznie zastępcze numery identyfikacyjne “OSB/3 15mm” czy “OSB/3 22mm”. Mechanizm pozwala szybko i automatycznie uszczegółowić projekt w jego końcowym etapie.

Rozbudowane opcje sortowania

System sortowania ma kluczowe znaczenie dla właściwej organizacji produkcji. Jego funkcjonalność została teraz znacznie rozbudowana:

 • stałe numery sortowania pozwalają nadawać konkretne numery wybranym elementom. Są one trwale przypisane i niezależne od ustawień sortowania

 • zakresy liczbowe dla konkretnych typów elementów, aby sortowanie było przewidywalne niezależnie od projektu

 •  

  opcja wykluczenia powtórzeń numerów w całym modelu może zabezpieczyć przed koniecznością wykonywania wielu plików maszynowych

Komponenty - zestawianie elementów specjalnych

Od teraz komponenty można zestawiać w formie listy materiałowej. To wygodna forma specyfikacji. Komponentami są najczęściej specjalne blachy węzłowe; stalowe podstawy słupów itp. Są one elementami dodatkowymi, lecz niezbędnymi do poprawnej pracy konstrukcji. Dzięki liście można łatwo oszacować ich koszty i przygotować zamówienie. Każdy z komponentów może otrzymać grafikę pomocniczą obrazującą jego kształt.

Lista części budynku - transport i montaż pod kontrolą

Przygotowanie transportu prefabrykowanego budynku jest teraz o wiele prostsze. Każdy panel ścienny, stropowy, dachowy lub wiązar może być łatwo odszukany na zbiorczej liście części budynku. Informacje o jego gabarytach, wadze i lokalizacji pozwolą precyzyjnie zaplanować proces montażu. Grafika pomocnicza obrazująca każdy panel pozwoli wykluczyć błędy.

DC-Statik - Program do obliczeń konstrukcji drewnianych

NOWOŚĆ! Moduł do projektowania fundamentów

Do tej pory aby móc wykonać kompletny projekt konstrukcyjny, obliczenia fundamentów należało wykonać w innym oprogramowaniu. Teraz dzięki modułowi do projektowania fundamentów, można  wykonać kompletny projekt: od zestawienia obciążeń oddziałujących na  dach, do zaprojektowania fundamentów pod konstrukcję w jednym środowisku. 

 • W module mamy możliwość projektowania fundamentów betonowych pozbawionych zbrojenia oraz żelbetowych ze zbrojeniem stalowym
 • Dostępne są dwa typy fundamentów punktowe - stopy  oraz liniowe - ławy
 • Dla fundamentów betonowych dostępna jest opcja optymalizacji wymiarów fundamentów pod kątem nośności gruntu. Projektant może kontrolować wymiary fundamentu oraz odległość fundamentu od poziomu terenu.
 • Przy projektowaniu fundamentów żelbetowych, w zależności od obciążenia i przekroju fundamentu, program dobiera i oferuje kilka rodzajów średnic wraz z rozstawem prętów zbrojeniowych, dla podłużnego układu fundamentu jak i poprzecznego.

Projektant może określić wartość nośności gruntu metodą bezpośrednią podając wartość w kN/m2 lub zastosować metodą pośrednią opartą na normie DIN 1054-2010.

Transfer obciążeń - skalowanie wartości

Transfer obciążeń między różnymi obiektami obliczeniowymi to bardzo ważna funkcjonalność DC-Statik. Umożliwia powiązanie ze sobą obliczeń elementów konstrukcji będących w bezpośredniej relacji i stworzenie przejrzystego ciągu obliczeniowego.

Obciążenie płatwi kalenicowej wymagało dwukrotnego wprowadzenia transferu obciążeń od krokwi z lewej i prawej połaci dachu.

Funkcja transferu obciążeń została rozbudowana o współczynnik skalowania wartości. Za jego pomocą można zwiększyć lub zmniejszyć wartość transferowanego obciążenia.

Skalowanie transferu obciążenia umożliwia kontrolę obciążeń skupionych i rozłożonych. Możliwe jest zastępowania obciążeń równomiernie rozłożonych na trójkątne lub trapezowe.

Odporność ogniowa

W wersji V19 moduł odporności ogniowej został rozbudowany o klasę R90.

Zostały zmodyfikowane warianty ekspozycji elementów na działanie ognia. Wprowadzonych zostało sześć wariantów ekspozycji na ogień dla belek, aby lepiej oddać spotykane sytuacje pożarowe.

Metodologia obliczeniowa została rozbudowana. Do podstawowej metody zredukowanych właściwości /EN 1995-1-2 sekcja 4.2.3/ została dodana metoda zredukowanego przekroju /EN 1995-1-2 sekcja 4.2.2/. Metoda redukowanego przekroju lepiej odpowiada strukturze i zachowaniu materiałów typu CLT. Ma zastosowanie dla obliczeń wg norm włoskich NTC oraz szwajcarskich SIA.

Poprawki i udoskonalenia

Dokonano gruntownej analizy oraz uaktualnienie wszystkich dokumentów stanowiących podstawy obliczeniowe: normy, wytyczne i aprobaty techniczne.

Rozbudowana i zaktualizowana została biblioteka materiałowa producentów okuć, drewna klejonego oraz CLT.

Zmodyfikowany został algorytm obliczeniowy połączenia półczop jaskółczy ogon. Połączenie może być wymiarowane na obciążenia poprzeczne dwukierunkowe.

© 2020 dietrichs.com