Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Polityka prywatności firmy Dietrich's Technology AG - RODO

Firma Dietrich’s zawsze podchodziła z dużą dbałością do kwestii ochrony danych osobowych swoich klientów. Po wejściu w życie europejskiej dyrektywy dotyczącej ochrony danych wrażliwych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r., po raz kolejny udoskonaliliśmy naszą politykę ochrony danych. Poniżej opisujemy, w jaki sposób obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi w naszej firmie.

Z reguły można korzystać z naszej strony internetowej bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Nadal zwracamy największą uwagę na anonimowość danych. Twoje dane w formularzach kontaktowych zostaną natychmiast przesłane do działu obsługi klienta. Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres lub adres e-mail, będą traktowane jako poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Kto kontroluje przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Dietrich's Datenverarbebeungsungssellschaft für Handel und Produktion AG, Hauptstraße 37, D-85579 Neubiberg.
Telefon +49 89 61 44 21 0, Telefax +49 89 61 44 21 44, E-mail kontakt@dietrichs.com

Kiedy i w jakim celu zbieramy wszelkie dane osobowe?

Firma Dietrich’s Technology gromadzi, rejestruje lub przetwarza dane wyłącznie w celu realizacji własnych celów biznesowych i działalności podmiotów zależnych. Z zasady nasze strony internetowe są dostępne dla wszystkich użytkowników bez gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych. Dane osobowe są wymagane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia żądanych usług lub dostarczenia danych treści.

Rejestrowanie informacji ogólnych

Kiedy wchodzisz na nasze strony internetowe, informacje ogólne będą automatycznie rejestrowane. Ta informacja zawiera na przykład typ używanej przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i podobne (np. dane serwera). Obejmuje to tylko informacje, które nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących Twojej osoby. Ponadto dane te są generowane również podczas uzyskiwania dostępu do dowolnej innej strony internetowej. Nie jest to zatem konkretna funkcja naszej strony internetowej. Informacje zbierane w ten sposób są przez nas statystycznie oceniane.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Podczas przetwarzania danych osobowych, za każdym razem stosowane są wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym użyciem. W celu ochrony bezpieczeństwa danych podczas transmisji korzystamy z szyfrowania (SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.
Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zapisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych.

Pliki Cookie

Obecnie nie używamy plików "cookies" na naszych stronach internetowych.

Biuletyn/Newsletter

Aby zarejestrować się w celu otrzymywania naszych biuletynów, należy wypełnić specjalnie oznaczone pola, takie jak adres, imię i nazwisko oraz adres e-mail - wszystkie inne informacje są przekazywane dobrowolnie. Wprowadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z usługi newslettera. Użytkownicy mogą być informowani o okolicznościach, które są istotne dla usługi lub rejestracji (np. zmiany oferty biuletynu lub sytuacji technicznych) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rejestracja odbywa się w podwójnej procedurze opt-in. Po wprowadzeniu danych otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym rejestracje, który musisz kliknąć ponownie. Rejestracja danych odbywa się w zakresie dopuszczonym przez prawo. Gromadzone są następujące dane: dane rejestracyjne, login, potwierdzenie, godzina wylogowania, adres protokołu internetowego i zmiany zapisanych danych.

Nasz biuletyn jest wysyłany za pośrednictwem naszych własnych serwerów (nl.dietrichs.com) lub przez dostawcę usług CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, D-26180 Rastede (cr.dietrichs.com). Adresy e-mail naszych odbiorców i opisane dane są przechowywane na certyfikowanych serwerach CleverReach, wyłącznie w Europie. CleverReach wykorzystuje te informacje do wysyłania, statystycznej oceny biuletynów na nasze zamówienie i do optymalizacji serwerów. Dane nie są wykorzystywane niezależnie przez CleverReach, np. do kontaktu lub przekazania osobom trzecim. Zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych z CleverReach, w której CleverReach zobowiązuje się chronić dane naszych odbiorców i przetwarzać je na nasze zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. Oświadczenie o ochronie danych firmy CleverReach można znaleźć tutaj.
Wysyłając biuletyn, analizujemy również zachowania użytkowników za pomocą sygnałów nawigacyjnych. Ta baza dotyczy danych, takich jak adres protokołu internetowego, czas żądania, treść żądania, stan dostępu, przesyłana objętość danych, typ przeglądarki, system operacyjny i interfejs użytkownika. Inne sygnały nawigacyjne są powiązane z Twoim adresem e-mail i połączone z dedykowanym identyfikatorem. Identyfikator nie będzie powiązany z Twoimi wskazanymi danymi, więc możesz wyłączyć personalizację.


Możesz wycofać swoją zgodę na wysyłkę biuletynu w dowolnym momencie. Po odwołaniu wygasa Twoja zgoda na przyszłe przetwarzanie, wysyłanie i analizę Twoich danych osobowych przez CleverReach. Link do odwołania, a tym samym do anulowania subskrypcji biuletynu można znaleźć na końcu każdego biuletynu. Dodatkowo zawsze możesz wysłać nam swoją rezygnację faksem na nr +49 89 61 44 21 44.

Kontakt przez e-mail lub formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazane przez niego informacje będą przechowywane w celu przetworzenia danego żądania i ewentualnych kolejnych pytań.

Dane serwera/Pliki bazy danych serwera

Ze względów technicznych przechowujemy między in. następujące dane, które są przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową do nas lub naszego dostawcy internetowego

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zainstalowany system operacyjny
  • Witryna, z której użytkownik nas odwiedza (adres URL)
  • Witryna, którą obecnie odwiedzasz na naszej stronie internetowej
  • Data i godzina Twojej wizyty
  • Twój adres protokołu internetowego (IP)

Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od wszelkich przesłanych danych osobowych i dlatego nie pozwalają na identyfikacje dotyczące konkretnej osoby. Są one wykorzystywane do celów statystycznych w celu optymalizacji naszej oferty internetowej i naszej oferty handlowej, a także w celu zapobiegania atakom na nasze serwery.

Facebook

Nasze strony nie zawierają żadnych wtyczek sieci społecznościowej Facebook, a jedynie zwykły odnośnik do naszej strony na Facebooku. Klikając go, opuścisz stronę  Dietrich's Technology i przejdziesz bezpośrednio na Facebook.com. Firma Dietrich AG nie ma wpływu na wykorzystywanie danych użytkowników przez Facebook, to w jaki sposób będą przetwarzane lub czy będą przekazywane stronom trzecim. Informacje na temat danych zarejestrowanych przez Facebook oraz ich przetwarzania można znaleźć w deklaracji ochrony danych sieci społecznościowej.

Filmy YouTube z rozszerzonym trybem ochrony danych

Na naszej stronie znajdują się filmy z YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, Kalifornia, USA, firmy Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Używamy rozszerzonej opcji trybu ochrony danych zapewnianej przez YouTube.

Po wywołaniu strony z zamieszczonym filmem nawiązuje się połączenie z serwerami YouTube, a treść jest prezentowana poprzez komunikację z twoją przeglądarką na stronie internetowej.
Zgodnie z polityką YouTube dane (informacje, które strony zostały wywołane na naszej witrynie) zostaną przesłane na ich serwer tylko wtedy, gdy faktycznie obejrzysz film. Jeśli w tym samym czasie jesteś zalogowany w serwisie YouTube, te informacje będą powiązane z twoim kontem użytkownika w serwisie YouTube. Aby tego uniknąć, wyloguj się z konta, zanim uruchomisz nagranie video.
Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć na stronie: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Publikacja ofert pracy /aplikowanie o pracę drogą internetową

Twoje dane zawarte w aplikacji będą gromadzone i przetwarzane przez nas w celu realizacji procesu rekrutacji. Jeśli po złożeniu wniosku nastąpi zawarcie umowy o pracę, przekazane dane mogą być przechowywane przez nas w aktach osobowych dla celów organizacyjnych i dopełnienia procesu administracyjnego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.
Jeśli twoje podanie zostanie odrzucone, dane przesłane przez ciebie zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po ujawnieniu odrzucenia. Nie ma to zastosowania, jeśli jakiekolwiek wymogi ustawowe wymagają dłuższego przechowywania lub jeśli wyraziłeś zgodę na dłuższe przechowywanie w naszej potencjalnej bazie danych kandydatów.

Okres przechowywania danych

Przestrzegamy zasad dotyczących unikania gromadzenia danych. Dlatego przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia wymienionych wcześniej celów, lub tak długo, jak określa to ustawodawca. Po upływie danego celu lub wygaśnięciu terminów zgromadzone dane będą blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Prześlemy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazisz na to zgodę zgodnie z Artykułem 6 (1) RODO.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

O ile siedziba naszych usługodawców lub partnerów będzie się mieścić poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Cię o wynikających z tej sytuacji konsekwencjach w opisie oferty.

Dostęp, poprawianie, usuwanie i blokowanie, prawo do sprzeciwu

W dowolnym momencie możesz zażądać informacji o przechowywanych danych dotyczących Twojej osoby od Dietrich's Technology. W dowolnym momencie możesz również żądać korekty, usunięcia i zablokowania indywidualnych danych osobowych.

W każdej chwili bez podawania przyczyn możesz wykorzystać prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zmienić lub całkowicie wycofać swoją deklarację zgody ze skutkiem na przyszłość. Możesz przekazać swoje odwołanie do firmy Dietrich AG pocztą, e-mailem kontakt@ dietrichs.com lub faksem +49 89 61 44 21 0.

Zmiany naszych przepisów dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowywania tego oświadczenia o ochronie danych, tak aby zawsze odpowiadał on aktualnym wymogom prawnym lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. wprowadzając nowe usługi. Nowe oświadczenie o ochronie danych będzie miało zastosowanie do twojej kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Inspektor ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych w firmie Dietrich's Technology, nasz specjalista ds. ochrony danych jest do Twojej dyspozycji.

Frank Kirchner
InfiniSafe GmbH
Richard-Strauss-Straße 71
D-81679 Munich/Germany
datenschutzbeauftragter@ dietrichs.com

© 2024 dietrichs.com