Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Konstrukcje bez tajemnic

Modele projektowane w programie Dietrich's CAD/CAM to potężne baza informacji o budowli nie tylko w zakresie jej geometrii. Budowane zgodnie z technologią BIM odzwierciedlają rzeczywiste cechy obiektu. Dlatego system Dietrich's wyposażony został w wiele przydatnych narzędzi pozwalających, już na wczesnym etapie koncepcji analizować wiele cech konstrukcji. Wytrzymałość na różnego rodzaju obciążenia mechaniczne; właściwości cieplne przegród budynku; sposób migracji pary wodnej przez wielowarstwowe ściany, stropy czy dach. Te skomplikowane zagadnienia dostępne są niejako przy okazji głównych prac projektowych i nie wymagają dużej wiedzy i nakładu czasu na ich wykonanie. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad realizowaną inwestycją.

Parametry materiałowe do obliczeń z zakresu fizyki budowli pobierane są bezpośrednio z bazy materiałowej. Specjalnie na potrzeby tego zagadnienia została opracowana grupa materiałowa o nowym typie – przekrój. Definicja materiałowa umożliwia określenie cech wizualnych np. tekstura i kolor oraz parametrów technicznych takich jak: gęstość, ciepło właściwe, współczynnik przewodzenie ciepławspółczynnik oporu dyfuzyjnego minimalny/maksymalny. Dla materiałów typu membrany: wysokoparoprzepuszczalne, opóźniacze pary oraz paroizolatory definiowany jest parametr Sd (opór dyfuzyjny równoważy warstwy powietrza). Standardowa baza materiałowa zawiera materiały budowlane oraz produkty wybranych producentów. Jeśli określonego materiału lub produktu nie odnajdziemy w bazie, zawsze można go dodać do bazy. 

Więcej informacji o izolacyjności domów drewnianych?
Skontaktuj się z doradcą technicznym lub wypełnij formularz kontaktowy.
formularz kontaktowy Schatten

Współczynnik przenikania ciepła U

Obliczenia parametrów przegrody budowlanej można wykonać dopiero po ustaleniu rodzaju użytych materiałów, ich grubości oraz układu w przegrodzie. Dlatego kalkulator współczynnika przenikania ciepła został wbudowany w funkcje: Edytor typ stropu, Edytor typ dachu, Edytor typ ścian. W oknie edytora znajduje się przycisk obl ciepl-wilgot, który uruchamia pakiet narzędzi do analizy cieplno-wilgotnościowej przegrody. Pierwszy etap to wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła. Obliczenia są realizowane według normatywu PN-EN ISO 6946 “Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania”. Współczynniki oporów przejmowania ciepła zostały zróżnicowane dla kierunków transportu strumienia cieplnego. Dla ścian został przyjęty kierunek poziomy, dla dachów kierunek pionowo do góry, natomiast dla stropów kierunek pionowo do góry lub na dół.

Kalkulator umożliwia wykonanie obliczeń zarówno dla przegród jednorodnych w obrębie całej warstwy -  ścian z gazobetonu, jak również i niejednorodnych – warstwa więźby dachowej z dociepleniem między krokwiowym. Program dopuszcza do trzech dodatkowych podwarstw dla każdej z warstw podstawowych. Dla każdej z podwarstw można przypisać inny materiał, a ich udział w danej podwarstwie jest określany procentowo. Wyniki obliczeń pojawiają się na bieżąco. Jeśli wyniki obliczeń nie są satysfakcjonujące, można dokonać podmiany materiału lub zmienić jego grubość. Możliwe jest nawet całkowite przedefiniowanie struktury przegrody. Wprowadzone zmiany zostaną zachowane i uwzględnione w konstrukcji.

Kondensacja pary wodnej w przegrodzie

Bezpieczeństwo oraz trwałość budynku jest funkcją wielu czynników. Jednym z nich jest zachowanie konstrukcji w trakcie eksploatacji. Budynek poddawany jest zauważalnym obciążeniom fizycznym, ale również niewidocznym zjawiskom jakim jest dyfuzja pary wodnej przez przegrody wynikające z bytowania ludzi. Z tego powodu istnieje ryzyko kondensacji pary wodnej w przegrodzie

Algorytm obliczeniowy zjawiska kondensacji pary wodnej w przegrodzie został zbudowany na uproszczonej metodzie Glasera. Umożliwia on analizę zjawiska dyfuzji pary wodnej przez przegrodę budowlaną i wyznaczenie potencjalnych punktów kondensacji pary wodnej. Stosowana metoda szacuje ilość powstałego kondensatu w okresie tzw. mokrym i zestawia tę wartość z wielkością suszenia przegrody w okresie suchym. Użytkownik ma możliwość kontrolowania parametrów klimatu wewnętrznego oraz zewnętrznego przegrody w postaci temperatury oraz wilgotności. Użytkownik może sterować długością okresów mokry/suchy oraz  współczynnikami przejmowania ciepła Rs. 

Samo zjawisko kondensacji pary wodnej nie jest niczym groźnym i w pewnych warunkach pogodowych może się pojawiać okresowo. Istotne jest, aby ów kondensat podlegał przesychaniu, a nie akumulacji. Jako okres rozliczeniowy przyjmuje się cały jeden rok.  Bezpieczna przegroda to taka, w której zjawisko przesychania dominuje nad zawilgoceniem w okresie rozliczeniowym. Nadmiar wilgoci w przegrodzie jest źródłem bardzo niebezpiecznych zjawisk. Jednym z nich jest korozja elementów konstrukcji przegrody. Konsekwencją tego zjawiska są kosztowne i skomplikowane remonty i naprawy konstrukcji. Dużo bardziej niebezpiecznym zjawiskiem są problemy zdrowotne mieszkańców wynikające z korozji biologicznej. Przy wytworzeniu powyżej określonych parametrów temperatury oraz wilgotności prawdopodobieństwo rozwoju grzybów pleśni jest wysoce prawdopodobne. W potocznej mowie pleśnie to nazwa grupy grzybów strzępkowych. Są one bardzo popularnymi alergenami, z którymi mamy do czynienia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Ekspozycja na grzyby pleśni może być przyczyną alergii dróg oddechowych, różnorodnych infekcji, a nawet mieć działanie rakotwórcze.

© 2020 dietrichs.com