Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Stężenia budynków

... analiza przepon ściennych i stropowych

Podstawowymi zaletami drewnianego budownictwa szkieletowego jest niewielka masa oraz zoptymalizowana konstrukcja szkieletu do jej charakteru pracy. Pionowy oraz poziomy układ elementów konstrukcji ściany świetnie nadaje się do przenoszenia pionowych obciążeń. Poziome obciążenia muszą zostać przejęte albo przez system zastrzałów albo stężeń w postaci taśm lub płyt poszycia konstrukcyjnego montowanego bezpośrednio do szkieletu ściany. Ostatnie z wymienionych rozwiązań jest stosowane powszechnie w budownictwie prefabrykowanym.

Podstawowym normatywem dla obliczeń sztywności ścian w budynkach szkieletowych jest PN-EN 1995-1-1, Eurokod 5Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. Pkt 9.2.4 Przepony ścienne. Opisane są w nim dwie metody zakładają uproszczoną procedurę obliczeniową, która nie zawsze może być zastosowana. Badania naukowe prowadzone w ostatnich latach przez Prof. dr Colling, Prof. dr Kessel oraz dr Hall zaowocowały opracowaniem bardzo zaawansowanej i wszechstronnej metody obliczeniowej, której wyniki są dużo bardziej ekonomiczne w porównaniu do metod obliczeniowych proponowanych przez normę PN-EN 1995-1-1.

metoda obliczeniowa

Model obliczeniowy sztywności budynku uwzględnia rzeczywisty kształt przegród budowlanych. W obliczeniach brane są pod uwagę wszystkie otwory i wycięcia występujące w ścianach.

obciążenia

Obliczenia wymagają wykonania pełnego modelu budynku poddawanego obliczeniom. Na podstawie trójwymiarowego modelu budynku automatycznie generowane są obciążenia poziome ścian pochodzące od wiatru. Dla każdej ze scian można wprowadzić dodatkowe obciążenia zarówno pionowe jak i poziome.

ściany, stropy, budynek

Obliczenia sztywności mogą być realizowane dla ścian w obrębie jednej kondygnacji. W takim przypadku analizowany jest cały układ ścian, a nie pojedyncze wyizolowane ściany. 

Analizie można podać również pojedyncze elementy, stosują dodatkowe obciążenia.

punkty kotwienia

Położenie punktów kotwienia dobiera automatycznie wewnętrzny algorytm. Projektant może dodać nowy punkt kotwienia na obrót lub zmienieć położenie już istniejących. 

optymalizacja

Mechanizm optymalizacji rozstawu łączników płyta - szkielet dostosowuje ich rozstaw do zakładamego poziomu nośności ściany. Metoda iteracji zwiększa lub zmiejsza odległości miedzy łącznikami do uzyskania zakladanego wyniku. Poziom uzyskanej ności ścian zostaje ujednolicony dla wszytskich ścian poddanych optymalizacji.

produkcja

Wyniki obliczeń sztywności przepon mają przełożenie na parametry produkcyjne - mosty wielofunkcyjne. Parametry i rozstawy łączników są transferowane do modelu konstrukcyjnego oraz plików maszynowych.

Wersja testowa DC-Statik
Wypełnij formularz i pobierz wersję demonstracyjną
dział pobierania Schatten
© 2019 dietrichs.com