Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Zdalne pomiary na budowie
Laserowe urządzania pomiarowe oferują wysoka dokładność oraz komfort pomiarów.

Specjalnie na potrzeby budownictwa firma Leica stworzyła serię urządzeń pomiarowych Builder oraz 3D Disto Leica Geosystems. Nowoczesne urządzeni pomiarowe otwierają zupełnie nowe możliwości dla projektantów oraz inżynierów budowy – integracje urządzania pomiarowego z systemem CAD/CAM. 
 

Specjalny interfejs systemu Dietrich 3D CAD/CAM oraz Leica Geosystems oferuje zintegrowanie procesów inwentaryzacji, projektowania, produkcji oraz realizacji obiektów.

Zalety pomiarów
  • Bezpośredni transfer wyników pomiarów do systemu Dietrich's 3D CAD/CAM
  • Realizacja pomiarów przez jedną osobę
  • Wyniki pomiarów zapisane do formatu DXF 2D i 3D
  • Spójność pomiarów - brak konieczności dodatkowych pomiarów 
  • Dokładniejsze pomiary prezkładają się na większą prefebrykację
  • Pomiary punktów niedostepnych
  • Wynoszenie konstrukcji na podstawie modelu Dietrich's 3D CAD/CAM
Schatten

Z laptopem na inwentaryzację obiektu!
Jadąc na obmiary obiektu nie można zapomnieć o komputerze.

System Dietrich 3D CAD/CAM  daje możliwość wykorzystania urządzeń Leica Builder oraz 3D Disto jako myszką 3D.

Nowy standard inwentaryzacji obiektów polega na bezpośrednim przeniesieniu danych pomiarowych z Leica Builder oraz 3D Disto do środowiska projektowego Dietrich's3D CAD/CAM bez zbędnych operacji. 

Użytkownik wskazując punkty pomiarowe za pomocą myszki w rzeczywistości, automatycznie transferuje dane do wirtualnego świata projektowego 3D. Punkty pomiarowe mogą tworzyć proste linie, narożniki ścian, krawędzie murłat lub płatwi. Korzystając z danych pomiarowych użytkownik rozpoczyna proces projektowy już na placu budowy.

Więcej informacji o pomiarach laserowych?
Przeczytaj artykuł o realizacji obiektu.
pobierz Schatten

Tyczenie obiektu z laptopa !
Wynoszenie i montaż konstrukcji też wymaga wsparcia komputerowego.

Urządzenia pomiarowe Leica dokonują pomiaru oraz wskazują położenia zadanych punktów. Ta istotna cecha urządzania sprawia, że jest ono również przydatne na etapie inwentaryzacji jak również „wynoszenia” konstrukcji. 
Integracja Dietrich's3D CAD/CAM z Leica Builder oraz 3D Disto umożliwia wybór wirtualnych punktów projektu 3D i ich projekcję w rzeczywistości. Wystarczy wskazać narożnik murłaty lub słupa, a urządzenie pomiarowe wskaże jego prawidłowe położenie. Błędne położenie elementów można szybko skorygować na podstawie informacji o niezbędnych przesunięciach w kirynkach X, Y, Z z urządzenia pomiarowego.

Szybkość, wszechstronność i dokładność pomiarów, projektowani i montażu.

© 2020 dietrichs.com