Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

PN-EN

Okres stosowania zamiennie polskich norm lub Eurokodów dobiegł końca. Od 1 stycznia 2021 wszystkie polskie normy przechodzą do historii. Od tego dnia obowiązują jedynie Eurokody.

Okres przejściowy na dostosowanie przepisów w zakresie zasad projektowania w oparciu o Eurokody dobiegł końca. Polskie normy wycofane oficjalnie w roku 2010 mogły być stosowane zamiennie z Eurokodami. Od 1 stycznia 2021 dla wszystkich projektów wymagane jest zachowanie zgodności zasad projektowych z pakietem ujednoliconych norm europejskich określanych popularnie Eurokodami. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie zawiera jako załączniki jedynie zbiór Euroków, z pominięciem wycofanych polskich norm. Jest to jednoznaczne z zakończeniem stosowalności norm polskich.

DC-Statik to środowisko obliczeniowe zbudowane od podstaw na Eurokodach. Program jest konsekwentnie rozwijany od 2008 roku.

© 2021 dietrichs.com