Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Forum-Holzbau 2023

Stoisko informacyjne oraz referat * WIELOWARIANTOWA ANALIZA PRZESTRZENNEJ SZTYWNOŚCI BUDYNKU SZKIELETOWEGO. WYMAGANIA NORMOWE W KONTEKŚCIE EKONOMICZNYM * to nasz udział w wydarzeniu.

Tegoroczna konferencja Forum Holzbau Polska ma specjalny wydźwięk dla naszej firmy. Po raz pierwszy będziemy uczestniczyć w tym wydarzeniu w sposób pełny. Będziemy posiadali własne stoisko informacyjne, ale to nie wszystko. Nasz kolega Tomasz Śnieżek wygłosi referat zatytułowany: 

 

Wielowariantowa analiza przestrzennej sztywności budynku szkieletowego. Wymagania normowe w kontekście ekonomicznym

 

Referat jest fragmentem dużego opracowania techniczno–ekonomicznego, zleconej przez podmiot zewnętrzny. Głównym zagadnieniem jest weryfikacja założeń technologicznych w zakresie systemu mocowania płyt poszycia konstrukcyjnego ścian szkieletowych. Referat prezentuje wyniki obliczeń budynku wykonanego w technologii szkieletowej zlokalizowanego w 3 różnych strefach obciążenia wiatrem. W obliczeniach uwzględniono wpływ szorstkości terenu. Jako punkt wyjścia wykorzystywano standardowy system mocowania z wykorzystaniem łączników typu zszywka w rozstawie: 100 mm – ściegi obwodowe i 150 mm ściegi wewnętrzne. Wykazano duże ograniczenia ze stosowania takiego rozwiązania, zarówno w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji oraz jej ekonomiki. We wnioskach pojawiły się zalecenia co do konieczności wykonywania obliczeń przepon ściennych z uwzględnieniem dowolnej z metod: PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych punkt 9.2. Metoda A, metoda elementów skończonych lub programy obliczeniowe jak DC-Statik Ściana. Bez wyników obliczeń nie można dobrać prawidłowo parametrów mocowania płyt konstrukcyjnych do szkieletu ściany.

© 2023 dietrichs.com