Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Domy w Norwegii #projektyDietrichs

Nasz długoletni klient „Domy BARTEK” wykonując domy do Norwegii, oprócz projektu wykonawczego, otrzymał również za zadanie przedstawienia projektu konstrukcyjnego domu. Weryfikacją projektu zajmowało się norweskie biuro consultingowe „B-CONSULT AS”, działające z ramienia inwestora. Po dokonaniu uzgodnień z naszym klientem i otrzymaniu wytycznych do obciążeń jakie są stosowane na terenie Norwegii, podjęliśmy działania dotyczące przeprowadzenia obliczeń konstrukcyjnych.

Prace projektowe, wykonawcze i konstrukcyjne były prowadzone równolegle dzięki możliwościom jakie oferuje jednolite środowisko Dietrich's 3D CAD/CAM i DC-Statik. Konstruktor przeprowadzając obliczenia statyczne podciągów, nadproży, słupków lub innych elementów konstrukcji ma możliwość wbudowania danego elementu w konstrukcję domu. Dzięki temu osoba realizująca projekt wykonawczy otrzymywała na bieżąco informacje gdzie i jaki element należy zastosować.

Wykonując podstawową analizę stanów granicznych nośności i użytkowalności dla belek stropowych, po wstępnej weryfikacji, norweskie biuro zwróciło się z prośbą o dodatkową analizę drgań dla belek stropowych zgodnie z normami, jakie należy spełnić w Norwegii, podając zarazem wymogi f = 10Hz; Δ = 1,3mm; PΔ = 1,0kN. Włączenie odpowiedniej opcji w programie i wprowadzenie wytycznych pozwoliło na przeprowadzenie analizy drgań, a otrzymane wyniki pokazały, że w pojedynczych polach trzeba zmniejszyć rozstaw belek, przy jednoczesnym zachowaniu przekroju belki.

Ważnym momentem weryfikującym nasze umiejętności okazał się wymóg przeprowadzenia dodatkowej analizy sztywności ścian. Mając na uwadze zastosowanie dużych przeszkleń w ścianach, aby mieć pewność zachowania stateczności budynku, taka analiza była niezbędna. Uruchomiliśmy nasz moduł do obliczania sztywności i przystąpiliśmy do dalszych prac obliczeniowych. Już po pierwszych analizach okazało się, że większość poszycia ścian doskonale spełnia swoją funkcję w przeniesieniu obciążeń od wiatru, natomiast pojedyncze ściany wymagały zastosowania grubszej płyty poszycia lub obustronnego poszycia konstrukcji. Dzięki przeprowadzonym obliczeniom otrzymaliśmy również informację w jakich punktach należy zakotwić każdą ze ścian, aby nie uległa poderwaniu.

Współpraca z naszym klientem i norweskim biurem konsultingowym, dostarczyła nam nowych umiejętności, cennego doświadczenia i poszerzenia wiedzy w projektowaniu konstrukcji szkieletowych, oraz po raz kolejny pokazała szerokie spektrum możliwości wykorzystania programu Dietrich's i DC-Statik w pracach projektowych.

Artykuł pochodzi z biutetynu Nowości Dietrich's 2020 

© 2021 dietrichs.com