Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

Budownictwo Drewniane - Studia Podyplomowe na SGGW

Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe - Budownictwo Drewniane to wysoka jakość merytoryczna Studiów, zapewniona przez pracowników naukowych: Instytutu Inżynierii Lądowej, Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa oraz uprawnionych projektantów ze specjalności architektonicznej, jak i konstrukcyjno-budowlanej.

Studia Podyplomowe - Budownictwo Drewniane, skierowane są przede wszystkim do architektów, projektantów budowlanych, kierowników budów, inspektorów nadzoru budowlanego, a także pracowników szkolnictwa zawodowego i specjalistów zajmujących się realizacją obiektów budownictwa drewnianego oraz menadżerów projektów i przedstawicieli deweloperów. Studia te pozwolą na usystematyzowanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji w zakresie projektowania, realizacji i utrzymania obiektów drewnianych

Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe - Budownictwo Drewniane zawierają dwie grupy tematyczne zajęć: materiałowych o drewnie oraz architektonicznych i ogólnobudowlanych. Wysoka jakość merytoryczna Studiów zostanie zapewniona przez pracowników naukowych: Instytutu Inżynierii Lądowej, Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa oraz uprawnionych projektantów ze specjalności architektonicznej, jak i konstrukcyjno-budowlanej.

Pełny zakres informacji, wraz z programem studiów, można znaleźć na stronie internetowej poświeconej temu projektowi:
iil.sggw.edu.pl/budownictwo-drewniane.

Proces rekrutacji studentów na Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został rozpoczęty. Jest on realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego – link do strony rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/offer/registration-select/
 
Rekrutacja trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc.


Ewentualne dodatkowe pytania można przesyłać do Kierownika Studiów:
dr inż. arch. Anna Stefańska
e-mail: anna_stefanska@sggw.edu.pl,
e-mail: budownictwo_drewniane@sggw.edu.pl

© 2024 dietrichs.com