Dřevostavby jsou náš program

Konstrukce z masivního dřeva/CLT panely
Doba kamenná je u konce

Zavedení prvků z konstrukčních dřevěných desek do komerčních a vícepodlažních dřevostaveb vede k poptávce po speciálních softwarových řešeních v oblasti jejich projektování a výroby. 

Společnost Dietrich's byla prostřednictvím úzké spolupráce s výrobci a zpracovateli od počátku zapojena do vývoje konstrukční metody a odpovídajících programových funkcí.  Díky tomu mohly být požadavky těchto a podobných metod důsledně a v každém detailu zmapovány a použity v našem softwaru.

Funkce pro vkládání a zpracování desek ve stěně, stropu a střešní konstrukci zrychlují proces projektování a vytváření detailů.  Automatický tisk výkresů stavebních celků a jednotlivých stavebních dílců se zarovnáním krycí vrstvy a seřazením přední strany desky zajišťují přehlednou dokumentaci pro výrobu a montáž.  

BSP / CLT dřevěné panely předních výrobců, s odpovídajícími technickými hodnotami, jsou uloženy v dodané databázi materiálů a v případě potřeby je lze doplnit.    

Takzvaný nářezový plán (Nesting) znamená sdružení deskových dílců vedle sebe tím způsobem, že se dosáhne optimálního využití plochy výchozí neopracované desky. Takto uspořádané desky jsou připraveny k přenesení do systému zpracování desek i se všemi pracovními operacemi, jako jsou např. řezání, frézování a vrtání, a pomocí příslušného postprocesoru jsou přeneseny na stroj.

Na základě iniciativy studentských spolků bylo do statického programu pro dřevostavby DC-Statik integrováno statické posouzení BSP dřevěných panelů. Produkty všech členů sdružení jsou zahrnuty v databázi stavebních prvků společnosti Dietrich's spolu s odpovídajícími hodnotami pevnosti.

Výhody softwaru společnosti Dietrich's v konstrukcích z masivních panelů
 • Přesné a vysoce detailní projektování ve 3D pro maximální stupeň prefabrikace
 • Extrémně přizpůsobitelné a individuální nástroje pro vytváření připojení a řešení detailů
 • Výkonné a flexibilní automatické funkce k zadávání desek
 • Kompletní kontrola pomocí komplexního vyhodnocování všech konstrukcí: Stavební fyzika budov, stanovení množství, hmotnost a těžiště prvků
 • Přesná data pro všechny běžné linky pro opracování panelů
 • Velké množství výrobních dat v databázi materiálů přímo od výrobců
 • Úsporný nářezový plán pro optimální využití materiálu
 • Přímé dimenzování prvků stropů a střech v programu DC-Statik
 • Automaticky okótované a dynamické výkresy: jednotlivé desky, půdorys, stropní a střešní prvky, řezy
 • Realistická 3D vizualizace
 • Kompetentní a lehce dostupná odborná podpora
Schatten
© 2019 dietrichs.com