Dřevostavby jsou náš program

Dietrich's V23
Přehled nejdůležitějších novinek

Dietrich’s CAD/CAM technologie pro dřevostavby sledují jeden jasný cíl:

nabídnout Vám individuální řešení v oblasti návrhu – konstrukce – výpočtu – výroby.

To je i případ verze 23.V programu získáte nové výkonné funkce, řadu vylepšení a inovací.

Co můžete očekávat? Pracujete s moderními velkými monitory a chcete na nich pohodlně používat svůj software? Chcete vytvořit optimální přehled ve vašem projektu pomocí paletových oken jedním kliknutím? Chcete své nástroje nejen zkopírovat a vložit, ale také chcete, aby se automaticky přizpůsobily nové situaci? Toto je jen několik příkladů, získáte mnohem více. Buďte zvědaví na Dietrich‘s V23! 

Ale to není vše, tentokrát to uděláme vzrušující. Začátkem roku 2023 spustíme nové moduly Centrální pozice a Centrální projekt. Tyto moduly vám umožní hladce pracovat na projektech v týmech a ve sdílených projektech.

Na jaře navíc představíme náš nový produkt PlanerSuite. S tímto řešením dostanou architekti, tesaři, zpracovatelé stavební dokumentace a inženýři kompaktní nástroj pro souvislou práci, který je podpoří v navrhování a v procesu kontinuálního vytváření přidané hodnoty u dřevěných konstrukcí. Tento nástroj můžete získat „ušitý“ přesně na míru - individuálně dle Vašich požadavků!

Návrh / Konstrukce

RTF texty ve výkresech

Texty jsou do výkresů vkládány ve formátu RTF. Mohou to být importované libovolné texty nebo i automaticky vygenerované materiálové soupisky. Obsah i vzhled těchto textů lze nyní upravovat. Stačí je jednoduše otevřít v obvykle používaném textovém editoru, jako je například MS Word.

Pohledy, řezy

Nový, nezávislý modul kombinuje funkce pro vytváření pohledů a řezů. I zde se používají nová paletová okna pro zobrazení, kótování a popisování.

Po jediném nastavení hodnot budou vygenerovány propracované pohledy a řezy bez nutnosti dalších velkých úprav. Díky novým technikám pro zobrazování stínů a hloubkových efektů se vizualizace pohledů stane skutečným zlatým hřebem projekce.

Pohledy a řezy, včetně všech výkresových prvků a textů, lze editovat. Výsledný výkres přesně odpovídá zpracování objektu v konstrukčním programu, a díky tomu odpadá časově náročné následné zpracování výkresů. Neustálé přepínání mezi konstrukčním programem a programem výkresů se tak stává minulostí.

Práce se stane ještě komfortnější, když budou definovány 'pohledy, řezy' pro širokou škálu požadavků a v programu uloženy se šablonou projektu. Do nového projektu pak budou převzaty automaticky, bez dalšího zásahu.

NOVÝ MODUL: Stínové a hloubkové efekty

Pro vytvoření atraktivního a přirozeného výtvarného ztvárnění výkresu a vizualizace je obzvláště důležité zobrazení stínů a hloubkových efektů. Ty lze nyní generovat v modulu pohledy - řezy, přímo v konstrukci stavebního objektu. Nastavení se provádí v přehledných a intuitivně ovladatelných paletových oknech. Mimo jiné lze upravit úhel směru dopadu světla a barvu světla podle denního času a ročního. Kombinace texturovaného vykreslování se stínovanými typy linií působí velmi plasticky a reprezentativně.

Vícepatrová okna, dveře a výklenky

Vícepatrová okna jsou moderním designovým prvkem, často a s oblibou využívaným architekty a stavebníky. Konstrukčně to znamená, že okna probíhají přes více podlaží. Pokud se mezi tím nachází konstrukční podlaží sloužící pro opláštění hran stropu, pak otvor zabírá dokonce i tři podlaží. Implementace nové funkce pro konstrukci vícepatrových oken nyní usnadnila, zrychlila a zefektivnila tuto disciplínu, která je nyní stejně snadná jako u běžného okna.

Výstup obrázků ve 3D zobrazení

V budoucnu mohou být obrázky na výkresech generovány z aktuálního zobrazení na obrazovce a z úložiště obrázků OpenGL. Obrázky tedy budou přesně odpovídat 3D geometrii budovy a díky nastavitelnému rozlišení lze dosáhnout velmi vysoké kvality.

Pomocí této metody se budou jako obrázky zobrazovat především ortofotografie z mračna bodů. To umožní kombinovat skutečný obsah získaný z mračna bodů s projektovanými částmi budovy přímo ve výkresech.

Což napomáhá kontrole: „shodují se projekt a skutečnost?“ A zprostředkovává realistický pohled na budoucí realizaci.

 

Symbolové čáry

Ve všech modulech programu se používají čáry a typy čar, které obsahují doplňkové informace ve formě symbolů a značek. Jedná se např. o vodovodní a odpadní potrubí, hrany zlomu, vedení inženýrských sítí (plyn, voda, elektřina), atd.

Nově implementované symbolové čáry kombinují profesionální zobrazení s optimálním komfortem zadávání.

Symbolové čáry využívají stávajících technologii zpracování, a proto je lze snadno definovat a upravovat. Po zkrácení nebo prodloužení čar jsou symboly automaticky přerozděleny.

Dělící čáry podlaží

Ve stavebních konstrukcích stěny obvykle probíhají od spodní hrany k horní hraně podlaží. V pohledech tak vznikají dělící čáry podlaží, které ve skutečnosti nejsou vidět. Tyto dělící čáry podlaží jsou nyní programem automaticky odstraněny.  Tímto způsobem získáte přirozené zobrazení fasád v souladu s projektem. Dělící čáry budou odstraněny u rovných stěn, ale v případě odsazených hran zůstávají viditelné. Nezobrazují se, pokud povrchy stěn vypadají stejně, ale jsou viditelné, nebo pokud existují rozdíly v provedení povrchu. Tím se dosáhne přirozené zobrazení projektovaného objektu.

Přizpůsobení nástroje - kopírování opracování

Jsou-li vícekrát zapotřebí stejná nebo podobná opracování, od Verze 23 lze pomocí této nové funkce, za pomoci různých parametrických vstupů, rychle a pohodlně upravovat opracování. Nová funkce kopírování nabízí optimální způsob práce, když je třeba vícekrát upravovat stejné nebo podobné opracování. Rovněž i stávající úpravy lze snadno kopírovat. Průběžný otvor se například prodlouží nebo zkrátí podle velikosti průřezu.

 

Pro uživatele z toho vyplývají následující výhody:

 • Grafický výběr obrábění
 • Už žádné hledání a nastavování parametrů
 • Intuitivní, přímé vložení do cílové pozice
 • Přesný náhled na cílovou situaci
 • Rozmístění pomocí známých metod

Dělení stropu

V budovách se stropní pole podlaží obvykle navrhují jako souvislé desky. Obdobně, pokud převezmete hodnoty z IFC, na každé podlaží získáte jednu stropní desku. Také při ručním zadávání je vhodné nejprve nechat automaticky určit obrys stropu za pomoci vnějších stěn, jako jeden celistvý strop. V reálné konstrukci se však často musí rozdělit na více stropních panelů. Toho lze nyní velmi efektivně dosáhnout s novou funkcí pro dělení stropů. Tato funkce umožňuje rozdělit pole stropu ve směru X- nebo Y- výběrem bodu, složité tvary lze vytvořit rozdělením podél mnohoúhelníku a rozdělením s oboustranným odsazením dilatační vzdálenosti. Velmi snadno lze zohlednit maximální velikosti pro výrobu a přepravu.

NOVÝ MODUL: Centrální projekt, centrální pozice (připravujeme)

Pokud na projektu nepracuje pouze jeden pracovník, ale zpracovává jej celý tým, vyskytují se různé role a úkoly a rozdělení na dílčí části. Ty vyplývají z různých fází projektování (studie, prováděcí projekt, konstrukce), nebo z jednotlivých klíčových částí konstrukce (stěny, stropy, střechy…). Na velmi rozsáhlých projektech, jejich jednotlivých částech, pracuje současně i více členů týmu. 

Pro bezproblémové zpracování projektu je zapotřebí, aby tým měl možnost pracovat na projektech současně. Rozhodující je jasné přiřazení členů týmu, kontrola přístupu do oblastí projektu, přehled o aktuálnosti používaných dat a komfortní synchronizace.

Nové volitelné moduly Centrální projekt a Centrální pozice poskytují infrastrukturu podle požadavků pro týmovou práci inovativním způsobem.

 • K Centrálnímu projektu může současně přistupovat libovolný počet uživatelů. Modul Centrální pozice tak umožňuje souběžné zpracování jednoho stavebního objektu více uživateli.
 • Přístup k pozicím, souborům nebo částem stavebního objektu je zabezpečen prostřednictvím statusu držitele. Oprávnění je transparentní pro všechny zúčastněné.
 • V pracovních projektech je možná nerušená práce bez ohledu na to, kolik dalších členů týmu je aktuálně aktivních. Off-line režim umožňuje pokračovat v práci, i když nejste online.
 • Intuitivní symboly a podrobné informace vždy ukazují aktuálnost dat.
 • Centrální projekt a Centrální pozice podporují týmy při práci na 3D modelu. Představují optimální infrastrukturu pro rozdělení práce a pro zvládnutí velkých projektů.

Výroba

Dráha nástroje

"Dráha nástroje" umožňuje okamžitou definici strojního opracování podél čar nebo kruhových oblouků. Zadá se průměr frézy a požadovaná hloubka frézování. Opracování se může vygenerovat pomocí funkce jeden prvek, sdružených operací nebo kombinovaných prvků, a proto jej lze používat velmi flexibilně.

Dráha nástroje se přímo přenese do příslušných příkazů pro obrábění. Není třeba brát v úvahu žádné následné konverze nebo interpretace. Jsou podporovány všechny standardní formáty strojních zařízení.

Verze 23 již obsahuje několik hotových řešení, založených na dráze nástroje. Např. pracovní operace pro vkládání dřevěných spojovacích prvků X-Fix zahrnuje kromě nastavení průměru frézování a hloubky frézování také různé funkce rozmísťování podél hran panelů. Kromě toho lze individuálně nastavit toleranci a to i dodatečně. Takto je možné optimálně reagovat na šarži spojovacích prvků. S novou funkcí je také snadné frézování textu na konstrukčních částech.

Digitální komunikace

Vylepšení 3D webového prohlížeče

Clipbox ve 3D webovém prohlížeči

Díky novému clipboxu lze zobrazení ve 3D webovém prohlížeči rychle a přesně upravit na požadovanou oblast pouhým posunutím posuvníků. Toto grafické určení viditelné plochy je každopádně jednodušší, než řízené vypínání jednotlivých částí stavby. Zobrazení lze zmenšit a zacílit se tak na libovolné detaily. Řezné hrany prvků jsou v řezu zvýrazněny.  

Scény, které lze uložit a okomentovat

3D webový prohlížeč poskytuje grafický základ pro komunikaci s různými účastníky projektu. Pro komunikaci ohledně konkrétního bodu vypnete rušivé části, pomocí clipboxu zmenšíte zobrazení a otočíte směr pohledu tak, abyste získali optimální náhled. 

Pokud má partner projektu obdržet stejný pohled, jsou k dispozici nové scény 3D webového prohlížeče, které lze uložit a okomentovat. Za tímto účelem mohou být soubory jednotlivých scén uloženy a zaslány partnerovi projektu. Jednoduchým načtením scény se na obrazovce zobrazí úplně stejné zobrazení: jsou viditelné pouze požadované konstrukční prvky, nastaví se směr pohledu, úroveň přiblížení a clipbox.

Scény lze navíc komentovat a umožnit tak přesnou a nekomplikovanou komunikaci mezi všemi zúčastněnými. Mezi účastníky projektu se tak vytvoří „chatovací funkce“..

Nejdůležitější novinky V23
Chcete si něco uchovat i na pozdější čtení? Stáhněte si novinky ve formě PDF dokumentu.
Nejdůležitější novinky V23 ke stažení v PDF Schatten

Ergonomie

Velký monitor

Monitory s úhlopříčkou obrazovky větší než 27" jsou v CAD sektoru stále oblíbenější. Zobrazení zmenšených oken bylo optimalizováno tak, aby podporovalo i pracovní stanice, které jsou vybaveny pouze jedním, ale velmi velkým monitorem (≥ 49"). Kromě toho se velikost a pozice jednotlivých oken programu nyní ukládá při zavření aplikace a při příštím otevření se opět obnoví. Tak je optimálně podporována souběžná práce ve více programech na jedné obrazovce. Nyní si můžete pracovní plochu optimálně přizpůsobit a využívat.

Direct2D

Direct2D využívá kapacity grafických karet a urychluje vytváření grafiky. Otáčení drátěného modelu je plynulejší, kvalita zobrazení je díky vyhlazení hran preciznější a práce celkově působí pohodlněji.

Zobrazení v paletových oknech

Nastavení zobrazování je jednou z nejběžnějších činností při práci s programem a příslušná dialogová okna by měla být trvale dostupná, ergonomická a snadno použitelná. Stále se zvyšující počet možností přitom klade osobité požadavky na přehlednost. Tyto požadavky na zobrazování splňují nová paletová okna.

 • Jsou stále otevřená a příslušné volby lze nastavovat přímo na obrazovce.
 • Lze je sbalit jedním kliknutím.
 • Díky rozčlenění nastavení do uzavíratelných skupin dialog zůstává vždy přehledný a srozumitelný.
 • Obzvláště efektivní výběr přitom nabízejí takzvané „matrix“ zóny dialogových oken. Díky své struktuře nabízejí mnoho nastavení na malém prostoru, která lze upravovat bez změny oblasti nebo bez rolování kolečkem.
 • Jako alternativu k pevně připnuté pozici na obrazovce lze paletové okno rovněž použít jako volně pohyblivé dialogové okno a lze jej např. přesunout na druhou obrazovku.

Popisky na obrazovce a na výkresu

Pomocí sofistikovaných textových stylů lze nyní všechny popisky a texty ovládat také na obrazovce a tak je sladit s požadovaným výstupem na výkresech. To umožňuje předem připravit náhledy půdorysu, jednotlivých pohledů a řezů. Texty lze nastavovat podle jejich funkce, což výrazně zlepšuje přehlednost a srozumitelnost zobrazení. Názvy výkresů mohou být také definovány pomocí proměnných a pak budou automaticky zařazeny podle jejich obsahu.

 • Pomocí systémových proměnných lze zapsat organizační informaci přímo do názvu výkresu: podlaží, číslo stěny, pořadové číslo prvku, označení segmentu,…
 • Čísla výkresů (názvy výkresů) libovolné délky umožňují vytvářet názvy souborů pro lepší orientaci ve správě výkresů: např. Stěna_PR_S21
 • Stejný název lze použít pro vygenerování výsledného PDF souboru, což zajišťuje přehled ve správě dokumentů.

Proměnné v názvu výkresů

Názvy výkresů lze definovat pomocí proměnných a jsou tak automaticky generovány.

Zaujala Vás aktualizace software Dietrich's?
Dejte nám o tom vědět!
Kontaktní formulář Schatten
© 2024 dietrichs.com