Dřevostavby jsou náš program

Dietrich's Verze 21 - hlavní body!
Nejdůležitější novinky v kostce

Nároky na moderní dřevostavby neustále rostou. My, jako spolehlivý partner tohoto oboru máme vždy ty správné odpovědi na všechny aktuální výzvy Vaší každodenní práce. Digitální nástroje od společnosti Dietrich's Vám pomohou s realizací Vašich nápadů!

V centru zájmu nové verze 21 jsou požadavky velkých projektů. Samozřejmě, bez ohledu na velikost projektu, budou všichni uživatelé těžit z množství vylepšení, nadstaveb programu a ze zvýšeného výkonu softwarového programu Dietrich's V21.

Skutečným vrcholem verze 21 je nový logistický modul plánování nakládky. Plánování nakládky systematicky a strukturovaně spojuje zkušenosti odborníků z oblasti dřevěných konstrukcí s rychlostí a předvídatelností procesů, probíhajících v softwaru pro dřevěné konstrukce. S tímto volitelným modulem získáte kvalitní nástroj, pomocí kterého můžete efektivně a profesionálně provádět plánování nakládky.

Návrh - Konstrukce - Výpočet - Výroba
Všechny procesy průběžně v jednom modelu

 

Konstrukce

Velké projekty

Těžištěm Dietrich's verze V21 jsou požadavky velkých projektů.

Je obzvláště potěšující, že tato rozšíření zlepšují rovněž i práci se všemi ostatními projekty!

Do osvědčené technologie OpenGL byl nyní implementován nový režim "drátěného modelu" a zobrazování textů a obrázků. To Vám umožní dělat všechnu práci v pracovním prostoru OpenGL ve 3D. Pro své projekty tak získáte ještě výkonnější grafický systém, který Vám umožní plynulou práci a rychlé vytváření obrázků. Otáčení zobrazení je nyní až 50x rychlejší než dříve!

Informace jsou živé ve formě textů.  Ve verzi 21 tyto texty získáte ve formě nových popisů stavebních prvků, konstrukčních celků a jednotlivých dílců. Všechny potřebné informace lze zobrazit přímo ve 3D. Popisy lze optimálně přizpůsobit k aktuálně použitému zobrazení.

Mnohé informace jsou lépe viditelné ve 3D zobrazení než v půdorysu nebo v standardním zobrazení. S volně formátovatelnými a editovatelnými 3D popisy máte k dispozici ten správný nástroj.  Aktuálně nastavené zobrazení lze také samozřejmě vytisknout na výkres.

Velké projekty mají mnoho stavebních prvků. To si vyžaduje: pořádek, vhodnou strukturu a správný systém filtrování! To je důvod, proč jsme filtr stavebních prvků rozšířili takovým způsobem, že je nyní v jednom kroku možné provést komplexní a přesný výběr prvků z celé stavby. Nová kritéria jsou, kromě jiného, příslušnost ke střeše, stěně nebo ke stropu, druhu konstrukčního prvku nebo k volné MOS.

Nová je také metoda rozdělení dat pro stroj.  Funkce zjišťuje požadované stavební prvky podle filtru stavebních prvků a přenáší je do jednotlivých souborů.  Tento způsob je rychlý a šetří zdlouhavé a chybné ruční ukládání.  Názvy Vašich souborů se generují podle nastavitelných kritérií. V závislosti od způsobu výroby obdrží názvy souborů potřebné informace jako je číslo stěny nebo typ a skladbu konstrukce.

Ergonomie

Dlouhodobě můžete efektivně pracovat pouze s pomocí ergonomických řešení, které umožňují správný a rychlý způsob práce, který nezpůsobuje únavu. Bez ohledu na velikost projektu má ergonomie vliv na to, jak prožíváte Vaši pracovní dobu v kanceláři.

Uživatelské rozhraní Verze V21 nabízí nový způsob práce s nastavitelnými barevnými režimy, zejména takzvaným tmavým režimem. Snížená úroveň jasu je příjemná pro oči, pracujete koncentrovaněji a uvolněněji.  Speciálně navržené barvy, ikony a obrázky přispívají k vysoce kontrastnímu zobrazení a k snadné čitelnosti.

Práce s CAD na velkých projektech zabírají místo. Větší zobrazovací plocha na 4K monitorech nabízí lepší přehled a zároveň zlepšuje kvalitu zobrazení v detailech.  S novými velikostmi ikon pro 4K můžete nyní rychle a bezpečně najít požadované funkce.

U profilovaných konstrukčních prvků a také na zaoblených tvarech a otvorech se často zobrazí příliš mnoho hran. Díky optimalizovanému zobrazení hran ve V21 si sami určíte, které hrany chcete mít k dispozici pro zpracování.  To zvyšuje přehlednost a zrychluje výběr příslušných hran. 

Abyste tuto technologii mohli okamžitě použít, pro zobrazení spojovacích prostředků jsme pro Vás již všechny profily v katalogu stavebních prvků a v prvcích knihovny opatřili novými typy hran.

Výkresová dokumentace

Zpracování Vašich výkresů a pohledů hraje v práci orientované na modelování hlavní roli.  Vylepšené funkce verze V21 Vám usnadňují práci ve 2D. Při změně vrstvy v dialogovém okně bude náhled znovu vytvořen okamžitě. V zásadě lze nyní Direct2D použít také v programu výkresů, vytváření obrazu je až desetkrát rychlejší.

Důležitým prvkem projektů jsou okna: Vytvářejí vzhled budovy, mají zásadní význam pro její užívání a tvoří velkou část nákladů. Chybná projektová dokumentace nebo různá nedorozumění mají v mnoha ohledech citelně nepříznivý vliv. Aby se tomu zabránilo, bylo projektování s Dietrich's posíleno mnoha novými funkcemi.

 • Pro okna lze zadat nové dodatečné informace, které se zobrazí v popisovém poli výkresu oken. Zde mohou být zaznamenány např. informace o stínících systémech oken.
 • V prostoru terasy lze okna použít též jako dveře. Za tímto účelem je nyní možné na jednotlivém okenním křídle uvést poznámku: použít jako dveře. V půdorysu se pak zobrazí jako dveře, což je pak i pro investora a ostatní účastníky projektu srozumitelnější.
 • Pokud se přímo do rámu okna zabuduje pevné zasklení, pak je i vizuální efekt takového okna výrazně odlišný od běžného okenního křídla.   V přepracovaných typech oken lze nyní každé jednotlivé křídlo definovat jako pevné zasklení. Vizuální zobrazení v náhledu jasně představuje vzhled a využití.
 • Změny dokonce i v případě pokročilé techniky projektování jsou každodenním chlebem:  Při změně typu okna se nyní zachová dokonce i velké množství přenosných informací. Tyto informace není nutné znovu hledat a zadávat.

S programem Dietrich's V21 získáte 3D webový prohlížeč v ještě v rozsáhlejší optimalizované verzi. Tento nástroj se stává ještě atraktivnější a Vaše digitální projektová komunikace se stává přehlednější a srozumitelnější.

 • Nové režimy vizualizace podle přání a potřeb: textury s hranami, jednobarevné, zobrazení skrytých hran a alternativně možnost průhledného zobrazení textur.  Podrobnosti lze často lépe pochopit díky průhlednému zobrazení.
 • Skrytí celých skupin Vám jedním kliknutím umožní rychle a komplexně zredukovat zobrazovaný obsah. Skrytí jednotlivých částí je ideální způsob, jak se přiblížit k detailům.  Zapínání a vypínání stavebních prvků umožňuje rychlé a cílené prozkoumání budovy a její konstrukce.
 • Kde se v budově nachází dílec, který je zobrazený na výkresu, nebo který leží někde v balíku na staveništi?  Zadejte pořadové číslo dílce, číslo konstrukční skupiny nebo číslo prvku do vyhledávácí funkce a to, co hledáte, uvidíte přímo v modelu budovy.  Případně můžete prvek také izolovat, tedy skrýt všechno ostatní.  Nebo pro rychlejší vyhledávání a identifikaci můžete použít QR kód. Stačí pouze naskenovat a prvek bude okamžitě nalezen!

Nový modul - Import BTL

U velkých projektů roste význam přímé spolupráce s dalšími dřevozpracujícími firmami. To vyžaduje novou kvalitu spolupráce při výměně dat.  Nový BTL-import Vám umožňuje převzít konstrukční prvky připravené pro strojní zpracování od svých partnerů a spojit je se svými modely staveb a konstrukcí. Pokud jde o BIM, je to další rozhodující krok, který zabrání vytvoření více záznamů, a snižuje chybovost přenosu. Vlastnosti BTL-importu:

 • Pro přiřazování identifikačních čísel jsou kombinovány různé položky z BTL.
 • Stavební prvky s informacemi o podlažích v BTL souboru lze při jejich importu vybrat a adekvátním způsobem rozdělit na příslušná podlaží. Je také možné naimportovat pouze stropy zvoleného podlaží.
 • Naimportované stavební prvky jsou umístěny do prostoru a zarovnány. Tak je rozeznatelná nejen jejich poloha v budově, ale i to, jaké je předpokládané připojení k sousedícím stavebním objektům.

Nový modul - Plánování nakládky

Prefabrikované konstrukční prvky, konstrukční celky a jednotlivé dílce musí být na stavbu dodány ve správný čas a s co nejmenšími náklady. Přitom je třeba vzít v úvahu mnoho aspektů:

 • Posloupnost výstavby: není důležité pouze pořadí konstrukčních prvků, rozhodující jsou také jednotlivé stavební dílce a to, jak mohou být naloženy.  
 • Nakládka vozidel: zde se počítají hmotnosti a rozměry tak, aby byl nákladový prostor optimálně využitý. Rovněž je důležitá i geometrie jednotlivých prvků, aby nedocházelo k vypadávání malých částí, nebo aby těžké části neleželi nevhodným způsobem na méně stabilních prvcích. 
 • Podmínky na staveništi: Kam až můžete s vozidlem dojet?  Kam dosahují jeřáby? Je k dispozici možnost něco dočasně uložit?
 • Tyto požadavky vyžadují inteligentní řešení. Vy, jako odborník máte rozhodující know-how pro posouzení těchto aspektů a stanovení správných priorit. To, co je v případě střešní konstrukce skutečný úkol, se u velkého projektu stává výzvou! S novým modulem plánování nakládky od společnosti Dietrich's budete mít v rukou ideální nástroj, pomocí kterého můžete své znalosti efektivně uplatnit v praxi.   
 • Při stavbě budovy se montují dohromady jednotlivé dílce, konstrukční celky nebo celé sestavy. V plánování nakládky tyto různé komponenty nakládky navzájem libovolně kombinujete, a tím získáte optimální využití pomocných manipulačních prostředků
 • Konstrukci budovy a plán rozmístění položek v nákladovém prostoru si můžete nechat zobrazit v samostatných pracovních oknech, nebo na dvou obrazovkách. Tímto způsobem bude Vaše práce pohodlná a zachováte si přehled o výběru dalších komponentů nakládky.  Díky automatickému střídání mezi okny, jako i flexibilnímu ukládání a vizualizaci komponent máte vždy k dispozici optimální pracovní podmínky.
 •  Zobrazí se Vám rozměry a hmotnosti komponentů nakládky. Pokud budou uloženy na nějakém pomocném manipulačním prostředku, hmotnost tohoto prostředku se automaticky přidá ke hmotnosti vozidla. Celková hmotnost a možné zbývající zatížení jsou průběžně sledovány a zobrazovány pomocí barevného značení.
 • Stromová struktura nakládky Vám zobrazuje aktuálně dostupná vozidla ve vašem vozovém parku a taktéž pomocná manipulační a nakládací zařízení s jejich specifickým stavem při naložení. To umožňuje přehlednou a rychlou výměnu nakládací jednotky a pohodlnou správu vozidel a pomocných manipulačních zařízení.
 • Unikátní technologie úrovní nakládky umožňuje pohodlné umístění nakládaných komponent na manipulační zařízení. Vzdálenosti lze kdykoli nastavit nebo opravit. V případě potřeby můžete roviny nakládky automaticky posunout k sobě.
 • Individuálně nastavitelný plán nakládky nabízí jak celkové plány nakládky pro Váš vozový park a pomocné manipulační prostředky, tak i plány pro jednotlivé roviny nakládky. Ty pak poskytují jasnou a srozumitelnou dokumentaci nakládky i ve složitých případech.

Abyste mohli rychle začít, součástí modulu je i dostatečné množství běžných vozidel, pomocných manipulačních prostředků a nastavení. Samozřejmě si také můžete podle svých požadavků vytvořit svůj vlastní vozový park. S pomocí příslušných šablon a nastavení začnete vlastní optimalizované plánování nakládky již po několika málo kliknutích myší.

Novinky V21 jako PDF dokument
Zde máte možnost stáhnout novinky V21 jako dokument PDF
Stažení letáku V21 Schatten
Máte zájem o aktualizaci software Dietrich's?
Kontaktujte svého osobního poradce!
Do kontaktního formuláře Schatten
Nepatrné funkce - obrovský efekt!

Citace od uživatele k jedné malé, nové funkci programu:

Nová funkce přenosu "křivých" průřezů funguje skvěle a přináší nám mnoho dalších výhod! Díky ní jsme ušetřili několik dní práce ve výrobě. Zvládli jste to úplně perfektně, moc Vám za to děkuji!

Schatten
© 2024 dietrichs.com