Dřevostavby jsou náš program

DC-Statik V23 - Novinky!
Vše o nové aktualizaci DC-Statik verze 23

DC-Statik verze 23 nabízí velké množství nových produktů od výrobců. Do naší databáze jsme zařadili CLT sortiment od firem Pfeifer a Schilliger Holz a přizpůsobili stávající výrobky CLT současným průřezovým strukturám. Mezi nově přidanými materiály pro měření komponentů jistě najdete správný výrobek pro vaši aplikaci.

Úpravy požární ochrany a rozšíření v oblasti nárožních a úžlabních krokví usnadňují každodenní práci. Nové ikony ve správě projektů zajišťují přehlednost a informovanost o stavu vašich projektů.

Novinky DC-Statik verze 23 detailněji:

Výpočet I-nosníků

I-nosníky přesvědčí stabilitou, nízkou hmotností a rozměrovou stálostí s výrazně nižším obsahem materiálu ve srovnání s masivním dřevem.  V tradičních dřevostavbách se používají téměř všude.

Navrhněte I-nosníky Steico joist a Metsä Wood Finnjoist s programem DC-Statik. Zohledněním jejich fixace proti vybočení je zaručena optimální vzájemné působení nosníků na stropy a stěny. Lze vytvořit otvory do nosníků a také nosníky sdružit vedle sebe. Pro posouzení tlaku v podporách lze u nosníků individuálně nastavit zesílení stojiny, a u podpěr rámy a prahy.

Produkty jiných výrobců

Alternativy k běžnému stavebnímu dřevu jsou nyní žádanější než kdykoli jindy. Důvodem může být potřeba vyšší pevnosti materiálu, z pohledu materiálů samotného pak problém s dodávkami. V programu DC-Statik nyní naleznete další vrstvené lepené dřevo z listnatých dřevin a alternativní produkty různých výrobců (Hasslacher, Fagus, Steico, Vigam), pro možnost individuálně a pružně reagovat na požadavky trhu.

Posouzení materiálu desek

Program DC-Statik nyní provádí statický posudek desek pro použití pro nosné účely. Pomocí volitelné funkce „Průběh vláken“ lze otáčet orientaci krycí vrstvy, takže jsou možné i boční přesahy panelů na okraji střechy. Pro výpočet jsou k dispozici panely (3-vrsvé desky, OSB) ve všech způsobech uložení a jsou posuzovány jako pruty určené pro zkoušku ohybem s odpovídajícími hodnotami pevnosti.

Nejdůležitější novinky V23
Chcete si něco uchovat i na pozdější čtení? Stáhněte si novinky ve formě PDF dokumentu.
Nejdůležitější novinky V23 ke stažení v PDF Schatten

Vylepšení v požární bezpečnosti

Pro posouzení požární odolnosti (volitelný modul) byl přepracován výběr stran konstrukčního prvku.  Označením zvoleného zaškrtávacího políčka pro „Nahoře, Vpravo, Dole nebo Vlevo“ si nyní můžete vybrat libovolnou kombinaci stran prohoření.

Dále jsme vylepšili posuzování chráněných konstrukčních prvků (volitelný modul „Minutové chránění“). Nyní se posuzuje podle normy EC5. Pro výpočet podle normy SIA se počítá s předehřevem dle tabulek pro dřevostavby Lignum. Pro použití ve Švýcarsku je rovněž pevnost zohledněna podle tabulek pro dřevostavby Lignum. Tento přesnější výpočet umožňuje o 10-20% vyšší hodnoty návrhové pevnosti v případě požáru.

Nárožní a úžlabní krokve

Podpory pod nárožními a úžlabními krokvemi nemají, narozdíl od vaznic, žádný vliv na oblasti zatížení. S novou volitelnou funkcí „Přizpůsobení oblasti vlivu“ můžete při použití symbolů podpor určit, zda oblasti zatížení budou podporu ovlivněny či nikoliv, a tak podporu určit sloupku. 

Pro snadné zadávání si lze u stejných střešních profilů vybrat obě střešní plochy jako referenční plochy vaznic příp. podpor. To umožňuje rychlé zadávání a zachovává přehlednost podpor.

Přehlednost ve správě projektů

Správa projektů Vám poskytuje přehled o Vašich statických výpočtech a souborech, které k nim patří. Díky zobrazení kót a textů v náhledu položky jsou lépe vidět detaily a podobné konstrukce lze snadněji rozlišit. V náhledu lze také vidět, které statické položky byly doplněny manuálně.

K lepšímu přehledu také přispívají nové stavové obrázky statických položek. U vypočítaných položek se nyní v případě přetížení zobrazuje vedle dosavadního symbolu také obrázek s modrým křížkem (značí přetížení provozuschopnosti nebo červeným křížkem (přetížení únosnosti). Tím je okamžitě jasné, které výpočty je třeba zkontrolovat.

Zaujala Vás aktualizace software Dietrich's?
Dejte nám o tom vědět!
Kontaktní formulář Schatten
© 2024 dietrichs.com