Dřevostavby jsou náš program

1982 - Úspěšná Dietrich's story začíná

Tesařský mistr Josef Dietrich dostal nápad! A společně s mladým Dipl. Ing. Uwe Emmer již mohli v tomto roce prezentovat na Mnichovském veletrhu svůj první společný projekt "Stojan se vzpěrami".

- S novou programovatelnou kapesní kalkulačkou od Texas-Instruments byla umožněna příprava práce v jedné tesárně. Vyvinul malý lineární program na přístroji TI-59, který měl za cíl, vyhnout se a zajistit stále se opakující a na výpočty náročné pracovní procesy tesařských mistrů při styku střešních ploch. Problematika střešního pláště (vypočítaná z průniků linií střešních ploch) nebyla do té doby ještě řešena.

1984 - Systémový přechod z ručního na DOS

Uwe Emmer (Dipl.-Ing. ve stavebnictví) převzal další programování již komplexně převedeného tesařského software v systému DOS-Basis, který se brzy stal nepostradatelným při přípravě práce. Razantní vývoj v oblasti PC umožnil velmi brzy vyvinout graficky orientované dialogové programy v dnes známé formě. Úspěch se nedostavil ihned: ARD zaslala u příležitosti odborného veletrhu v Mnichově zprávu o inovaci v ručním řemesle. Začalo se v Německu, Rakousku a Švýcarsku s výstavbou struktury podniku. Poptávka po softwaru pro tesaře na stavebních veletrzích začala.

1985 - Dietrich's se stává GmbH (s.r.o)

V tomto roce se rozhodli Uwe Emmer a Josef Dietrich, že založí GmbH (s.r.o.). Tím stojí tehdy ještě mladá firma na pevném základu.

Dietrich's mohl opět zveřejnit revoluci v tesařském softwaru: první volně tvarovaný střešní plášť! Díky tomuto úspěchu mohli tesaři zadat jakoukoli libovolnou sřešní rovinu a v jednom kroku ji jednoduše zpracovat, vizualizovat a s investorem dále prohlédnout.

1987 - Postprocesor k ovládání CNC zařízení

Při představení prvního postprocesoru ještě nikdo netušil, že se stane právě postprocesor k tomuto dni největší silou systémového softwaru Dietrich's. Pomocí postprocesoru DIMAS dnes ovládáme všechny evropská NC/CNC zařízení, od tesařských stanic a stanic pro stěny až po obráběcí mostové stanice.

Dietrich's  byl na bruselském veletrhu "EUREKA" vyznamenán pohárem jako inovativní pokrokář do budoucnosti pro řemeslo. Tehdejší ministr hospodářství Bangemann navštívil v rámci zvláštní prohlídky stánek společnosti řemesel v Mnichově.

1988 - Byla zjištěna potřeba volného 3D modelování (dnes modul DICAM)

Analýza 3D programů nacházejících se na trhu přinesla programu Dietrich’s poznatek nastartovat svůj vlastní rozvoj. Začaly první úvahy o budoucím DICAM 3D  konstrukčním programu.

1989 - Expanze v Německu začíná

Vzhledem k tomu, že bývalé sídlo společnosti v ulici Lidenalle (Lipová alej) v Neubibergu již praskalo ve švech, byly pro nutnost celoplošného pokrytí péčí o zákazníka založeny komplexní pobočky po celé zemi. Tím byl položen základní kámen pro pravidelnou podporu tesařů v místě jejich podnikání. Tento základní princip servisu v blízkosti zákazníka platí dnes celosvětově. 

1990 - Byla vytištěna první verze firemních novin

 První firemní noviny jdou z tiskařského stroje.

1991 - Dietrich's generální zastoupení ve Švýcarsku

Dietrich's získává s pracovníkem Bruno Funk(em) z obce Flawil vynikající generální zastoupení pro Švýcarsko. Od té doby je Bruno součástí naší podnikatelské rodiny. Od tohoto švýcarského talentu přichází mnoho inovativních myšlenek a zvláštních vizualizací.

1992 - Rakousko je založena podniková struktura

V naší sousední zemi Rakousku byly stanoveny podnikové struktury s vnitrozemním generálním podnikem a byli zaškoleni spolupracovníci.

1993 - DICAM 3D, software pro volné 3D modelování ohromuje obor dřevostaveb

Dietrich's představuje konstrukční 3D program, který je v této době a v této formě jedinečný na trhu: DICAM 3D. Obor dřevostaveb je ohromena.

Od nyní je možné umístit třídimenzionální tělesa, nezávisle na materiálu, volně v prostoru a spojit je dohromady.

Rovněž v tomto roce vznikla nová Dietrich's centrála v ulici Hauptstraße. V tehdy realizované moderní panelové výstavbě, je bílo modrý Dietrich's dům se třemi plnohodnotnými patry a prodlouženou střechou optickým a technický mistrovským kouskem.

1995 - Formuje se internacionalizace

Formuje se Dietrich's internacionalizace. V tomto roce je představena první anglická verze programu. Ve stejný čas se pod vysokým tlakem pracuje na překladu do italštiny. První účast na veletrhu SAIE v Bologna přinesla průlom. Od této chvíle přicházejí k Dietrich's zákazníci z celé Itálie.

V Německu Dietrich's otevírá 11. obchodní místo.

1997 - Éra e-mailů

Překlad softwaru do češtiny a vybudování struktury podniku v Čechách a na Slovensku díky firmě Profil P.D.

První účast na veletrhu ve Francii BATIMAT Paris s novým obchodním partnerem Messerli.

Pro Dietrich's nastala éra e-mailů. Jsme nyní poprvé dostupní díky elektronické poště pod 106241.3536@compuserve.com.

1998 - Je představena inteligentní struktura stavby MOS

Díky bezproblémové práci v dialogově vedeném programu a ve volném 3D-CAD/CAM modelování DICAM jsou naši zákazníci velmi rychlí ve vytváření své přípravy práce a současně mohou své konstrukce absolutně perfektně a jednoduše opracovat.
Poprvé byla představena struktura stavby pomocí techniky MOS. Dodnes je jedinečná. Díky této technice může každý uživatel, nehledě na velikost svého projektu, využít strukturalizaci stavebních dílů, která odkazuje na sto let starou tradici v oblasti dřevostaveb. To uspoří při zpracování projektů skutečně mnoho času a nabídne vynikající orientaci ve 3D modelu.

Dietrich’s je poprvé dostupný pod vlastní doménou dhp.de.

Firemní noviny "Neues! pro oblast dřevostaveb jsou poprvé rozeslány na skoro 16.000 čtenářů v německy hovořící oblasti.

1999 - Dietrich's se mění na akciovou společnost

Dietrich's pokračuje úspěšným tempem posledních let a 21.09.1999 se transformuje. Po důkladném auditu podnikatelské skupiny nezávislými odborníky, nese nyní firma s modrým D jméno Dietrich's AG.

Doména dietrichs.com je registrována pro první novou stránku akciové společnosti a dává letos online obsah o 600 obrazovkách.

2000 - Je představena první Dietrich's statika podle eurokódu 5

Je představena první Dietrich's statika podle eurokódu 5. Velmi jednoduše ovladatelný program s přímým propojením na konstrukční program je jedinečnou kombinací.
Přesvědčí ihned lehce pochopitelným ovládáním a jasným a přehledným vzhledem a výstupem v podobě soupisek a hodnot.

2001 - Nový stěnový systém POO 3D a DXF rozhraní

Dietrich's se stává partnerem na trhu spolku tesařských mistrů.

Import a export CAD souborů díky novému DXF rozhraní ulehčilo výměnu dat projektů mezi staviteli dřevostaveb a architekty.

Nové rozhraní pro parametrické obrázky VRML dává k dispozici kompletní náhledy pro projekty v internetovém prohlížeči a mohou být prohlíženy online nebo být posílány mailem.

Nový stěnový systém "POO 3D" byl zaslán na naše zákazníky.

Naše internetové stránky www.dietrichs.com se stávají vyhlášenými jako "Top Business Site".

2002 - Pro DICAM 3D jsou představeny nové DLM moduly

Ve Friedrichshafenu slaví Dietrich's s vlastní dechovou hudbou a živoucí tradicí 20-ti leté narozeniny. Účastní se zakladatel společnosti a jmenovec Josef Dietrich.

Pod mottem „Celoživotní učení“ uzavřeli obchodní akademie komory ručních řemesel v Konstanz a Dietrich‘s AG strategickou alianci založili vzdělávací a následně pracovně vzdělávací sdružení (AWAG).

Pomoc pro oběti záplav na východě. Dotčené podniky mohou používat Dietrich's software v rámci našeho podnikatelského programu dva roky zdarma.

Nová verze přichází s DICAM 3D jako Update s DLM moduly. Technika dynamicky se měnících modulů je jednou z klíčových funkcí ve 3D konstrukčním programu a nabízí pravou kombinaci konstrukcí v automatickém opracování a připojení sousedních stavebních dílců.

Byla založena firma DITEC AG (Dietrich's International Timber & Engineering Consultancy) pro světové práce na projektech a pozitivně udeřila ihned mnoha mezinárodními projekty velkých rozměrů.

2003 - Je představen nový PlanCAD-L pro vzdělávání a školy

Kompletně přepracovaný Plánprogram je prezentován na veletrhu Ligna v Hannoveru. Současně je zaslán také první freeware PlanCAD-L na žáky. Od té doby je stahován oblíbený bezplatný 2D-CAD software tisíce krát ročně všemi řemeslníky po celém světě pro účel vzdělávání a pro školy.

Dietrich's se stává internetovým poskytovatelem s vlastním serverem.

2004 - Dietrich's fórum je online

Další historický úspěch začal díky prvnímu příspěvku v Dietrich's fóru. To, co bylo tehdy spuštěno jako "Test" je nyní k neuvěření. Uživatelské fórum pod Opens external link in new windowuser.dietrichs.com je základnou pro všechny uživatele našeho softwaru, kteří zde obdrží pomoc a mohou sami dát odpověď. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Díky vlastnímu publikování přináší Dietrich's na trh druhou kompletně přepracovanou knihu pro rýsování s výkresy Dietrich's pod názvem Rýsování podle výkresů Dietrich's ve spojení s alfaúhelníkem, pro prestižní odbornost knihy nejen pro studenty tesařských oborů.

2006 - Virtuální 3D zážitek pomocí parametrických obrázků VRML

Pomocí modulu Abbund Basis, přichází Dietrich's s počátečním řešením na trh.

Pomocí červenomodrých brýlí se nechají Dietrich's projekty prohlédnout ve virtuálním 3D světě. Výstup v podobě parametrických obrázků VRML s odpovídajícím prohlížečem  je nyní možné, prohlédnout si stavbu také třídimenzionálně bez Dietrich's softwaru.

Architektonické schody kompletují průběžnou softwarovou nabídku.

3D konstruování s realistickým OpenGL zobrazením je nyní možné.

 

2007 - Dietrich's slaví 25 let

Dietrich's slaví 25! Na veletrhu Ligna v Hannover slaví zaměstnanci s mnoha národními a mezinárodními hosty své jubileum. K této jednorázové události v oblasti dřevostaveb gratulují návštěvníci svými podpisy. Oficiální slavnost se koná v létě v hlavním sídle firmy v Neubibergu.

Elementace stropů a střech je centrální téma letošního softwarového Update. Předpřipravené kompletní modulové sestavy v montážní hale jsou nyní bez problému možné.

2008 - Dietrich's zvyšuje lidské zdroje o 27%

Lidské zdroje jsou zvýšeny o 27% v oblasti péče o zákazníka, podpory, zajištění kvality a vývoje oproti jinak převažujícímu snižování počtu pracovních míst.

Naše firemní noviny Neues! jsou letos rozesílány již po 10. Dnes zahrnují noviny již více než 16. stran s aktuálními tématy z oblasti dřevostaveb. Německý výtisk firemních novin "Neues!" je rozesílán v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Možnost zadávat zborcené střešní plochy v konstrukčním programu Dietrich's je revolucí moderní architektury.

2009 - Nová tesařská statika DC-Statik je zahájena

Povzbuzováni a podporováni členy spolku Opens external link in new windowEVH vzniká nová tesařská statika "Opens external link in new windowDC-Statik". Provádí výpočet podle DIN 1052:2008-12, Eurocode 5 a SIA 265, pro tesaře poprvé a jednoduše jak jen je možné. Národní dodatky (NAD) jsou do výpočtu zahrnuty. Zvláštností modulu DC-Statik je možnost vytisknout výsledky v různých jazycích.

Se zpřísněním nařízení o šetření energií 2009 (krátce EnEV) představuje společnost Dietrich's AG v říjnu 2009 své řešení pro dřevostavby.

K tématu optimalizace prořezu přináší na trh Dietrich's tzv. "Nesting", který je revolucí pro přířezy surových desek. Nová verze softwaru 8.x dosáhla jak opticky, tak také technicky nového stupně, rozsahu a kvality. K základním novinkám v programu patří nový správce projektů, nové pracovní prostředí, rozmanitost vikýřů tak jako mnoho nových nástrojů a funkcí v modulu DICAM a rámových dřevostavbách.

Dietrich's AG si připíjí v létě 2009 se všemi spolupracovníky a jejich rodinami na 10-let existence akciové společnosti.

Fórum je nyní pět let online. Proklik byl již přes 11 Mil., má přes 80.000 příspěvků a přes 10.000 témat. Až 2.650 uživatelů nahrálo přes 1.500 obrázků, které byly 291.285 krát prohlédnuty. (Stav: 1Q)

2010 - Posílení představenstva Dietrich's AG

Dietrich’s fórum user.dietrichs.com zaznamenává na začátku roku více než 4.000 registrovaných uživatelů.

Nový portál pro kvalitní a odborné výukové a pomocné filmy je spuštěn online.

Se souhlasem dozorčího rady posiluje Dipl. Ing. Peter Philipps od září představenstvo Dietrich's AG.

Asistent pro dveře a okna, kreslící nástroje v konstrukčním programu, předlohy pro konstrukční program, Glaserův diagram a hodnota U jsou jen některé z novinek Dietrich's verze 9.

2011 - Do budoucnosti pomocí sociálních sítí a aplikací do chytrých telefonů

Nejdůležitější a  nový zásadní "vynález" roku 2011 jsou Kombielementy. S jejich pomocí si může každý uživatel sám ještě individuálněji software přizpůsobit svým požadavkům. Je to proces, který v Dietrich's systému kombinuje stavební dílce, kreslící nástroje, opracování, texty a kóty a poskytuje je dynamicky k dispozici.

Společenství pro stavby z lepeného dřeva a společnost Dietrich's dávají signál ke startu v oblasti statiky překližovaných materiálů.

Od teď můžete Dietrich's najít také na sociální síti Facebook a Youtube.

Dietrich's představuje jako první výrobce softwaru v oboru vlastní aplikaci pro chytré telefony. Aplikace ArCal (Area Calculator) je bezplatná aplikace pro výpočet ploch pro mobilní telefony se systémem Android a Apple.

2012 - Dietrich's slaví 30 let výročí společnosti

Dietrich’s slaví 30-leté jubileum založení společnosti v rámci veletrhu Dach+Holz v Stuttgartu.

Dietrich's Severní Amerika, dceřiná společnost Dietrich’s AG slaví 10 let své existence.

© 2024 dietrichs.com