Dřevostavby jsou náš program

Dietrich's V20
Přehled nejdůležitějších novinek

Verze 20 našich aplikací pro konstrukce dřevostaveb a statiku softwarového programu Dietrich's je tady! Jsme rádi, že Vám zde můžeme představit nejvýznamnější novinky a přehled nejdůležitějších nových funkcí. Verze V20 se zaměřuje především na rozsáhlé a komplexní procesy projektování od návrhu až po výrobu, a na výměnu dat s ostatními odděleními podniku nebo účastníky projektu.

Návrh - konstrukce - výpočet - výroba
Všechny procesy průběžně v jednom modelu

Další vývoj ve verzi V20.02:
•    Optimalizace proměnných a systému vzorců
•    Vyšší rychlost programu výkresů
•    Další vylepšení filtrování prvků
•    Rozsáhlá rozšíření systémových kombielementů Modulu BSP+

Přejeme Vám mnoho úspěchů s novými funkcemi a vylepšeními ve Vaší nové verzi programu!

 

Vizualizace

NOVINKA! Export pro vizualizaci

Nový modul Export pro vizualizaci Vám ve výkonném formátu FBX otevírá možnost použití vizualizačního softwaru podle Vašeho 
výběru. Získáte tak profesionální vizualizaci vaší stavby v jejím budoucím prostředí. Program od našeho kooperačního partnera Lumion nabízí vysoce kvalitní rendering, který se snadno používá a je dodáván s rozsáhlými knihovnami. Pomocí zařizovacích předmětů, objektů, rostlin, nebo např. i různých světelných efektů v závislosti na denní době nebo stínování, můžete tak svému klientovi poradit a pomoci s jeho projektem.

V programu Dietrich's je konstrukce optimálně připravena pro vizualizaci:

•    Stavební prvky a dílce jsou opatřeny texturami, které jsou z hlediska typu a orientace již přizpůsobeny jednotlivým povrchům.  Příkladem jsou textury čelní a podélné plochy dřeva na jednom dřevěném konstrukčním prvku. Zde již není nutné v renderovacím systému dodatečně a pracně přiřazovat textury jednotlivým plochám. 

•    Tyto textury jsou v Lumionu náležitě seskupeny. Takže můžete upravit všechny stejné textury (materiály) pomocí jedné volby. Tato funkce je mimořádně důležitá při vytváření více variant grafického návrhu, např. když při změně barvy všech dřevěných částí. 

•    Pokud dojde ke změnám v konstrukci, pak se ve stejném souboru znovu vygeneruje export pro Lumion. V Lumionu pak lze model aktualizovat stisknutím tlačítka. Změna se projeví adekvátním způsobem. 

NOVINKA! Modul 3D Webový prohlížeč

Byl vytvořen nový modul 3D Webový prohlížeč, pomocí kterého lze rychle a snadno poskytnout investorovi, nebo i ostatním účastníkům projektu, přesvědčivý model budovy.

Stisknutím tlačítka se vygeneruje soubor pro celou budovu nebo pro požadované části, který pak ve formátu HTML jednoduše pošlete svému projektovému partnerovi on-line. Kromě budovy soubor obsahuje také ovládací funkce pro zobrazování. A 3D Webový prohlížeč toho umí ještě více:

 • Vizualizace bez instalace, protože je kompatibilní se všemi běžnými prohlížeči (Firefox, Chrome, Safari, Edge, atd.)
 • Intuitivní, běžně používaná navigace (otáčení, posouvání, zoomování). Přitom lze podle potřeby pohybovat modelem nebo pozorovatelem. Chcete-li pozorovat budovu zvenku, doporučuje se pohybovat budovou. Pro procházení vnitřním prostorem se pohybuje pozorovatel.
 • Jednoduchá aktivace a deaktivace částí konstrukce prostřednictvím strukturu budovy.
 • Obsáhlé zobrazení důležitých informací o vybraných stavebních prvcích: materiál, označení, pořadová čísla, vlastnosti, plochy, délky, výšky, objem atd.   
 • Aktivace a deaktivace zobrazení pozadí a terénu.
 • V režimu celé obrazovky je aktuální obrazovka používána nejlepším možným způsobem. Lze také deaktivovat stavební konstrukci a menu. To Vám umožní dosáhnout nejlepší možné prezentace stavby, zejména na mobilních zařízeních a tabletech.
 • Rozměry a vzdálenosti se kontrolují pomocí funkce měření.

Příklad modelu uloženého ve formátu HTML lze zobrazit na - 3dwv.dietrichs.com. Vyzkoušejte.

Konstrukce

NOVINKA! Modul Propojení s As-Built™ Modeler pro laserové skenování

Čím dál tím více se používá snímání objektů reálného světa pomocí laserových skenerů. Z nich vygenerovaná mračna bodů můžete nyní v programu Dietrich's využívat pro vyhodnocování situace použitím nového Modulu propojení se softwarem As-Built™ modeler pro laserové skenery. 

Za tímto účelem nejprve načtěte mračna bodů do externího As-Built™ modeleru. Speciální zobrazení umožňuje velmi dobrý dojem z prostoru. V něm vyberete body a přenesete je přímo do konstrukce budovy v programu Dietrich's. Postup je podobný jako při měření na staveništi za pomoci totální stanice, jako je např. LEICA Builder.

Kromě toho jsou ortofotografie vytvořené pomocí As-Built™ modeleru importovány a nasnímány přímo do stavebního objektu v programu Dietrich's. Speciální analytické funkce modeleru generují linie, které jsou pomocí DXF přeneseny do stavebního objektu a tam jsou dále zpracovávány. Takže mračna bodů můžete pohodlně upravovat i v kanceláři. Pokud chcete doplnit body, můžete jej kdykoli znovu aktivovat. Nebo můžete konstrukci z projektu budovy převést zpět do As-Built™ modeleru a tam ji v mračně bodů zkontrolovat.

Propojení je možné aktivovat ve všech funkcích stavební konstrukce, které si vyžadují zadávání bodů: zadávání prvků výkresů jako jsou body a čáry, vytváření stěn, vkládání oken nebo přímé zadávání stavebních prvků. Je to možné pro 3D zadávání v DICAMu, i pro 2D zadávání v půdorysu nebo ve stěně. 

NOVINKA! Převzetí výkresů a obrázků

Bez ohledu na to, zda jsou to formáty DXF, DWG, PDF nebo jiné grafické formáty (např. fotky, printscreeny), standardizovaný proces importu poskytuje informace z těchto zdrojů na Vašich výkresech a ve všech částech projektu: v půdorysu, v konstrukci stěny a také při práci ve 3D prostřednictvím pracovních rovin. Toto Vám umožňuje nový Modul grafického rozhraní - projektování!

Je to o to důležitější, protože se pro stejný účel často používají různé grafické formáty. Například situační výkresy můžete obdržet v různých formách, od naskenovaných papírových výkresů až po soubory ve formátech DXF/DWG.   Pomocí nové funkce importu můžete převzít informace obsažené v digitální podobě a poté je použít v programu Dietrich's. Charakteristické znaky:

 • PDF formát může být pouze obrázek nebo může obsahovat skutečné CAD prvky, jako např. linie. Máte na výběr. Buď jej umístíte na pozadí jako obrázek, nebo můžete CAD prvky přímo převést na body, nebo na čáry atd.
 • Vyberte si část, kterou potřebujete, a zbavte svou práci zbytečných informací. 
 • Komfortním uchopením lze přímo a přesně určit jak polohu, tak i faktor vložení. 

Zadávání vaznic

Ještě více jsme pro Vás zdokonalili konstrukci v přípravě segmentace. Při prefabrikaci střešních ploch se hranice segmentů rozpoznají automaticky již při zadávání vaznic a vy je budete moci zohlednit dle vlastního uvážení. Vaznice se pak rozdělí podle nastavené vzdálenosti od hranic segmentů. A tak si budou počínat i při novém výpočtu prvků.

Vytváření konstrukce až do posledního detailu, avšak automaticky podle nastavení, díky čemuž je konstruování tak efektivní. Příkladem jsou nové možnosti vaznic na nárožní a úžlabní linii. Vaznice se automaticky ukončí na nastavitelné vztažné hodnotě (např. nárožní linie nebo protilehlá plocha střechy) a bere v úvahu definovaný odstup. 

BIM - IFC - Spolupráce

NOVINKA! Modul Data projektů - přenos do Excelu

Excel je používán jako univerzální nástroj pro úpravy a formátování informací. S novým modulem Data projektů-přenos do Excelu jej můžete využívat ještě lépe. 

Tímto způsobem můžete data z projektů programu Dietrich's cíleně a komfortním způsobem zapisovat do zvolených oblastí souborů programu Excel, kde budou dále zpracována a formátována.  Přenášejí se informace o projektu (např. adresa, datum dodání), hodnoty výměrů (např. obytná plocha, rozměry místností, plochy stěn, stropů a střech) a materiálové hodnoty (např. délky, plochy, objem). Hodnoty výměrů lze také uspořádávat a slučovat. Předávání údajů o stavbě do Excelu je možné použít pro mnoho účelů: cenové nabídky projektu, příprava hodnot pro ERP systémy, rozpisy pro dodavatele, kooperační partnery a rozpisy pro dílny a staveniště.   

IFC-Import

Optimalizace importu střech: z hlediska rozboru střechy, formulace střech v IFC není pro střechu vhodné; např. když není k dispozici žádný obrys domu. Proto se při importu střech IFC provádí rozsáhlá analýza tvaru, aby se zjistily skutečné plochy střechy a určil se tak obrys domu. Tímto způsobem získáme střechu, vhodnou pro požadované následné zpracování. Toto napomáhá s přizpůsobením přesahů střechy při rozdělování střešních tašek, nebo při přizpůsobování sklonu střechy, aby se zabránilo vzniku nároží na hřebeni.

Stavební prvky pro vytváření výklenků: různé vestavěné prvky ve stěnách a stropech v projekčním programu zatím neřeší žádné výklenky ve stěně nebo stropu, např. pro elektroinstalační krabice.  Samotný stavební prvek však již existuje. Při importu lze tyto prvky použít přímo k vytvoření výklenků. Takto vytvořené výklenky se pak dále zpracovávají pomocí komfortních funkcí kombinovaných prvků a v HRB systému.

Ještě nemáte software Dietrich's ?
Neváhejte s námi navázat kontakt!
Kontaktní formulář Schatten

Organizace práce

Pohledy, řezy budov, výkresy řezů

V prvních fázích projektování pracujete hlavně v pohledech a řezech. Nyní si je můžete vybrat přímo v navigaci budovy. Tímto způsobem je výběr komfortní, rychlý a přepnutí např. z půdorysu je možné jedním kliknutím. Rovněž i vytváření pohledů a řezů budov těží z nových možností:  

 • pozice řezů v konstrukci lze posouvat; dynamický výkres řezu se přepočítá dle aktuální pozice
 • průběh řezu může mít nyní libovolný počet zalomení; důležité části stavby mohou být zobrazeny i na menším počtu řezů 
 • hrany řezů řezaných stavebních dílů jsou nyní přenášeny do výkresů řezů jako plné tlusté čáry
 • v řezu budovy konstrukčního programu můžete zadat obrys terénu; při generování výkresu řezu jsou všechny prvky pod obrysem terénu automaticky zobrazeny čárkovaně. Složité obrysy schodů do sklepních prostor nebo sklepních oken lze snadno zobrazit i bez toho, abyste museli modelovat terén ve 3D.

3D pohledy

Pro zadávání různých parametrů na jednom stavebním objektu se v průběhu zadávání vyskytnou různé požadavky na zobrazení. V mnoha situacích dochází k rychlému přepínání mezi jednotlivými moduly programu. 3D pohledy nyní poskytují výkonnou základu pro zadávání a výstupy speciálních konstrukcí, detailů a zejména pro konstruování ve 3D. 

Ve 3D-pohledu se ukládá směr pohledu, možnosti zobrazení, aktivované vrstvy, aktivní pracovní roviny atd. Lze jej opět aktivovat jediným stisknutím tlačítka a požadované stavební prvky se zobrazí v náležité perspektivě.  Pro optimální přístup jsou 3D pohledy uvedeny v navigaci budovy. 3D pohledy jsou také základem pro nové dynamické náhledové plány.

Výkresy půdorysu

V zadávání a technické přípravě výroby jsou výkresy půdorysu jednou z nejdůležitějších a nejčastějších součástí dokumentace projektů.   Z mnoha nových možností Vám především následující funkce umožňují ještě větší automatizaci. Tyto funkce byly také doplněny do zpracování dodatečných změn dynamických výkresů.

 • Optimalizované kótování vnějších a vnitřních stěn na příslušné straně budovy
 • Možnost zadání hranic obrysu pro umístění kótovacích řetězců; kótovací řetězce tak budou automaticky udržovány mimo tento rozsah
 • Zobrazení a označení vaznic ležících nad půdorysem
 • Nové možnosti zobrazení schodiště z aktuálního a pod ním ležícího podlaží 

DC-Statik - Statický software pro dřevěné konstrukce

Zesílení příčného tlaku

Není neobvyklé, že pro podepření dílců dřevěných konstrukcí je tlak v podporách pro statiku rozhodující. Při výpočtu spojitých nosníků můžete nyní definovat ocelové desky pro zesílení tlakových sil na podporách a v místě vstupu zatížení, za účelem vyztužení těchto oblastí.  Pokud ocelová deska nestačí, lze ještě použít šrouby s plným závitem, které rovnoměrně rozdělují stávající síly do vnitřku dřeva. 

Vyztužení dřevěné rámové konstrukce

Matematické posouzení výztuže budovy podle metody profesorů z univerzit Colling/Kessel je inovativní a přesné. Podle této metody se provádí ověření skutečné konstrukce stěny. Abyste mohli všechny výsledky podrobně a pohodlně zdokumentovat pomocí programu DC-statik, výpočty a možnosti dokumentace byly ještě více zdokonaleny. 

 • Nyní je poprvé možné zadávat osamělá zatížení pomocí různých možností přímo na stěnu. 
 • Díky nové možnosti zadání seismického zatížení jednotlivých stěn Vám DC-statik napomáhá i při navrhování konstrukcí s ohledem na zatížení způsobené zemětřesením. 
 • Výkres kotvení Vám dává možnost automaticky zobrazit potřebné ukotvení v půdorysu. 
 • Nové materiály velkoplošných desek završují naši nabídku produktů pro opláštění stavby. 
Novinky verze V20 jako PDF dokument
Zde naleznete ke stažení souhrn nejdůležitějších novinek V20 v PDF formátu
Novinky V20 ke stažení Schatten
Jednoduše víc.

S novou Verzí 20 od Dietrich's jsou Vám okamžitě k dispozici ještě další rozsáhlejší zdokonalení Vašeho digitálního nástroje:

 • IFC-import: použití určitých stavebních dílců pro automatické vytváření výklenků
 • Obytné plochy a výpočet prostoru: byl vylepšen komfortní automatický výpočet těchto hodnot
 • Modul pro výpočet schodišť: byl doplněn o nové možnosti podestových a sedlových schodů
 • IFC-export: Nový export místností v IFC rozšiřuje obsah pro sladění a koordinaci projektu s dalšími partnery, např. předání do softwaru pro stavební fyziku, EnEV, stanovení tepelné náročnosti
 • DIWAND 3D: nová funkce AutoStěna je nyní součástí dodávky
 • HRB-systém: opět výkonná rozšíření pravidel a detailů pro zredukování dodatečné práce v přípravě výroby. 

Promluvte si se svým osobním konzultantem nebo nás kontaktujte na experten@ dietrichs.com

Jsme tu pro Vás!

Schatten
© 2020 dietrichs.com