Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

DC-Statik Ściana
DC-Statik Ściana program do obliczeń sztywności ścian szkieletowych

DC-Statik Ściana to specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń nośności oraz sztywności ścian w budynkach szkieletowych. Metoda obliczeniowa zakłada usztywnienie ściany za pomocą płyt mocowanych bezpośrednio do konstrukcji szkieletu za pomocą łączników. W obliczeniach uwzględniane są dwie warstwy płyt: zewnętrzna, wewnętrzna lub obydwie.

Algorytm obliczeniowy modułu DC – Statik Ściana, został oparty o najnowsze i najbardziej zaawansowane badania naukowe w tej dziedzinie . W rezultacie wyniki obliczeń są dużo bardziej ekonomiczne w porównaniu do metod obliczeniowych proponowanych przez normę PN-EN 1995-1-1, Eurokod 5, Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

Program DC-Statik Ściana płynnie integruje się ze środowiskiem projektowym Dietrich's 3D CAD/CAM. Wykorzystuje dostępne narzędzia projektowe, a obciążenia i wyniki obliczeń widoczne są w modelu konstrukcji. Projektanci nie korzystający z  Dietrich's 3D CAD/CAM mogą wybrać program DC-Statik Ściana w wersji samodzielniej. W tym przypadku wyniki obliczeń nie można wykorzystać bezpośrednio w dokumentacji projektowej.

Więcej informacji o obliczeniach konstrukcji drewnianych ?
Skontaktuj się z doradcą technicznym lub wypełnij formularz kontaktowy. Umów się na bezpłatną prezentację.
formularz kontaktowy Schatten

Obliczenia wymagaj wykonania pełnego modelu budynku poddawanego obliczeniom. Na podstawie trójwymiarowego modelu budynku automatycznie generowane są obciążenia poziome ścian pochodzące od wiatru. Dla każdej ze scian można wprowadzić dodatkowe obciążenia zarówno pionowe jak i poziome.

Obliczenia sztywności ścian mogą być realizowane dla ścian w obrębie jednej kondygnacji. W takim przypadku analizowany jest cały układ ścian, a nie pojedyncze wyizolowane ściany. Obciążenie są przekazywane bezpośrednio między ścianami oraz pośrednio poprzez strop.  W obliczeniach brane są pod uwagę wszystkie otwory i wycięcia występujące w ścianach. Analizowana jest nośność całej ściany, płyt poszycia konstrukcyjnego oraz całych ściegów zastosowanych łączników.

Wyniki obliczeń raportowane są w formie dokumentów tekstowych typu DOC, DOCX, ODT, itp. W zależności od potrzeb można określić ich poziom szczegółowości. Dokumentacja rysunkowa w formacie D-CAD 2D lub DXF zawiera informacje o rozstawie łączników, ich wytężeniu, siłach wewnętrznych oraz  siłach kotwienia do doboru złączy kotwiących ściany z fundamentem. 

© 2019 dietrichs.com