Buduj z drewna, projektuj z Dietrich's

DC-Statik Ściana

Nowy moduł obliczeniowy dla przepon ściennych.

DC-Statik Ściana to specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń nośności oraz sztywności ścian w budynkach szkieletowych. Metoda obliczeniowa zakłada usztywnienie ściany za pomocą płyt mocowanych bezpośrednio do konstrukcji szkieletu za pomocą łączników. W obliczeniach uwzględniane są dwie warstwy płyt: zewnętrzna, wewnętrzna lub obydwie.

Algorytm obliczeniowy modułu DC – Statik Ściana, został oparty o najnowsze i najbardziej zaawansowane badania naukowe w tej dziedzinie . W rezultacie wyniki obliczeń są dużo bardziej ekonomiczne w porównaniu do metod obliczeniowych proponowanych przez normę PN-EN 1995-1-1, Eurokod 5, Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

© 2019 dietrichs.com